درمان مشکل کراس بایت

✅ درمان مشکل بینظمی شدید دندان ها و کراس بایت قدامی
🔅طرح درمان: ارتودنسی ثابت (برای دو فک) – بدون کشیدن دندان و بدون افزایش زیاد شیب دندان ها
⏱ مدت درمان: دو سال