برگه‌ها

بخش تخصصی ارتودنسی کودکان

(ارتودنسی پیشگیری)


معاینۀ دندانهای کودک توسط متخصص ارتودنسی به منظور انجام بررسی‌های ارتودنسی  از سن ۷ سال به والدین توصیه می‌شود. زیرا غالبا در این سن دندانهای آسیای بزرگ و دندانهای قدامی درآمده‌اند بنابراین مشکلات ارتودنسی قابل تشخیص می‌باشند. با تشخیص زودهنگام این مشکلات و درمان آنها می‌توان از بروز دیگر مشکلات ارتودنسی در آینده پیشگیری نمود. از سوی دیگر حل مشکلات ارتودنسی در سنین پایینتر با موفقیت بیشتری به نتیجه خواهد رسید. در مراکز ارتودنسی به طور معمول مشاهده می‌شود که اکثر اطفال در این سنین نیاز به درمانهای ارتودنسی ندارند اما بزرگترین کمک ممکن پیگیری روند رشد ارتودنتیک اطفال و پیشنهاد مناسبترین سن برای انجام این دسته از درمانها خواهد بود.مقالات آموزشی ارتودنسی اطفال
نمونه های درمانی ارتودنسی اطفال


error: Alert: Content is protected !!