برگه‌ها

بخش تخصصی مشکلات فک و صورت


مشکلات و ناهنجاریهای فک و صورت می‌توانند منشا جزئی و یا علتی عمده داشته باشند که در هر صورت درمان و رفع آنها ضروری است. درد و ورم یا مشکلاتی از قبیل جلو یا عقب بودن فک از جمله این مشکلات می‌باشند. ممکن است هر یک از این نشانه‌ها در دندان، فک، زبان، گوش، سینوسها، چشمها، غدد بزاقی، عروق، و یا اعصاب احساس شوند که ممکن است مربوط به مشکلات فک و صورت باشند. هر یک از این مشکلات علت خاص خود را دارند و درمان آن نیز به عامل ایجاد کنندۀ آن بستگی دارد. درمان مشکلات فک ممکن است بسیار ساده و در برخی موارد پیچیده و مستلزم انجام جراحی باشد.مقالات آموزشی مشکلات فک و صورت


راهنمای انتخاب رنگ بریس های ارتودنسی

, ,
چند رنگ بریس موجود است؟ هر چند وقت یک بار می توان رنگ بریس ها را تغییر داد؟ هنگام انتخاب رنگ بریس خود، به چه نکاتی باید توجه کرد؟رنگ

میوینگ چیست؟ آیا واقعاً روی فرم صورت تأثیر دارد؟

, , ,
میوینگ چیست؟ آیا تمرینات میوینگ واقعاً کار می کنند؟ تصاویر قبل و بعد تمرینات میوینگ قابل اعتماد هستند؟ خطراتی هم وجود دارد؟

مزایا و معایب پراکسید هیدروژن به عنوان دهانشویه

,
چگونه می توان با پراکسید هیدروژن یک دهانشویه خانگی تهیه کرد؟ آیا باید بعد از استفاده از پراکسید هیدروژن دهان خود را با آب شستشو داد؟


نمونه های درمانی مشکلات فک و صورت


بخش تخصصی مشکلات فک و صورت


مشکلات و ناهنجاریهای فک و صورت می‌توانند منشا جزئی و یا علتی عمده داشته باشند که در هر صورت درمان و رفع آنها ضروری است. درد و ورم یا مشکلاتی از قبیل جلو یا عقب بودن فک از جمله این مشکلات می‌باشند. ممکن است هر یک از این نشانه‌ها در دندان، فک، زبان، گوش، سینوسها، چشمها، غدد بزاقی، عروق، و یا اعصاب احساس شوند که ممکن است مربوط به مشکلات فک و صورت باشند. هر یک از این مشکلات علت خاص خود را دارند و درمان آن نیز به عامل ایجاد کنندۀ آن بستگی دارد. درمان مشکلات فک ممکن است بسیار ساده و در برخی موارد پیچیده و مستلزم انجام جراحی باشد.مقالات آموزشی مشکلات فک و صورت


راهنمای انتخاب رنگ بریس های ارتودنسی

, ,
چند رنگ بریس موجود است؟ هر چند وقت یک بار می توان رنگ بریس ها را تغییر داد؟ هنگام انتخاب رنگ بریس خود، به چه نکاتی باید توجه کرد؟رنگ

میوینگ چیست؟ آیا واقعاً روی فرم صورت تأثیر دارد؟

, , ,
میوینگ چیست؟ آیا تمرینات میوینگ واقعاً کار می کنند؟ تصاویر قبل و بعد تمرینات میوینگ قابل اعتماد هستند؟ خطراتی هم وجود دارد؟

مزایا و معایب پراکسید هیدروژن به عنوان دهانشویه

,
چگونه می توان با پراکسید هیدروژن یک دهانشویه خانگی تهیه کرد؟ آیا باید بعد از استفاده از پراکسید هیدروژن دهان خود را با آب شستشو داد؟


نمونه های درمانی مشکلات فک و صورت


error: Alert: Content is protected !!