برگه‌ها

بخش تخصصی مشکلات فک و صورت


مشکلات و ناهنجاریهای فک و صورت می‌توانند منشا جزئی و یا علتی عمده داشته باشند که در هر صورت درمان و رفع آنها ضروری است. درد و ورم یا مشکلاتی از قبیل جلو یا عقب بودن فک از جمله این مشکلات می‌باشند. ممکن است هر یک از این نشانه‌ها در دندان، فک، زبان، گوش، سینوسها، چشمها، غدد بزاقی، عروق، و یا اعصاب احساس شوند که ممکن است مربوط به مشکلات فک و صورت باشند. هر یک از این مشکلات علت خاص خود را دارند و درمان آن نیز به عامل ایجاد کنندۀ آن بستگی دارد. درمان مشکلات فک ممکن است بسیار ساده و در برخی موارد پیچیده و مستلزم انجام جراحی باشد.مقالات آموزشی مشکلات فک و صورت


اصلاح دندان های نیش بلند بریس ها

, ,
چند گزینه جایگزین برای بریس برای اصلاح دندان نیش بالا وجود دارند؟ هزینه ترمیم دندان نیش بالا چقدر است؟ آیا دندان نیش بالا بدون بریس قابل اصلاح هستند؟

مراقب های بعد از کشیدن دندان

,
آیا گاز استریل را یک شب بعد از کشیدن دندان باید نگه داشت؟ چه مدت بعد از کشیدن دندان عقل باید از گاز استریل استفاده کرد؟

چرا دندان ها شروع به فاصله گرفتن از هم می کنند؟

, ,
دلایل ایجاد فاصله بین دندان ها چیست؟ سریع ترین راه برای بستن فاصله بین دندانی چیست؟ چگونه شکاف بین دندان های جلوی را به طور طبیعی برطرف میشود


نمونه های درمانی مشکلات فک و صورت


بخش تخصصی مشکلات فک و صورت


مشکلات و ناهنجاریهای فک و صورت می‌توانند منشا جزئی و یا علتی عمده داشته باشند که در هر صورت درمان و رفع آنها ضروری است. درد و ورم یا مشکلاتی از قبیل جلو یا عقب بودن فک از جمله این مشکلات می‌باشند. ممکن است هر یک از این نشانه‌ها در دندان، فک، زبان، گوش، سینوسها، چشمها، غدد بزاقی، عروق، و یا اعصاب احساس شوند که ممکن است مربوط به مشکلات فک و صورت باشند. هر یک از این مشکلات علت خاص خود را دارند و درمان آن نیز به عامل ایجاد کنندۀ آن بستگی دارد. درمان مشکلات فک ممکن است بسیار ساده و در برخی موارد پیچیده و مستلزم انجام جراحی باشد.مقالات آموزشی مشکلات فک و صورت


اصلاح دندان های نیش بلند بریس ها

, ,
چند گزینه جایگزین برای بریس برای اصلاح دندان نیش بالا وجود دارند؟ هزینه ترمیم دندان نیش بالا چقدر است؟ آیا دندان نیش بالا بدون بریس قابل اصلاح هستند؟

مراقب های بعد از کشیدن دندان

,
آیا گاز استریل را یک شب بعد از کشیدن دندان باید نگه داشت؟ چه مدت بعد از کشیدن دندان عقل باید از گاز استریل استفاده کرد؟

چرا دندان ها شروع به فاصله گرفتن از هم می کنند؟

, ,
دلایل ایجاد فاصله بین دندان ها چیست؟ سریع ترین راه برای بستن فاصله بین دندانی چیست؟ چگونه شکاف بین دندان های جلوی را به طور طبیعی برطرف میشود


نمونه های درمانی مشکلات فک و صورت


error: Alert: Content is protected !!