حرکت ارتودنتیک دندان ها مجموعه ای از رویدادها را در هر دو سطح سلولی و مولکولی نشان می دهد که به نوبه خود مسیر التهابی را برای القاء حرکت دندان ها تحریک می کند. برخی از داروهای مصرفی بیماران اثر منفی دارند که می توانند این مسیر را مسدود کنند، از سوی دیگر، برخی دیگر ممکن است روی این رویدادها تأثیر بگذارند و زمان درمان را کاهش دهند.

یکی از شایع ترین معایب درمان ارتودنسی طولانی و در نتیجه گران بودن آن است. تغییر شکل در بافت های پارادنتال برای انجام حرکت ارتودنتیک دندان ها که پایه اصلاح ارتودنتیک است، ضروری است. هنگامی که دندان ها تحت نیروی ارتودنتیک قرار می گیرند، یک سری اتفاقات بیولوژیکی برای القاء حرکت دندان رخ می دهند. ابتدا، نیروی مکانیکی اعمال شده باعث می شود که مایع بینابینی از طریق کانال ها نمود پیدا کند و بر ECM و سلول های اطراف فشار وارد شود. گیرنده های مکانیکی بروز پیدا کرده توسط استئوسیت ها در پوشش حفره آلوئولار و فیبروبلاست در PDL می توانند سویه را تشخیص دهند. این فشار بر روی ECM استخوان و سلول ها منجر به تحریک پروتئین غشایی به نام اینتگرین می شود که اسکلت سلولی را به ماتریکس خارج سلولی آن متصل می کند. تحریک اینتگرین مسیر انتقال سیگنال را فعال می کند که باعث تمایز استئوسیتی به استئوبلاست و استئوکلاست برای ساخت و جذب استخوان می شود.

در نتیجه، کلسیم داخل سلولی افزایش می یابد و باعث فعال شدن فسفولیپاز A2 می شود که مسئول هیدرولیز گلیسروفسفولیپیدها برای تولید اسید آراشیدونیک است. سپس اسید آراشیدونیک توسط آنزیم های سیکلواکسیژناز (COX) برای تولید پروستاگلاندین ها تبدیل می شود که نقش کلیدی در روند التهابی دارند. ارتودنتیست ها اغلب داروهایی را برای مدیریت درد و ناراحتی ناشی از درمان ارتودنسی تجویز می کنند، عمدتاً اسید استیل سالیسیلیک، ایبوپروفن و پاراستامول، که به نوبه خود سنتز پروستاگلاندین را مسدود کرده و ممکن است منجر به حرکت کندتر دندان ها شود. از سوی دیگر، روش های بسیاری، از جمله روش های بیولوژیکی، درمان با کمک ابزار، و رویکرد جراحی، اخیراً برای کاهش زمان درمان ارتودنسی با تسریع حرکت دندان مورد بررسی قرار گرفته اند.

مولکول های تولید شده در بافت های بیمار مختلف، یا داروها و مواد مغذی که به طور منظم توسط بیماران مصرف می شوند، از طریق گردش خون می توانند به بافت های پارادنتال تحت فشار مکانیکی برسند و با سلول های هدف قانونی که ترکیبی از آنها ممکن است بازدارنده، افزاینده یا هم افزا باشد، تعامل داشته باشند. بنابراین ضروری است که ارتودنتیست با حضور در حرفه پزشکی، به سابقه مصرف داروی هر بیمار قبل و در طول دوره درمان ارتودنسی، توجه زیادی داشته باشد.

برای راحتی داروها به دو گروه تقسیم می شوند:

الف) داروی تجویز شده توسط متخصص ارتودنسی

ب) داروی تجویز شده توسط پزشکان متخصص دیگر

ما در این مقاله به بررسی تأثیر داروهای مختلف بر حرکت ارتودنتیک دندان ها می پردازیم.

تأثیر داروهای مختلف روی روند درمان ارتودنسی

تأثیر داروهای مختلف روی روند درمان ارتودنسی

داروی تجویز شده توسط متخصص ارتودنسی

درد

NSAID ها متداول ترین گروه دارویی هستند که برای کنترل درد پس از اعمال نیروی مکانیکی به دندان ها تجویز می شود. اولین گزارش در مورد استفاده از مسکن ها در ارتودنسی توسط سیمونز و برانت (۱۹۹۲) و توسط پاگانلی (۱۹۹۳) منتشر شد. گروه اول در کارآزمایی خود از استامینوفن استفاده کردند، در حالی که محقق دوم از فلوبیپروفن flurbiprofen استفاده کرد. پس از آن اولین مطالعه برای مقایسه داروهای مختلف از نظر اثربخشی آنها در مدیریت درد ارتودنتیک انجام شد و این نتیجه بدست آمد که در کنترل درد ایبوپروفن مؤثرتر از آسپرین است. مطالعات متعدد بعدی، اثر کاهش درد NSAID های مختلف، آنالوگ پروستاگلاندین و مهارکننده های COX-2 مانند روفکوکسیب را ارزیابی کردند.

مطالعات انجام شده نه تنها کاهش درد را پس از فعال سازی دوره ای ابزار ارتودنسی نشان دادند، بلکه عوارض جانبی دارو را با مهار یا کاهش روند التهاب و جذب استخوان مورد نیاز برای حرکت ارتودنتیک فعال دندان ها نشان دادند.

مطالعات حاکی از این هستند که NSAID ها با مهار فعالیت سیکلو-اکسیژناز، حرکت دندان ها را مهار می کند که منجر به تغییر در بازسازی ماتریکس عروقی و خارج سلولی می شود که باعث کاهش سرعت حرکت دندان ها می شود. Rofecoxib یک مهارکننده cox-2 بعداً مورد استفاده قرار گرفت، زیرا هیچ تأثیری روی سنتز PGE-2 نداشت اما مطالعه دیگری نشان داد که این دارو همیشه روی حرکت دندان ها تأثیر می گذارد.

بنابراین تجویز مسکن های پیشگیرانه یا بعد از عمل به منظور کاهش درد پس از عمل، به کانون تحقیقات اخیر در ارتودنسی تبدیل شده است. فرض بر این است که مسکن های پیشگیرانه، تکانه های عصب آوران را قبل از رسیدن به سیستم عصبی مرکزی مسدود می کنند و روند حساس سازی اولیه را متوقف می کنند. مطالعات انجام شده، ۲ ساعت، ۶ ساعت یا یک شب تسکین درد پس از قرار دادن جداکننده (سپراتور) یا سیم کمانی را با ۱ ساعت قبل از مصرف نشان می دهند. در پایان این تحقیق، دو دوز بعد از عمل، علاوه بر یک دوز قبل از عمل، برای کنترل کامل درد در طول هر جلسه ارتودنسی توصیه شد.

مدیریت تحلیل ریشه

عاقبت حرکت ناخواسته دندان، جذب ریشه است، که با استفاده از داروها و هورمون ها می توان آن را کاهش داد. بیس فسفونات به عنوان داروی اصلی برای آن استفاده شد که با تغییر سطح سمان از طریق مهار تشکیل سمان بدون سلول، کاهش وابسته به دوز در جذب ریشه را نشان داد، در نتیجه در واقع آسیب پذیری ریشه دندان را در برابر فرآیند جذب افزایش داد.

هورمونی که برای کاهش جذب ریشه تجویز می شود L-تیروکسین است که مقاومت سمنتوم و عاج را در برابر فعالیت آواری افزایش می دهد. داروی دیگری که برای مبارزه با تحلیل ریشه ارتودنتیک استفاده می شود، اکیستاتین echistatine یک پپتید حاوی RGD است که به صورت خاص گیرنده اینتگرین avB3 در ادونتوکلاست ها را مورد هدف قرار می دهد. تجویز این داروها و هورمون ها بویژه برای جلوگیری از جذب ریشه نادر است، زیرا روی فعالیت استئوکلاستیک تأثیر می گذارد همچنین برای آنکه حرکت فعال ارتودنتیک ادامه یابد، نباید تحت تأثیر قرار بگیرد. اما قطعاً زمانی که این داروها در بیماران مبتلا به پوکی استخوان و پرکاری تیروئید که تحت درمان ارتودنسی هستند تجویز می شود، اثر این داروها باید در نظر گرفته شود تا از هر گونه اثر ایتروژنیک جلوگیری شود.

مدیریت اختلال مفصل فکی- گیجگاهی (TMD)

مدیریت آن شامل درمان با اسپلینت (آتل) برای رابطه مرکزی یا تجویز شل کننده های عضلانی مانند سیکلوبنزاپین، داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای مانند آمی تریپتیلین بنزودیازپین ها مانند دیازپام است. عوارض جانبی مرتبط با همه این داروها خشکی دهان است که می تواند روی حفظ بهداشت دهان و دندان تأثیر منفی داشته باشد، خطر ابتلا به پریودنتیت پوسیدگی و هیپرپلازی لثه را افزایش دهد که در نهایت باعث کاهش حرکت دندان ها شود.

تأثیر داروهای مختلف روی روند درمان ارتودنسی

تأثیر داروهای مختلف روی روند درمان ارتودنسی

داروی تجویز شده توسط پزشکان متخصص دیگر

۲۰ تا ۳۰ درصد از بیمارانی که تحت درمان ارتودنسی قرار می گیرند، به گروه بزرگسالان تعلق دارند که در میان آنها بسیاری از آنها برای رفع شرایط سیستمیک و موضعی مختلف، داروهای تجویز شده را مصرف می کنند. همه این داروها می توانند به طور بالقوه سلول های هدف در سراسر بدن، از جمله بافت های دندانی را تحت تأثیر قرار دهند. دارویی که ممکن است به PDL تحت فشار مکانیکی برسد، با سلول هدف موضعی تعامل برقرار می کند و واکنش های آن به نیروهای اعمال شده را تغییر می دهد. برای اجتناب از تأثیرات نامطلوب روی حرکت دندان ها، ارتودنتیست ها باید از داروهای مصرفی هر بیمار آگاه باشند.

بیماری هایی که ممکن است متخصص ارتودنسی با آنها سر و کار داشته باشد به شرح زیر هستند:

 • پوکی استخوان
 • آرتریت روماتوئید
 • اختلال تشنجی
 • آسم
 • سرطان
 • مشکلات روانی
 • داروی سرکوب کننده سیستم ایمنی
 • سوء مصرف الکل
 • درمان با کورتیکواستروئید

پوکی استخوان

این بیماری شایع، زنان در گروه سنی بزرگسال را تحت تاثیر قرار می دهد، که در آنها تراکم استخوان SD 5/2 و کمتر است، و شکستگی شکننده وجود دارد. این وضعیت منجر به از دست دادن توده و استحکام استخوان و کاهش گردش استخوان با افزایش فعالیت جذبی می شود. اکثر داروهای پوکی استخوان ضد تحلیل هستند، و باعث کند شدن مرحله تخریب استخوان می شوند.

داروهای مورد استفاده برای درمان آن بیس فسفونات ها bisphosphonates، استروژن estrogen، مدولاسیون انتخابی گیرنده استروژن selective estrogen receptor modulation و کلسی تونین calcitonin هستند.

عملکرد دارو باعث افزایش معدنی شدن استخوان و کاهش موضعی سازی زیر سلولی و بیان هر دو نوع واکوئولی H [+] A-tpase کاتیزنتاز cathysinthase می شود که آنزیم های ضروری برای تحلیل استخوان هستند. به این دلیل، مکانیسم اثر در حرکت دندان اختلال ایجاد می کند، ترمیم استخوان را مختل می کند و باعث استئونکروز فک بالا و فک پایین می شود. گزارش یکی از محققان در این رابطه، کاهش ۴۰ درصدی حرکت دندان پس از تجویز بیس فسفونات ها را نشان داد. بنابراین درمان ارتودنتیک در بیماران مبتلا به پوکی استخوان باید با احتیاط و تحت نظر پزشک انجام شود، و باید بپذیریم که در مقایسه با سایر بیماران، نتیجه بسیار کند خواهد بود.

آرتریت روماتوئید (RA)

مشخصه ویژه این بیماری وجود سینوزیت التهابی ناشی از سیستم ایمنی بدن است که توانایی حمله و تخریب ماتریس های خارج سلولی غضروف و استخوان مفصل را نشان می دهد. داروهای مورد استفاده برای درمان RA  شامل عوامل تعدیل کننده ایمنی، آنتاگونیست های TNF یا آنتاگونیست های اینترلوکین هستند. همه این داروها واکنش التهابی پس از اعمال نیرو را تحت تأثیر قرار می دهند و سرعت بازسازی استخوان را کاهش می دهند و در نتیجه سرعت حرکت دندان را کند می کند. ارتودنتیست معالج بیمار مبتلا به آرتریت روماتوئید باید از این اثرات داروها آگاه باشد و باید انتظار پاسخ آهسته به نیروهای حرکتی دندان ها را داشته باشد.

اختلال تشنجی

مشخصه ویژه شایع ترین بیماری های عصبی مزمن جدی، تغییر ناگهانی و غیرارادی محدود در عملکرد عصبی ناشی از تخلیه الکتریکی غیرطبیعی توسط نورون های مغزی است. هدف درمان از بین بردن یا کاهش دفعات تشنج است.

داروهای مهم برای ارتودنست ها عبارتند از والپروئیک اسید valproic acid، فنی توئین phenytoin و گاباپانتین gabapaentin. والپروئیک اسید پتانسیل ایجاد خونریزی لثه را حتی با ترومای جزئی دارد، که باعث می شود مدیریت درمان ارتودنسی دشوار شود. مطالعات انجام شده نشان می دهند که فنی توئین باعث ایجاد هیپرپلازی لثه با درگیری پاپیلای بین دندانی می شود، و استفاده از مکانیک های ارتودنتیک و همچنین حفظ بهداشت دهان را دشوار می کند. گاباپنتین باعث ایجاد خشکی دهان و دشوار شدن حفظ بهداشت دهان و دندان می شود.

انجام درمان ارتودنسی در صورت وجود اختلال تشنج منعی ندارد، اما ارتودنتیست باید از مشکلات احتمالی که ممکن است در طول دوره درمان با آن مواجه شود آگاه باشد و در این مورد با بیمار و والدین صحبت کند.

آسم

تنگ شدن راه هوایی به صورت دوره ای، که منجر به بروز مشکلات تنفسی و خس خس سینه می شود، مشخصه ویژه آسم است. در بیمارانی که بروز مکرر آسم را تجربه می کنند نباید درمان ارتودنسی انجام شود. بیمارانی که در آنها خطر کم تا متوسط است ​​را می توان با زمان انتظار کوتاه در نوبت صبح درمان کرد. بیمار باید داروی کافی مصرف کند و در طول دوره درمان برای مدیریت حمله ناگهانی از داروهای استنشاقی استفاده کند.

این بیماران به داروهای خاصی مانند اریترومایسین erythromycin، آسپرین، آنتی هیستامین ها و L.A با اپی نفرین حساس هستند. بنابراین تجویز همه این داروها باید با احتیاط انجام شود. استفاده مزمن از داروهای استنشاقی همراه با استروئیدها اغلب منجر به کاندیدیازیس دهانی و خشکی دهان می شود که باید با داروهای ضد قارچ و جایگزین بزاقی به درستی مدیریت شود. این شامل تولید دوره ای مقدار زیادی از ایتوتن های (eytotens) التهابی در مخاط راه هوایی و پوست است. لکوسیت های مشتق شده از این بافت ممکن است از طریق گردش خون به فضای اضافی عروقی بافت اطراف دندان های تحت درمان ارتودنسی حرکت کنند. بنابراین به نظر می رسد این بیماران در معرض خطر بالای ایجاد تحلیل بیش از حد ریشه در طول درمان ارتودنسی قرار داشته باشند. برای جلوگیری از همه اینها، نیروهای ارتودنتیک سبک باید اعمال شوند تا خطر تحلیل ریشه کاهش یابد.

تأثیر داروهای مختلف روی روند درمان ارتودنسی

تأثیر داروهای مختلف روی روند درمان ارتودنسی

سرطان

از هر ۹۰۰ فرد بزرگسال جوان بین ۱۶ تا ۴۴ سال، یک نفر در دوران کودکی از سرطان نجات یافته است. تعداد رو به افزایشی از این بیماران اکنون در حال روی آوردن به ارتودنسی برای درمان هستند. در نتیجه عوامل شیمی درمانی و رادیو تراپی، در رشد و نمو دندان ها و همچنین رشد عمومی بدن آنها اختلال صورت می گیرد.

بیمارانی که تحت شیمی درمانی با busul fan/ aplophosphamide بوده اند و کمتر از دو سال زندگی عاری از بیماری داشته اند، در گروه پرخطر قرار دارند. برای درمان ارتودنسی، از آنجا که روی روند بازسازی استخوان تأثیر می گذارد، پیشنهاد می شود بیمارانی که با سرکوب کننده سیستم ایمنی حاوی سیکلوسپورین A تحت درمان هستند، به گروه پرخطر تعلق دارند. بسیاری از عوامل دارویی که برای درمان سرطان استفاده می شوند، یک مهارکننده قوی استئوکلاست ها هستند که موفق به جلوگیری از متاستاز سرطان در استخوان می شوند، اما حرکت دندان را به طور کامل متوقف می کنند.

مشکلات روانپزشکی

اوایل نوجوانی زمان تغییرات سریع است زیرا نوجوانان با وظایف متعددی در زندگی خود به چالش کشیده می شوند. آنها می توانند نسبت به موفقیت ها و شکست های اجتماعی بسیار حساس باشند. شکست های اجتماعی آنها اغلب می توانند منجر به بروز مشکلات روانپزشکی شوند که برای مدیریت آنها به دارو نیاز دارند. این داروها تاثیرات مشخصی روی مراقبت های دندانی و همچنین ارتودنتیک دارند. اختلال نقص توجه بیش فعالی عمدتاً با محرک های سیستم عصبی مرکزی مانند متیل فنیدیت methylphenidate، دکستروآمفتامین dextroamphetamine، اتوموکستین atomoxetine، بوپروپریکلونی دینه bupropricloni dine گوانفاسین guanfacine درمان می شود.

بیماران افسرده با داروهای ضد افسردگی و تثبیت کننده های خلقی درمان می شوند. ارتودنتیست ها می توانند انتظار داشته باشند که این بیماران فقط نگران ظاهر خود باشند و در عین حال این بیماران ممکن است رعایت نکنند. اختلال اضطرابی یا استرس روانی معمولاً با بنزودیازپین ها benzodiazepines مدیریت می شود که می تواند باعث بروز نگرانی بی مورد در ذهن بیمار شود. آنها بیشتر نگران عوارض جانبی و نتایج خواهند بود، اما ممکن است مرتباً در ویزیت ارتودنسی اختلال ایجاد کنند. اختلال روانپزشکی منشأ رشد، با نورولیتیک های نسل دوم درمان می شود که اغلب منجر به بروز نگرانی های چالش برانگیز غیرمنطقی، انعطاف ناپذیری، رفتارهای عجیب و غریب و بدرفتاری با کارکنان مطب می شود.

متخصص ارتودنسی برای مدیریت صحیح در مطب باید افزایش تغییرات رفتاری بیمار را مد نظر قرار دهد. کارکنان باید در مورد تغییرات رفتاری و مدیریت آن آگاه شوند و آموزش ببینند. استرس روانی، محور غده فوق کلیوی هیپوفیز هیپوتالاموس و سیستم ایمنی را تحت تأثیر قرار می دهد که منجر به فعالیت استئوکلاستیک تحت تأثیر می شود. در تحقیق انجام شده در این زمینه، جذب بیش از حد ریشه در این بیماران گزارش شده است.

داروی سرکوب کننده سیستم ایمنی

بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه یا دارای پیوند کلیه که از داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی استفاده می کنند، در حین حرکت ارتودنتیک دندان ها با مشکل مواجه می شوند. دارویی مانند سیکلوسپورین A که برای رد پیوند مصرف می شود باعث هیپرپلازی شدید لثه می شود که باعث دشوار شدن درمان ارتودنسی و همچنین حفظ بهداشت دهان می شود. به همین دلیل توصیه می شود که در این بیماران درمان را برای ۶ ماه اول شروع نکنید زیرا هیپرپلازی لثه در اوج خود است.

درمان تنها زمانی باید آغاز شود که رعایت بهداشت دهان و دندان ها خوب باشد یا پس از برداشتن بیش از حد بافت لثه آغاز شود. ابزارهای متحرک نباید برای آنها استفاده شوند زیرا تناسب ابزار مرتباً تغییر می کند. باید از چسباندن بند اجتناب شود زیرا منجر به آسیب و التهاب لثه و ممکن است بعداً باعث بزرگ شدن آن شود. بنابراین لوله های قابل چسباندن توصیه می شوند.

سوء مصرف الکل

مصرف متوسط ​​تا اندک الکل ممکن است اثرات مفیدی روی سیستم قلبی عروقی داشته باشد، اما مقدار زیاد آن برای مدت طولانی تر به صورت روزانه ممکن است اثرات مخربی روی تعدادی از سیستم های بافتی از جمله سیستم اسکلتی داشته باشد. ممکن است منجر به بروز عوارض شدید مانند سیروز کبدی، نوروپاتی، پوکی استخوان و شکستگی خود به خود استخوان شود. اتانول در گردش، هیدروکسیلاسیون ویتامین D3 در کبد را مهار می کند، بنابراین در چنین شرایطی هموستاز کلسیم را مختل می کند، سنتز هورمون پاراتیروئید افزایش می یابد و به منظور حفظ سطح طبیعی کلسیم (۱۰ میلی گرم درصد) در خون، تعادل عملکرد سلولی به سمت افزایش جذب بافت های معدنی از جمله ریشه های دندان منحرف می شود. الکلی های مزمن که تحت درمان ارتودنسی قرار می گیرند در معرض خطر بالای ایجاد تحلیل شدید ریشه در طول دوره درمان قرار دارند.

درمان با کورتیکواستروئید

کورتیکواستروئیدها برای اثرات ضد التهابی و سرکوب کننده سیستم ایمنی استفاده می شوند. عوارض جانبی درمان طولانی مدت با استروئیدها شامل اختلال در متابولیسم بافت معدنی، ناهماهنگی در ترمیم زخم در غضروف زایی و استخوان زایی، از دست دادن استخوان و پوکی استخوان است. دوره کوتاه مدت کورتیکواستروئیدها بازسازی استخوان را کاهش می دهد در حالی که مصرف طولانی مدت باعث افزایش حرکت دندان می شود.

در بیمارانی که برای مدت کوتاهی تحت درمان دارویی قرار دارند باید توصیه شود درمان ارتودنسی به تعویق انداخته شود. بیمارانی که برای مدت زمان طولانی تر تحت درمان دارویی قرار دارند، حرکت دندان در آنها تسریع می شود، بنابراین ابزار باید به طور معمول یا حتی مکرر تنظیم شود.

نتیجه گیری

ارتودنسی یک تخصص دندانپزشکی است که به حرکت دندان ها می پردازد، اما به این معنا نیست که برای آنها دارو تجویز نمی کنیم، یا ممکن است بیماری که برای درمان مراجعه می کند تحت درمان دارویی قرار داشته باشد که اثر منفرد یا چندگانه روی بدن به طور کلی، و فک و دندان ها به طور ویژه، داشته باشد. بنابراین برای یک ارتودنتیست ضرورت دارد که وارد حرفه پزشکی شود تا اثر و عوارض دارو را بداند تا بتواند بیمار را به درستی مدیریت کند و عوارض ناخوشایند را کاهش دهد.

آیا تا به حال در مورد آندربایت یا اوربایت چیزی شنیده اید؟ این مسائل بازتاب مستقیم ناهماهنگی فک هستند. از بین انواع مختلف بیماری های دندانی که افراد می توانند تجربه کنند، یکی از شرایطی که باعث ایجاد نگرانی زیادی شده است، مورد کلاسیک آندربایت است. بیایید کمی با آن آشنا شویم: سخت است که از دندان های خود راضی باشید، اگر آنها کاملاً با یکدیگر همراستا نباشند، بخصوص زمانی که دندان های دو فک بالا و پایین شما در جایی که قرار است باشند نباشند. آندربایت به اندازه وضعیت های دیگر، دردناک یا محدود کننده نیست، اما همچنان می تواند مشکلات زیادی ایجاد کند. اگر در اسرع وقت به آن رسیدگی نشود، می تواند اعتماد به نفس افراد را از بین ببرد و عملکرد دهان و دندان های او را تخریب کند.

جراحی ارتوگناتیک تحت عنوان جراحی اصلاحی فک نیز شناخته می شود. این روش برای رفع ناهماهنگی فک و دندان در زمانی انجام می شود که از طریق درمان ارتودنسی قابل اصلاح نباشد. هدف این جراحی تغییر موقعیت و ترمیم فک ها برای بهبود عملکرد و در عین حال بهبود ظاهر صورت شما است.

آندربایت و درمان آن با ارتودنسی

آندربایت و درمان آن با ارتودنسی

در اینجا برای شما توضیح می دهیم چرا آندربایت باید درمان شود.

وقتی آندربایت را درمان می کنید، سلامت جسمی و روحی فرد بهبود می یابد. در اینجا چند مزیت درمان آندربایت آورده شده اند:

 • تمیز کردن دندان ها بسیار آسان تر خواهد بود، که منجر به بهبود سلامت دندان ها می شود و از بروز برخی از بیماری ها مانند التهاب لثه و پوسیدگی دندان جلوگیری می کند.
 • حرکات فک کمتر احساس فشار می کنند و فشار روی دندان ها و ماهیچه ها کاهش می یابد.
 • احتمال شکستن دندان ها به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.
 • درمان های آندربایت از بروز انواع مختلف علائم اختلال مفصل فکی- گیجگاهی جلوگیری می کند.

اکنون، قبل از اینکه به دندانپزشک خود مراجعه کنید و برای درمان آندربایت درخواست کنید، مهم است که به خاطر داشته باشید که ممکن است ابتدا مجبور به استفاده از بریس ها شوید. تصور غلط شایعی که اکثر افراد هنگام درمان آندربایت دارند این است که آنها قبل از قرار گرفتن تحت درمان با بریس ها باید تحت عمل جراحی فک قرار بگیرند. برای در نظر گرفتن همه چیز، جراحی آندربایت شامل بریدن استخوان فک، تغییر شکل آن و یک دوره نقاهت طولانی است. به این ترتیب، این درمانی است که می تواند باعث ایجاد عوارضی در هنگام قرار دادن بریس ها شود.

بریس ها چگونه و چرا مسائل را پیچیده می کنند؟

یکی از اثرات بریس ها، تغییر شکل طبیعی فک است که در طول مرحله ای که تحت عنوان مرحله همترازی درمان شناخته می شود، صورت می گیرد. هنگامی که بریس ها بعد از جراحی آندربایت روی دندان ها قرار می گیرند، پایان ایده آلی که می تواند با این فرایند بدست آید، از طریق یک حرکت آهسته و پیوسته که در طول همترازی رخ می دهد، می تواند به شدت تغییر داده شود. از سوی دیگر، اگر بریس ها برای حفظ شکل مطلوب فک نصب نشده باشند، به دلیل هر گونه تغییر در تراز دندان ها در طول فرآیند تنظیم، ممکن است عملکرد دندان ها به خطر بیفتد. این علاوه بر عوارض قبلی دندان های نامرتب است.

آندربایت و درمان آن با ارتودنسی

آندربایت و درمان آن با ارتودنسی

دلایل بیشتر برای اینکه چرا ابتدا باید بریس ها را دریافت کنید.

از بین تمام روش های مختلفی که می توان برای درمان آندربایت و سایر مشکلات مرتبط استفاده کرد، طبیعی ترین راه برای اصلاح آندربایت از طریق همترازی ارتودنتیک است. این را می توان از طریق بریس ها بدست آورد. بریس ها می توانند آندربایت را اصلاح کنند و فرد را از مراجعه به جراحی اصلاحی نجات دهند. آنها با بهبود ظاهر فک فرد تنها از طریق هم ترازی به این امر دست می یابند. علاوه بر این، بریس ها برای از بین بردن فشردگی بیش از حد به کشیدن یک یا چند دندان در فک پایین نیاز دارند که به نوبه خود می تواند به دستیابی به اوربایت مناسب کمک کند.

در موارد شدید، جراحی آندربایت زمانی انجام می شود که وجود چنین مشکلی برای سلامت فرد به شدت تهدید محسوب می شود و به شدت کیفیت زندگی او را به خطر می اندازد. اکثر دندانپزشکان توصیه خواهند کرد که قبل از جراحی آندربایت ابتدا بریس ها را دریافت کنید تا از هر گونه عارضه ای جلوگیری شود. بریس ها به همراستا کردن دندان های فرد کمک می کنند تا جراحی به طور مؤثر انجام شود.

بریس و جراحی ارتوگناتیک: چه کسانی گزینه های خوبی برای جراحی ارتوگناتیک هستند؟

همه افرادی که مشکل فک دارند به جراحی ارتوگناتیک نیاز ندارند. یک گزینه خوب برای این نوع فرایند، کسی است که ممکن است به نوعی از عدم تعادل اسکلتی در فک رنج می برد. علاوه بر این، این شامل مشکل در صحبت کردن و جویدن، اختلال TMJ، جلو آمدگی فک، آپنه خواب، عقب رفتگی چانه، تراز ضعیف صورت، و اپن بایت است.

آندربایت و درمان آن با ارتودنسی

آندربایت و درمان آن با ارتودنسی

طرح درمان

پس از اتمام کار با بریس ها، جراح فک و صورت و ارتودنتیست شما با یکدیگر همکاری می کنند تا یک طرح درمان سفارشی با توجه به وضعیت دندان های شما ایجاد کنند. مدل ها، عکس ها و تصاویر رادیوگرافی با اشعه ایکس از دندان های شما ممکن است به عنوان بخشی از این فرایند گرفته شوند. گاهی اوقات، متخصصان ارتودنسی توصیه می کنند که شکل دندان ها تغییر داده شوند یا آنها با روکش پوشانده شوند. درمان شما برای جراحی ارتوگناتیک ممکن است به ابزارهای لنگر موقت ارتودنتیک، روش های درمان با هدایت کامپیوتری یا سی تی اسکن سه بعدی نیاز داشته باشد. علاوه بر این، این روش ها ممکن است زمان درمان شما با بریس ها را کاهش داده و از حرکت دندان ها جلوگیری کنند.

تحلیل رفتن لثه زمانی است که حاشیه بافت های لثه های اطراف دندان ها از بین می رود یا به عقب کشیده می شود و مقدار بیشتری از دندان یا ریشه های دندان ها در معرض دید قرار می گیرد. وقتی لثه ها تحلیل می روند، شکاف هایی تحت عنوان پاکت پریودنتال بین لثه و دندان ایجاد می شود که محل فعالیت باکتری های عامل بیماری فراهم می شود. در صورت عدم درمان تحلیل رفتگی لثه ها، بافت اطراف و ساختار استخوانی دندان می تواند آسیب ببیند و گاهی اوقات منجر به از دست دادن دندان شود. تحلیل رفتن لثه ها یک وضعیت شایع دندانی است که به تدریج پیشرفت می کند.

علائم تحلیل رفتن لثه ها

تحلیل رفتن لثه ها یک مشکل شایع دندانی است. اکثر افراد نمی دانند که دچار تحلیل لثه شده اند زیرا به تدریج اتفاق می افتد و در مراحل اولیه هیچ علامتی ندارد. اولین علامت تحلیل لثه معمولاً حساسیت دندان است. با پیشرفت تحلیل رفتگی لثه ها به مرور زمان، ممکن است متوجه علائم زیر شوید:

بلندتر شدن دندان ها

یکی از علائم تحلیل لثه ها، بلند شدن قابل مشاهده دندان ها است. هنگامی که لثه ها به دلیل بیماری لثه تحلیل می روند، دندان ها بسیار بلندتر از حد طبیعی به نظر می رسند. همانطور که لثه ها از روی دندان ها جدا می شوند، می توانند بلندتر ظاهر شوند و در عین حال باعث ایجاد پاکت هایی می شوند که مستعد عفونی شدن هستند.

آشکار شدن ریشه ها

آشکار شدن ریشه ها یکی دیگر از علائمی است که می تواند بسیار حساس و ناراحت کننده باشد زیرا از بین رفتن بافت لثه باعث حساسیت دندان می شود. آشکار بودن ریشه های دندان ها اغلب نشانه بیماری لثه یا مسواک زدن بیش از حد محکم است، که اغلب به تکنیک اشتباه مسواک زدن، فرچه های سفت، یا وارد کردن فشار بیش از حد هنگام مسواک زدن نسبت داده می شود.

لق شدن دندان ها

هنگامی که از تحلیل رفتن لثه ها رنج می برید، ممکن است متوجه لق شدن دندان ها شوید، که به بیماری لثه ناشی از انباشته شدن باکتری در زیر لثه های اطراف دندان ها نسبت داده می شود. با بدتر شدن تحلیل رفتگی لثه ها، به دلیل از بین رفتن ساختار چسبندگی دندان، پاکت های لثه عمیق تر می شوند.

تحلیل لثه

تحلیل لثه

علل تحلیل رفتن لثه ها

عوامل متعددی می توانند باعث تحلیل لثه شوند، از جمله:

بیماری های پریودنتال

بیماری های پریودنتال یا لثه عامل اصلی تحلیل رفتن لثه ها هستند. اینها عفونت های لثه هستند که توسط باکتری ها ایجاد می شوند، که بافت لثه و استخوانی که دندان های شما را در جای خود نگه می دارد را از بین می برند. هر گونه بیماری لثه ممکن است منجر به تحلیل رفتن لثه ها شود. مرحله اولیه بیماری لثه اغلب دردناک نیست؛ بنابراین علائم اغلب مورد توجه قرار نمی گیرند. اما اگر درمان نشده رها شود، علائم اولیه می توانند به پریودنتیت تبدیل شوند- یک نوع عفونت جدی بافت لثه. با رعایت صحیح بهداشت دهان و دندان، می توانید از آسیب بیشتر به خط لثه و همچنین پوسیدگی و از دست رفتن دندان های خود جلوگیری کنید.

مراحل اولیه بیماری لثه را می توان با علائم جزئی مشاهده کرد که عبارتند از:

 • قرمزی، تورم یا بنفش شدن لثه ها
 • لثه هایی که به لمس حساس هستند
 • خونریزی لثه ها
 • بوی بد مزمن دهان

ژنتیک

برخی افراد بواسطه ژن های خود، بیشتر مستعد ابتلا به بیماری پریودنتال هستند. در واقع، مطالعات نشان می دهند که ۳۰ درصد از جمعیت ممکن است مستعد ابتلا به بیماری های لثه باشند، حتی اگر به خوبی از دندان های خود مراقبت کنند.

مسواک زدن خیلی خشن

اگر دندان های خود را بیش از حد تهاجمی یا نادرست مسواک بزنید، مینای دندان های شما از بین رفته و در نهایت عاج و سمان را در معرض دید قرار می دهد که منجر به تحلیل لثه ها می شود. برای مسواک زدن با فشار مناسب، سعی کنید با مسواک برقی مسواک بزنید. فناوری سنسور فشار هوشمند برخی مسواک های برقی هنگام مسواک زدن خیلی سخت، به شما هشدار می دهد، تا از خط لثه شما محافظت کند.

مراقبت های دندانی ضعیف

مسواک زدن، نخ دندان کشیدن و شستشوی ناکافی با دهانشویه آنتی باکتریال می تواند باعث شود که پلاک به راحتی به تارتار تبدیل شود، ماده سختی که روی دندان ها و بین آنها شکل می گیرد. تارتار را فقط با پاکسازی تخصصی می توان از بین برد. برای جلوگیری از تحلیل رفتن لثه ها، به فکر استفاده از یک مسواک برقی باشید که ۱۰۰% بیشتر از یک مسواک دستی معمولی پلاک ها را از بین می برد. دو مرتبه در سال (یا بیشتر در صورت نیاز) برای جرمگیری و تسطیح سطح ریشه ها به دندانپزشک خود مراجعه کنید- فرایندی که در آن تارتار هم از بالا و هم از زیر خط لثه ها زدوده می شود.

سطوح هورمونی

تغییرات در سطوح استروژن در طول زندگی یک زن، مانند بلوغ، بارداری و یائسگی، می تواند لثه ها را به طور فزاینده ای نسبت به تحلیل لثه حساس و آسیب پذیر کند. هورمون ها باعث جریان خون بیشتر به سمت لثه ها می شوند و به همین دلیل، لثه ها به عوامل مختلف بیش از حد واکنش نشان می دهند. سطوح بالای استروژن و پروژسترون زنان را نسبت به وجود پلاک حساس تر می کنند.

محصولات تنباکو

سیگاری ها و سایر مصرف کنندگان تنباکو بیشتر احتمال دارد که پلاک های چسبناک روی دندان های آنها ایجاد شود که می تواند منجر به بیماری لثه شود. سیگار کشیدن باعث کمبود اکسیژن در جریان خون می شود و لثه های عفونی به خوبی بهبود نخواهند یافت.

فشردن و ساییدن دندان ها روی یکدیگر

دندان قروچه یا فشردن و ساییدن دندان ها روی یکدیگر می تواند نیروی زیادی به دندان ها وارد کند، و باعث تحلیل لثه شود.

دندان های کج یا ناهماهنگی بایت

وقتی دندان ها به طور یکنواخت با یکدیگر تماس ندارند، نیروی خیلی زیادی می تواند به لثه ها و استخوان اطراف وارد شود و به بافت لثه ها آسیب وارد کند.

پیرسینگ لب یا زبان

جواهرات می توانند باعث فرسایش لثه ها شوند و آنها را به حدی تحریک کنند که بافت لثه فرسوده شود.

تحلیل لثه

تحلیل لثه

درمان تحلیل لثه ها

تحلیل رفتن لثه چیزی نیست که بخواهید آن را نادیده بگیرید. اگر فکر می کنید لثه هایتان تحلیل رفته اند، با دندانپزشک خود قرار ملاقات بگذارید. درمان هایی وجود دارند که می توانند لثه ها را ترمیم کرده و از آسیب بیشتر جلوگیری کنند.

تحلیل رفتگی خفیف لثه ها را می توان با پاکسازی عمقی تخصصی در ناحیه ای که تحت تأثیر بیماری لثه قرار گرفته است درمان کرد. در طول پاکسازی عمقی، که تحت عنوان جرمگیری و تسطیح سطح ریشه ها شناخته می شود، پلاک و تارتار زدوده می شوند، و ناحیه ریشه که در معرض محیط دهان قرار گرفته است صاف می شود تا انباشته شدن باکتری ها دشوارتر شود. برای درمان تحلیل رفتگی پیشرفته لثه ها که با پریودنتیت همراه است، یک دندانپزشک متخصص ممکن است درمان با آنتی بیوتیک را توصیه کند.

اگر پاکسازی عمقی برای درمان این وضعیت کافی نباشد، به دلیل تحلیل رفتن بیش از حد استخوان و پاکت های عمیق، ممکن است به عمل جراحی تحلیل لثه نیاز باشد.

از چه نوع جراحی هایی برای درمان تحلیل رفتن لثه ها استفاده می شوند؟

برای درمان تحلیل لثه از روش های جراحی زیر استفاده می شود:

 • در جرمگیری فلپ باز و روت پلنینگ دندانپزشک یا پریودنتیست (متخصص بیماری های لثه) بافت آسیب دیده لثه را بلند می کند، باکتری های مضر را از پاکت ها خارج می کند و سپس بافت لثه را به خوبی روی ریشه دندان محکم می کند و در نتیجه عفونت از بین خواهد رفت.
 • جراحی که تحت عنوان پیوند لثه (یا پیوند بافت نرم) شناخته می شود ممکن است ترسناک به نظر برسد، اما نیازی نیست وحشت کنید. در طول این فرایند، جاهایی از ریشه ها که در معرض محیط دهان قرار گرفته اند، با بافت پیوند از کام یا دهان شما درمان می شود. انواع مختلفی از روش های پیوند بافت لثه وجود دارند، اما متداول ترین روش، پیوند بافت همبند نامیده می شود. در این روش، یک فلپ از پوست در سقف دهان (کام) بریده می شود و بافتی از زیر فلپ که بافت همبند ساب اپیتلیال نامیده می شود، برداشته می شود و سپس به بافت لثه اطراف ریشه ای که پوشش محافظ آن از بین رفته است پیوند زده می شود. پس از اینکه بافت همبند از زیر فلپ برداشته شد، فلپ دوباره در جای خود بخیه زده می شود. در طول نوع دیگری از پیوند به نام پیوند آزاد لثه، بافت به جای زیر پوست، مستقیماً از سقف دهان گرفته می شود. گاهی اوقات، اگر بافت لثه کافی در اطراف دندان های آسیب دیده وجود داشته باشد، دندانپزشک می تواند لثه را از نزدیک دندان پیوند بزند و بافتی را از کام خارج نکند. به این عمل پیوند پایه می گوبند.
 • جراحی لثه همیشه ضروری نیست. اگر استخوان پشتیبان دندان شما در نتیجه تحلیل لثه از بین رفته باشد، ممکن است روشی برای بازسازی استخوان و بافت از دست رفته توصیه شود. مانند کاهش عمق پاکت، دندانپزشک شما بافت لثه را بلند می کند و باکتری ها را از بین می برد. سپس از یک ماده احیا کننده مانند غشاء، بافت پیوند یا پروتئین شبیه ساز بافت و محرک بافت استفاده می شود تا بدن شما را تشویق کند تا به طور طبیعی استخوان و بافت آن ناحیه را بازسازی کند و در این صورت به پیوند لثه نیاز ندارید. پس از قرار دادن مواد احیاء کننده در محل، بافت لثه روی ریشه دندان یا دندان ها محکم می شود.
تحلیل لثه

تحلیل لثه

چگونه از تحلیل رفتن لثه ها پیشگیری کنیم؟

برای جلوگیری از تحلیل رفتن لثه ها، باید یک روتین بهداشت دهان و دندان را دنبال کنید، ۲ مرتبه مسواک زدن در روز و یک مرتبه نخ دندان کشیدن در روز. همیشه از یک مسواک نرم استفاده کنید و از دندانپزشک خود بخواهید روش صحیح مسواک زدن را به شما آموزش دهد. اگر ناهماهنگی بایت یا دندان قروچه دلیل تحلیل لثه است، با دندانپزشک خود در مورد نحوه اصلاح این مشکل صحبت کنید.

راه های دیگر برای جلوگیری از تحلیل لثه ها عبارتند از:

 • ترک استفاده از محصولات تنباکو
 • داشتن یک رژیم غذایی سالم و متعادل
 • نظارت بر تغییرات احتمالی داخل دهان شما
 • حداقل ۲ مرتبه در سال برای پاکسازی تخصصی و معاینه به دندانپزشک خود مراجعه کنید.

پرسش های متداول در مورد تحلیل لثه ها

چه چیزی باعث تحلیل لثه های شما می شود؟

عوامل متعددی وجود دارند که می توانند باعث تحلیل لثه شوند، از جمله بیماری های پریودنتال. اینها عفونت های باکتریایی لثه هستند که بافت لثه و استخوان پشتیبان که دندان های شما را در جای خود نگه می دارند، را تخریب می کنند، که عامل اصلی تحلیل رفتن لثه است.

چگونه می توان از تحلیل لثه ها جلوگیری کرد؟

مراقبت خوب از دهان بهترین راه برای جلوگیری از تحلیل لثه ها است. به صورت روزانه مسواک بزنید و نخ دندان بکشید و حداقل دو مرتبه در سال به دندانپزشک خود مراجعه کنید. در صورت ابتلا به تحلیل لثه، ممکن است لازم باشد دندانپزشک متخصص شما را بیشتر ویزیت کند. استفاده از مسواک برقی را مد نظر بگیرید، فرچه های میکرو- ارتعاشی آنها پلاک بیشتری را از بین می برند- پلاک می تواند منجر به تارتار و بیماری لثه شود.

تحلیل لثه

تحلیل لثه

چگونه می توان لثه ها را سالم تر کرد؟

 • از مسواک برقی استفاده کنید.
 • دندان های خود را به درستی مسواک بزنید، حداقل دو مرتبه در روز.
 • از مسواک دارای اسکراپر زبان استفاده کنید.
 • به صورت روزانه نخ دندان بکشید.
 • لثه های خود را ماساژ دهید. مسواک برقی مجهز به حالت مراقبت از لثه است که خط لثه شما را هنگام مسواک زدن به آرامی تحریک می کند.
 • از یک دهانشویه ضد باکتری و یک خمیر دندان ضد باکتری حاوی فلوراید استفاده کنید.

ارتودنسی، قدیمی ترین رشته تخصصی دندانپزشکی با درمان مال اکلوژن های دندانی و اسکلتی مرتبط است. گرچه مال اکلوژن چند عاملی است و اغلب به دلیل تداخل نامطلوب بین ژنتیکی و عوامل محیطی رخ می دهند اما ژن ها علاوه بر نقش در مکانیسم حرکت دندان ها و پیامدهای ناخواسته مانند تحلیل خارجی ریشه متعاقب درمان ارتودنسی، بر این عارضه تأثیر نیز دارند. الگوی رشد و مورفولوژی دندان- صورت از نظر ژنتیکی تعیین می شود، اما تا حدودی می تواند تحت تأثیر عوامل محیطی قرار گیرد.

درمان ارتودنسی به عنوان یک عامل محیطی عمل می کند که می تواند رشد جمجمه- صورت را برای اصلاح مال اکلوژن و دستیابی به زیبایی و یک اکلوژن هماهنگ با تعادل خوب صورت تحت تأثیر قرار دهد. این مقاله به بررسی عوامل ژنتیکی مؤثر روی انواع مال اکلوژن ها می پردازد. با این حال، تأثیر عوامل محیطی باید همیشه در نظر گرفته شوند.

پروژه ژنوم انسانی و پیشرفت های آینده در پزشکی ژنومی به ما کمک می کند تا شرایطی که باعث جهش می شوند و معمای زیگزاگی حل نشده تعامل مولکولی را حل کنیم.

واژه ارتودنسی از واژه یونانی ortho به معنای درست یا صحیح و dons به معنای دندان شکل گرفته است. مال اکلوژن به معنای دقیق هیچ بیماری را نشان نمی دهد؛ بلکه تغییر از چیزی است که نرمال یا ایده آل تلقی می شود. ارتودنسی “علم تغییرات نامتناهی” است. علت مال اکلوژن چند عاملی است؛ داشتن علل خاص یعنی هر گونه اختلال در دوران جنینی، قالب گیری جنین و ضربه هنگام تولد، هرگونه شکستگی فک در دوران کودکی، اختلال عملکرد عضلانی، آکرومگالی، هیپرپلازی همی فکی و اختلالات رشدی دندانی. علاوه بر این، یک نفوذ قوی وراثت/ ژن در علت مال اکلوژن یافت شده اند. “فک هاپسبورگ” معروف (جلو آمدگی فک پایین)، که فنوتیپ کلاسیک اجداد سلطنتی اروپایی بود، بهترین نمونه شناخته شده تأثیر ژنتیک بر مال اکلوژن است. دانش معاصر در عرصه ارتودنسی نشان می دهد که چندین ژن با علت مال اکلوژن، حرکت دندان به دنبال درمان ارتودنسی و عوارض جانبی پس از درمان ارتودنسی مرتبط هستند. هدف این مقاله برجسته کردن نقش ژنتیک دخیل در شرایط بالینی جدید است که منجر به ناهنجاری های اسکلتی و دندانی شدید می شوند و از این رو تأثیر زیادی بر رشته ارتودنسی دارد.

تاثیر وراثت و ژنتیک در مشکلات ارتودنسی

تاثیر وراثت و ژنتیک در مشکلات ارتودنسی

مال اکلوژن مرتبط با سندرم های ژنتیکی

درک مؤلفه ژنتیکی اکثر مال اکلوژن ها دشوار است زیرا ویژگی های جمجمه-صورت ماهیت چند ژنی دارند. پروژه ژنوم انسان راه های جدیدی را برای درک بهتر این موضوع باز کرده است. ناهماهنگی های شدید فک و مال اکلوژن می توانند در نتیجه سندرم های ناشی از انحراف، جابجایی، نقائص، حذف و شکستگی در سطح کروموزومی در قوس شاخه ای اول ایجاد شوند.

تاثیر وراثت و ژنتیک در مشکلات ارتودنسی

تاثیر وراثت و ژنتیک در مشکلات ارتودنسی

استعداد ژنتیکی برای مشکلات رویش دندان و بی دندانی

هر گونه انحراف از رویش طبیعی دندان ها روی اکلوژن مناسب و همچنین بعد عمودی استخوان آلوئولار حمایت کننده تأثیر خواهد گذاشت.

عوارض جانبی ممکن است شامل فشردگی، نهفتگی و اپن بایت موضعی، برای مثال، انکیلوز دندان مولر شیری باشد.

شکست اولیه رویش دندان (PFE)

از سوی دیگر، شکست اولیه رویش دندان (PFE)، شرایطی را توصیف می کند که در آن دندان های غیر انکیلوز شده نمی توانند برویند، حتی اگر هیچ مانع فیزیکی برای رویش آن وجود نداشته باشد. این وضعیت معمولاً دندان های خلفی را تحت تأثیر قرار می دهد به گونه ای که به مرور زمان باعث بوجود آمدن اپن بایت خلفی می شود. ممکن است با سندرم هایی مانند دیسپلازی کلیدوکرانیال، دیسپلازی اکتودرمال، سندرم داون و سندرم آپرت همراه باشد. اعتقاد بر این است که PFE یک اختلال ژنتیکی با “نفوذ بالا” است که به این معنا است که ویژگی که بوجود می آورد تقریباً همیشه در فرد حامل ژن آشکار خواهد بود. جهش در گیرنده هورمون پاراتیروئید ۱ (PTH1R) با PFE مرتبط است که این ژن را به یک ژن کاندید با اولویت برای تأیید تشخیص PFE تبدیل می کند. یک سابقه خانوادگی جامع می تواند به تشخیص زود هنگام این وضعیت کمک کند و بنابراین برنامه ریزی برای طرح درمان بهتر را تسهیل می کند. با این حال، اغلب هیچ درمان ارتودنتیک مؤثری برای PFE وجود ندارد زیرا دندان ها به نیروهای ارتودنتیک پاسخ نمی دهند.

آژنزیس دندانی: هیپودنشیا، اولیگودنشیا، آنودنشیا

فقدان مادرزادی پنج دندان یا تعداد کمتری از دندان ها، تحت عنوان هیپودنشیا تعریف می شود و در دندان های دائمی شایع تر از دندان های شیری است. علت آژنزیس انتخابی دندان ها در انسان یک جهش نادرست است که در همودومین MSX-1 رخ داده است. دندان های لترال فک بالا، دندان های مولر فک پایین و دندان های پرمولر فک پایین به استثناء دندان های مولر سوم، بیشترین دندان هایی هستند که نمی رویند، و با نقص در ژن های MSX-1 و MSX-2 مرتبط هستند. یک جهش در ژن MSX-1 در کروموزوم ۴ به عنوان عامل ایجاد الیگودنشیا (فقدان ۶ دندان یا بیشتر) شناسایی شده است، که شامل عدم وجود همه دندان های پرمولر دوم و مولر سوم است. جهش فاکتورهای رونویسی PAX-9 در بی دندانی فامیلی و همچنین در عدم وجود دندان های پرمولر دوم فک پایین و دندان های پیشین مرکزی مشاهده شده است. همچنین، عدم وجود دندان و کاهش اندازه دندان ارتباط تنگاتنگی داشته اند و توسط همان جایگاه ژن ۱۱ هدایت می شوند.

در حین مطالعه سوابق خانوادگی یک خانواده فنلاندی با الیگودنشیا شدید خانوادگی به دلیل جهش در AXIN2 (پروتئین مهاری محور ۲)، سابقه پولیپوز آدنوماتوز خانوادگی کشف شد. چنین مطالعاتی در مورد تنظیم ژنتیکی آژنزیس دندانی به شناسایی مارکرهای بالینی دندان برای سرطان کمک می کند.

آنودنشیا فقدان کامل دندان ها است که در دیسپلازی اکتودرمال هیپوهیدروتیک، یک بیماری ارثی که در آن بافت ها یا مشتقات اکتودرمال وجود ندارند، رخ می دهد. این یک صفت مغلوب وابسته به جنسیت است، گرچه شجره نامه های اتوزومال مغلوب نیز گزارش شده اند. افراد مبتلا به آنودنشیا مادرزادی نسبی معمولاً دندان های کوچک تری دارند.

دندان های نیش نابجا و جابجا شده

دندان نیش نهفته کامی و نابجا نیز ممکن است نشان دهنده یک صفت ارثی باشند که می تواند به صورت ژنتیکی توضیح داده شود. ژنتیک همچنین از ارتباط بین دندان های نیش نهفته کامی و سایر ناهنجاری های دندانی، مانند آژنزیس دندان های پرمولر فک پایین، دندان های پیشین لترال فک بالا، دندان های لترال میخی شکل، زیر خارج بودن دندان های مولر شیری از اکلوژن، هیپوپلازی مینای دندان و جابجایی دندان های پرمولر فک پایین به صورت دیستال حمایت می کند. جابجایی دندان های نیش فک بالا/ اولین دندان پرمولر با آژنزیس دندان های پیشین لترال فک بالا همراه بوده است. به طور مشابه، ارتباط بین دندان های نیش نهفته، دندان های پیشین لترال فک پایین و جابجایی دندان های نیش و عدم وجود دندان های مولر سوم به طور مادرزادی گزارش شده است. شرایطی مانند آژنزیس دندان، اندازه دندان و ناهنجاری های موقعیتی که اغلب با هم مشاهده می شوند، معمولاً نشان دهنده وجود یک وضعیت پیچیده ژنتیکی دندانی هستند.

دندان های اضافی

دندان های اضافی منفرد در دندان های دائمی شایع تر هستند و بیشتر در قسمت قدامی فک بالا و سپس در نواحی خلفی فک بالا شایع هستند. چندین دندان اضافی بیشتر در ناحیه پرمولر فک پایین ایجاد می شود. وجود آنها ممکن است منجر به عوارضی مانند فشردگی، فاصله، نهفتگی، جابجایی یا چرخش، تشکیل کیستیک و تحلیل دندان های مجاور شود. دندان اضافی شرایطی است که در خانواده ها وجود دارد، تنوع نژادی را نشان می دهد و دوشکلی جنسیتی را نشان می دهد. این واقعیت که دندان های اضافی می توانند یکی از ویژگی های بارز بسیاری از اختلالات رشدی باشند، قانع کننده ترین شواهد برای یک مبنای ژنتیکی است.

تاثیر وراثت و ژنتیک در مشکلات ارتودنسی

تاثیر وراثت و ژنتیک در مشکلات ارتودنسی

استعداد ژنتیکی برای مال اکلوژن های اسکلتی

مدت ها تصور می شد که الگوهای اسکلتی مال اکلوژن های کلاس ۲ و ۳ دارای پایه و اساس ژنتیکی هستند. وراثت “فک هاپسبورگ” (چلو آمدگی فک پایین که توسط چندین نسل از سلطنت اتریش نشان داده شده است) یک مثال کلاسیک است. با این حال، مال اکلوژن کلاس ۳ ممکن است ناشی از نقص رشد فک بالا، رشد بیش از حد فک پایین، یا ترکیبی از هر دو باشد.

پیش بینی سفالومتریک رشد جمجمه- صورت فرض می کند که نوع صورت در یک کودک در حال رشد پبرای یش بینی رشد آینده کافی است. با این حال، این مسئله، اساس ژنتیکی احتمالی رشد را نادیده می گیرد. این پیش بینی تنها در صورتی معتبر است که ساختار جمجمه- صورت والدین در نظر گرفته شود. در صورتی که یک بیمار دارای مال اکلوژن کلاس ۲ متوسط ​​باشد، در صورتی که اعضای خانواده وی مال اکلوژن کلاس ۲ داشته باشند بیشتر احتمال دارد که دچار مال اکلوژن اسکلتی کلاس ۲ شدید شود. در یک تحقیق در سال ۱۹۹۲، در یک مطالعه تجزیه و تحلیل بالینی سفالومتریک ۴۸ جفت دوقلو نشان داد که مال اکلوژن های کلاس ۲ گروه ۱ و ۲ یک همبستگی ژنتیکی دارند که ماهیت چند ژنی دارد.

والدین بیمارانی که مال اکلوژن کلاس ۲ دارند، تمایل بیشتری به داشتن نیمرخ محدب با دیستواکلوژن دارند، در حالی که والدین بیمارانی که مال اکلوژن کلاس ۳ دارند، تمایل بیشتری به داشتن نیمرخ مقعر با مزیواکلوژن دارند. این نشان می دهد که هر دو مال اکلوژن های کلاس ۲ و کلاس ۳ یک پایه ژنتیکی دارند.

 همراه با تأثیر ژنتیکی، تأثیر محیطی بر موقعیت قدامی خلفی فک بالا و استخوان آلوئولار فک بالا نیز وجود دارد. عاداتی مانند تنفس دهانی و مکیدن انگشت می توانند باعث پیشرفت فرآیند آلوئولار فک بالا شوند، در حالی که رابطه متقاطع بایت قدامی در بیماران کلاس ۳ می تواند مانع رشد طبیعی فک بالا جلو شود. موقعیت عمودی پروسه فک بالا و آلوئولار فک بالا نیز می تواند تحت تأثیر عوامل محیطی باشد. بنابراین این عوامل محیطی ممکن است اندازه و موقعیت ارثی فک بالا را در بیمارانی که مال اکلوژن کلاس ۲ و ۳ دارند افزایش یا کاهش دهند. رشد فک پایین بسیار کمتر تحت تأثیر عوامل محیطی در صفحه قدامی- خلفی قرار می گیرد؛ با این حال تنفس دهانی، موقعیت و عملکرد زبان می توانند تا حدی روی جهت عمودی فک پایین تاثیر بگذارند.

به طور کلی، بر اساس مطالعه رشد طولی بولتون- براش، ویژگی های اسکلتی اسکلت صورت ارثی هستند، در حالی که فقط ویژگی های اکلوزال وراثت پذیری اندکی وجود دارند. به عنوان مثال، ارتفاع، عرض و طول کام مؤلفه قابل توجهی از تنوع ارثی را نشان می دهند و ژنتیک عامل مهمی برای مال اکلوژن است که بعد کام را شامل می شود. از سوی دیگر، تغییرات دندانی که منجر به بروز مال اکلوژن می شوند تا حد زیادی تحت تأثیر عوامل محیطی هستند.

آپنه انسدادی خواب

سندرم آپنه انسدادی خواب (OSAS)، یک وضعیت بالقوه ناتوان کننده است که ممکن است روی توانایی شناختی فرد تأثیر بگذارد، مشخصه ویژه آن خواب آلودگی بیش از حد در طول روز، خر و پف، دوره های مکرر آپنه (بدون جریان هوا) یا هیپوپنه (مسدود شدن جریان هوا تا حدی) و هیپوکسمی شبانه است. به نظر می رسد ناهنجاری های ارثی ساختار جمجمه- صورت، مانند فک پایین، حداقل بخشی از خوشه بندی خانوادگی OSAS را توضیح می دهند، و تعدادی از درگیری های ژنتیکی توسط مطالعات دو قلوها و خانواده ها شناسایی شده اند.

تاثیر وراثت و ژنتیک در مشکلات ارتودنسی

تاثیر وراثت و ژنتیک در مشکلات ارتودنسی

ژنتیک و تحلیل ریشه دندان

در حالی که درمان ارتودنسی می تواند باعث تحلیل ریشه شود، یک مبنای ژنتیکی زیربنایی گزارش شده است. چندین ژن مانند ژن اینترلوکین-۱b (IL-1B)، فعال کننده گیرنده لیگاند کاپا- فاکتور هسته ای (RANKL) و گیرنده TNF ابرخانواده دخیل هستند. با این حال، به دلیل ماهیت چند عاملی تحلیل ریشه دندان، پیش بینی تحلیل ریشه در بیماران خاص ارتودنسی دشوار بوده است. تحقیقات برای شناسایی بیومارکرهای تحلیل ریشه ارتودنتیک در حال انجام هستند و این امکان را برای پزشکان فراهم می سازد تا مستعد بودن بیمار را پیش بینی کنند و بنابراین احتمالاً درمان انجام شده را تغییر دهند.

نتیجه گیری

مال اکلوژن به دلیل ترکیبی از تأثیرات ژنتیکی و محیطی ایجاد می شود. ارتودنسی با شناسایی چنین تأثیرات محیطی و دستکاری موفق آنها برای کار به نفع بیمار تکامل یافته است. تأثیر ژنتیک بر مال اکلوژن به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است و اطلاعات جدید به سرعت در حال آشکار شدن هستند. با پیشرفت پروژه ژنوم انسانی، امکان بومی سازی ژن معیوب برای هر مشکل ارتودنسی امیدوار کننده به نظر می رسد، گرچه به دلیل ماهیت چند ژنی هر ویژگی جمجمه- صورت پیچیده است.

دانش ارتقاء یافته ژنتیک در ارتودنسی، راه را برای اصلاح ژنتیکی برخی از ناهنجاری های دندان- صورت هموار خواهد کرد. پزشک از امضاهای ژنتیکی منحصر به فرد بیماران ارتودنسی آگاه تر خواهد بود و پزشک را قادر می سازد تا روش های درمانی بهتری را با توجه به رشد و نمو، نیازها، پاسخ ها و اهداف فعلی و آینده فرد طراحی کند.

پس بالأخره سفر اصلاح لبخند خود را آغاز کردید و تحت درمان ارتودنسی قرار گرفتید! دریافت بریس ها یا اینویزیلاین می تواند تغییراتی در سبک زندگی روزمره شما ایجاد کند و طبیعی است که در مورد آن پرسش هایی داشته باشید. ما بیماران جدید زیادی داریم که از خود می پرسند، “در صورت شروع درمان ارتودنسی هنوز هم باید به دندانپزشک مراجعه کنم؟” پاسخ کوتاه بله است! در واقع مراجعه به دندانپزشک در طول درمان ارتودنسی برای بدست آوردن بهترین نتایج لبخند بسیار مهم است. به خواندن این مقاله ادامه دهید تا در مورد مراجعه به دندانپزشک با وجود داشتن بریس ها اطلاعات بیشتری کسب کنید.

تفاوت دندانپزشک و ارتودنتیست چیست؟

همه ارتودنتیست ها دندانپزشک هستند، اما همه دندانپزشکان ارتودنتیست نیستند! در حالی که دندانپزشکان و ارتودنتیست ها هر دو با دندان های بیماران سر و کار دارند، اما تخصص های متفاوتی دارند. دندانپزشک در زمینه سلامت عمومی دندان ها، فک و لثه ها تخصص دارد. در حالی که متخصصین ارتودنسی در اصلاح ساختار بایت شما و ایجاد لبخند صاف و یکدست تر تخصص دارند. مراجعه هم به ارتودنتیست ها و هم به دندانپزشکان برای دستیابی به سالم ترین لبخند ممکن ضروری است. اگر به مراقبت های اولیه بهداشت دهان مانند تمیز کردن، پر کردن، روکش و موارد دیگر نیاز دارید، باید به دندانپزشک خود مراجعه کنید. ارتودنتیست شما لبخند شما را بهبود می بخشد تا دندانپزشک شما بهتر از سلامت دندان های شما مراقبت کند!

مراجعه به دندانپزشک عمومی در طول ارتودنسی

مراجعه به دندانپزشک عمومی در طول ارتودنسی

چرا پس از انجام درمان ارتودنسی باید به دندانپزشک خود مراجعه کنید؟

هنگامی که به متخصص ارتودنسی مراجعه می کنید، درمان ارتودنسی شما را زیر نظر خواهند داشت، اما دندان های شما را تمیز نمی کنند. وظیفه دندانپزشک شما این است که به شما کمک کند دندان های تمیز و سالمی داشته باشید. هماهنگی با تمیز کردن و قرار ملاقات های دندانپزشکی، این تضمین را بوجود می آورند که وقتی بریس ها یا الاینرهای اینویزیلاین شما جدا می شوند، لبخندی درخشان و کاربردی داشته باشید.

مراقبت از دندان های خود با بریس و الاینر به دلیل خطر حفره

از آنجا که بریس ها و الاینرها می توانند رعایت بهداشت روزانه شما را دشوارتر کنند، باید چند مرحله تمیز کردن اضافی را در نظر بگیرید. چه بریس داشته باشید و چه اینویزیلاین، باید مراجعات منظم به دندانپزشک را در برنامه بهداشت دهان و دندان خود قرار دهید. با بریس ها، براکت ها و سیم هایی خواهید داشت که گیر کردن غذا در داخل و اطراف دندان ها را آسان تر می کنند و باعث تشکیل باکتری هایی می شوند که می تواند منجر به تجمع پلاک شوند. این ابزارها همچنین مراقبت از دهان در منزل را از جمله مسواک زدن و نخ دندان کشیدن صحیح را کمی دشوارتر می کنند، بنابراین رعایت توصیه های ما برای بهداشت دهان و دندان مناسب با بریس ها بسیار مهم است.

اگر از اینویزیلاین ها استفاده می کنید، هنوز هم لازم است به دندانپزشک معمولی خود مراجعه کنید. الاینرهای شفافی که تقریباً در تمام طول روز استفاده می کنید، می توانند محیطی را در اطراف دندان های شما ایجاد کنند که برای رشد باکتری ها ایده آل است. الاینرهای اینویزیلاین می توانند باکتری ها و ذرات غذا را نزدیک به مینای دندان به دام بیندازند که به پلاک تبدیل می شوند و باعث التهاب لثه، پوسیدگی دندان و سایر بیماری ها می شوند.

اگر دستور بهداشت دهان و دندان تجویز شده خود را رعایت نکنید، شرایط مختلفی ممکن است ایجاد شوند از جمله:

 • التهاب لثه
 • بوی بد دهان
 • درد/ حساسیت دندان
 • تغییر رنگ دندان
 • حفره ها

در حالی که متخصص ارتودنسی شما در طول ویزیت های درمانی به لثه ها و دندان های شما نگاه می کند، ضروری است و به طور معمول بخشی از دستورالعمل های ارتودنسی شما است که به طور معمول برای مراقبت های مداوم به دندانپزشک عمومی خود مراجعه کنید.

به راحتی با چند مرحله ساده برای تمیز کردن بریس ها یا مراقبت از الاینرهای اینویزیلاین می توان از این شرایط جلوگیری کرد. از آنجا که در طول درمان ارتودنسی باید مراحل بهداشتی دیگری را در نظر گرفت، دندانپزشک به شما کمک می کند تا دندان های خود را تا حد امکان سالم نگه دارید. دندانپزشکان ابزارها و مهارت های لازم برای حفظ سلامت و بهداشت دندان های شما را دارند و به طور ماهرانه در اطراف ابزارهای ارتودنسی شما کار می کنند.

مراجعه به دندانپزشک قبل از درمان ارتودنسی

گرچه ارتودنتیست ها دندانپزشکان آموزش دیده هستند، اما خدماتی که ارائه می دهند متفاوت هستند. مطب های دندانپزشکی دندان های شما را به صورت عمقی پاکسازی می کنند و مناطقی که با وجود ابزار روی دندان ها دسترسی به آنها دشوار است را کاملاً پاکسازی می کنند و پوسیدگی، التهاب لثه و بیماری پریودنتال را بررسی می کنند. برای دندانپزشک شما آسان تر خواهد بود که این نوع مشکلات را قبل از اینکه براکت ها و ضمائم بریس ها را روی دندان های خود داشته باشید، برطرف کند. در ارتودنسی، ما می خواهیم به بیماران خود کمک کنیم تا لبخندی زیبا به روشی سالم داشته باشند. به همین دلیل است که ما از بیماران می خواهیم قبل از شروع استفاده از بریس یا اینویزیلاین به دندانپزشک خود مراجعه کنند.

مراجعه به دندانپزشک عمومی در طول ارتودنسی

مراجعه به دندانپزشک عمومی در طول ارتودنسی

چرا داشتن دندان های تمیز قبل از درمان ارتودنسی مهم است؟

هنگامی که پلاک یا میکروب انباشته روی دندان ها وجود دارد، براکت ها خیلی راحت تر کنده می شوند. آنها دوست دارند سطح صاف و تمیزی داشته باشند تا به آن بچسبند! در نهایت، داشتن دندان های سالم قبل از شروع درمان ارتودنسی احتمالاً مشکلات کمتری را ایجاد می کند و در نهایت نتیجه بهتری به بیماران می دهد.

اجتناب از دکلسیفیکاسیون

مراجعه به دندانپزشک در طول درمان ارتودنسی از دکلسیفیکاسیون یا از بین رفتن مواد معدنی سطح دندان نیز جلوگیری می کند. کلسیفیکاسیون ایجاد لکه های سفید روی دندان است که در جایی که براکت ها قرار دارند ظاهر می شوند. این به دلیل مسواک زدن نادرست و مصرف بیش از حد نوشیدنی های شیرین و اسیدی است.

لکه های سفید روی دندان ها دائمی هستند. به همین دلیل است که نوشیدن آب و مراجعه به دندانپزشک برای تمیز کردن عمقی در طول درمان ارتودنسی بسیار مهم است.

همکاری دندانپزشک با ارتودنتیست برای ارائه بهترین درمان

در ارتودنسی، ما معتقدیم که سرمایه گذاری روی لبخند اعتماد به نفس افراد را افزایش می دهد و مسیری را به سمت سلامت مادام العمر دندان ها ایجاد می کند. اما همچنین مهم است که به خاطر داشته باشید که مراجعه به دندانپزشک کلید دستیابی به آن لبخند زیبا است! ارتودنتیست و دندانپزشک با همکاری یکدیگر بهترین درمان ممکن را ارائه می دهند. اگر می خواهید بدانید که درمان ارتودنسی می تواند برای شما یا یکی از عزیزان شما مفید باشد، برای قرار ملاقات و مشاوره حضوری وقت بگیرید!

علل ژنتیکی مشکلات ارتودنتیک

نحوه رشد دندان ها و استحکام دندان های شما به عوامل مختلفی بستگی دارد. نقایص مادرزادی و ساختار طبیعی صورت شما می توانند باعث بروز مشکلات ارتودنتیک شوند و شرایط غیر قابل پیش بینی نیز می توانند ساختار اسکلتی شما را در رحم تغییر دهند. اما بیشتر، نحوه رشد و تراز دندان های شما بر اساس نوع دندان هایی است که به ارث برده اید.

ژنتیک یک علم بسیار پیچیده است و در حال حاضر در جالب ترین مرحله است که معماهای جدید و جدیدتری برای حل آن تولید می کند. با این حال، می توان گفت که ترکیبی از ژن ها را از هر دو والدین بیولوژیکی خود به ارث می بریم.

این درست است که ژن های ما مسئول خلق همه چیز در وجود ما هستند و لبخند ما از این قضیه مستثنی نیست. بی شک برخی از عوامل خاص درباره لبخند شما وجود دارند که از والدین شما به شما ارث رسیده اند. این بدان معناست که شما می توانید ساختار دندان مادر یا پدرتان را به ارث ببرید. اما ژنتیک می تواند ترکیبی از این دو را به شما بدهد، زیرا آلل های مسئول ساخت دندان های شما، در واقع می توانند روی یکدیگر تأثیر بگذارند. این ممکن است یک تغییر جدید ایجاد کند که کاملاً متفاوت از مجموعه دندان های مادر یا پدر شما باشد. شما همچنین می توانید یک جهش داشته باشید، به این معنا که یک تغییر جدید و هرگز دیده نشده از آلل هایی که دندان های شما را می سازند، و این می تواند مثبت یا منفی باشد (گرچه به دومی تمایل دارد). شما همچنین می توانید ویژگی های مغلوب را به ارث ببرید. یک ویژگی مغلوب یک ویژگی است که در مادر یا پدر آشکار نیست، اما هر دو ژن مربوط به آن را دارند. به همین دلیل است که برای مثال، دو فرد مو قهوه ای می توانند والدین بیولوژیکی یک نوزاد بلوند باشند.

ارتو ژنتیکی

ارتو ژنتیکی به این معنا است که وضعیت دندان های والدین شما نشان دهنده خوبی است که نشان می دهد چه نوع دندان هایی خواهید داشت، اما این وضعیت بی خطر نیست. ممکن است یک جهش داشته باشید که تراز دندان هایتان را متفاوت از هر چیزی که والدینتان تجربه کرده اند کند، یا می توانید ترکیبی از ژن های مغلوب را به ارث برده باشید که ممکن است هرگز در هیچ کس از اعضاء خانواده تان نشان داده نشده باشند!

آیا مشکلات ارتودنسی ارثی هستند؟

آیا مشکلات ارتودنسی ارثی هستند؟

الگوها

گرچه این بسیار نادر است و معمولاً همه ما دندان هایی را به ارث می بریم که تا حدودی شبیه سایر افراد خانواده مان هستند. صفات خاصی وجود دارند که بیشتر به ارث می رسند، و این در مورد مشکلاتی که بزرگترها و سایر اعضای خانواده ما دارند نیز صدق می کند. بنابراین خوب به اطراف نگاه کنید، و ببینید که افراد خانواده شما چه نوع دندان هایی دارند، این یک راه خوب برای آماده شدن برای چیزی است که ممکن است در پیش باشد.

دندان ها و وراثت

محققان توصیه می کنند که داشتن والدینی که سلامت دهان و  دندان ضعیفی دارند می تواند شما را مستعد ابتلا به این همین مشکلات کند، بنابراین باید در مراقبت از دهان خود محتاط باشید.

اما در مورد مشکلات ارتودنتیک چطور؟ وقتی صحبت از دندان های کج به میان می آید، احتمالاً شما مادر و پدر را هم دارید که در این رابطه آنها را مقصر بدانید. شما از هر دو والدین خود ژن ها را به ارث برده اید، بنابراین ممکن است کوچک بودن فک را از مادر و دندان های درشت را از پدر خود به ارث برده باشید! در این مقاله برای شما توضیح می دهیم که ژنتیک چگونه می تواند روی آینده شما تأثیر بگذارد.

چه چیزی ارثی است و چه چیزی ارثی نیست؟

اندازه فک و همچنین شکل و اندازه دندان های شما احتمالاً از والدین شما به ارث رسیده اند. حتی فاصله بین دندان های شما ممکن است ارثی باشند، به این معنا که اگر یکی از والدین شما دندان های فشرده و نامنظم داشته باشد، ممکن است شما نیز دندان های فشرده ای داشته باشید. البته، شما لبخند منحصر به فرد خود را خواهید داشت، اما عناصر آن از والدین شما نشأت گرفته اند. اگر یکی از والدین شما مجبور بوده است از بریس ها استفاده کند، احتمالاً شما هم باید از آنها استفاده کنید.

چیزی که ارثی نیست سلامت لبخند شما است. گرچه سلامت دهان و دندان های شما مطمئناً تحت تأثیر سلامت والدینتان خواهد بود، اما این تنها عامل تعیین کننده نیست. فقط به این دلیل که والدین شما پوسیدگی دندان یا بیماری لثه دارند الزاماً به این معنا نیست که شما به آن مبتلا خواهید شد، گرچه خطر شما افزایش یافته است. شما به تنهایی مسئول مراقبت از دهان خود هستید، پس بهترین کار ممکن را هنگام تمیز کردن دندان های خود انجام دهید!

آیا مشکلات ارتودنسی ارثی هستند؟

آیا مشکلات ارتودنسی ارثی هستند؟

عوامل سبک زندگی که می توانند روی نیاز شما به بریس ها تأثیر بگذارند

به غیر از به ارث بردن ساختار بد دهان یا دندان های فشرده از والدینتان، چیزهای دیگری نیز وجود دارند که به طور خاص به ژن ها مربوط نمی شوند که می توانند روی نیاز شما به بریس ها تأثیر بگذارد. اینها شامل تنفس دهانی در دوران کودکی هستند که ممکن است روی رشد فک تأثیر بگذارد. عامل دیگر مکیدن طولانی مدت انگشت شست است که می تواند موقعیت دندان ها را در حین رشد تحت تأثیر قرار دهد.

این رفتارها می توانند باعث فشردگی دندان ها، ایجاد شکاف، اوربایت و آندربایت شوند. البته، والدین شما مسئول کمک به شما برای مهار این رفتارها در کودکی هستند، بنابراین حداقل تا حدی به آنها بستگی دارد که نیاز شما به بریس ها را در آینده محدود کنند.

آیا مشکلات ارتودنسی ارثی هستند؟

آیا مشکلات ارتودنسی ارثی هستند؟

آنچه شما می توانید انجام دهید

البته، شما نمی توانید ژن های خود را تغییر دهید، و عوامل سبک زندگی که در نیاز شما به درمان ارتودنسی نقش داشته اند، مدت هاست که از آنها گذشته است. مهمترین کاری که اکنون می توانید انجام دهید این است که بر لبخند خود نظارت داشته باشید. همچنین اگر قبلاً این کار را نکرده اید، می توانید یک قرار ملاقات با متخصص ارتودنسی برای تعیین نیاز خود به بریس ها تعیین کنید. دندان های فشرده و کج می توانند روی بهداشت دهان و دندان شما تأثیر بگذارند (تمیز کردن آن فضاهای کوچک دشوار است!) بنابراین رسیدگی به مسائل ارتودنتیک می تواند به شما کمک کند تا بهترین مراقبت ممکن را از لبخند خود را انجام دهید و از بروز بیماری های دهان و دندان جلوگیری کنید.

آیا کجی دندان ها یا مشکلات بایت را از والدین خود به ارث برده اید؟ اگر چنین است، نگران نباشید. به ارث بردن این نوع مشکلات طبیعی است، اما این به شما بستگی دارد که اگر والدینتان به این مشکلات رسیدگی نکرده اند، خودتان مسئولیت آن را به عهده بگیرید. لبخند شما منحصر به فرد و متعلق به خود شماست، پس بگذارید بدرخشد!

آیا از قرمزی لثه ها رنج می برید یا سقف دهان شما متورم است؟ شما بدون کم و کاست، دستورات دندانپزشک خود را برای حفظ سلامت دندان ها و لثه های خود دنبال می کنید- اما آیا می دانستید که وضعیت دهان شما می تواند سایر مشکلات سلامتی را نیز روشن کند؟ برخی از بیماری های دهان و دندان مانند بوی بد دهان، لثه های رنگ پریده و لثه های قرمز می توانند نشانه بیماری لثه باشند. اما سایر علائم دهان ممکن است به مشکلات سلامتی به ظاهر نامرتبط اشاره داشته باشند. (نکته: دندان های فرسوده می تواند نشانه ای از اختلال خوردن یا سوزش معده مزمن باشند.)

اگر بیماری لثه دارید، تنها نیستید. بر اساس داده های مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری (CDC) بیشتر از ۱ نفر از هر ۲ نفر، یا ۷/۶۴ میلیون آمریکایی به بیماری لثه خفیف، متوسط ​​یا شدید مبتلا هستند. بیماری لثه از تورم ناسالم لثه ها به نام ژنژیویت تا تخریب جدی بافت و استخوان متغیر است. در بدترین موارد بیماری لثه، دندان ها را از دست خواهید داد.

دهان سالم مملو از باکتری، مخاط و سایر ذرات غذا است که یک پلاک چسبناک و بی رنگ روی دندان ها تشکیل می دهند. به طور معمول با مسواک زدن و نخ دندان کشیدن منظم از شر پلاک خلاص می شوید. اما وقتی به دلیل رعایت بهداشت نامناسب دهان و دندان پلاک ایجاد می شود، باعث التهاب، خونریزی لثه یا ژنژیویت می شود.

ژنژیویت شکل خفیف بیماری لثه است. عادات خوب بهداشت دهان و دندان- مسواک زدن حداقل دو مرتبه در روز، نخ دندان کشیدن به صورت روزانه، معاینات منظم دندانپزشکی، و سیگار نکشیدن- می توانند به پیشگیری و معکوس کردن التهاب لثه کمک کنند.

پلاک هایی که برداشته نمی شوند سخت می شوند و به تارتار تبدیل می شوند. این منجر به افزایش خونریزی و شکل جدی تری از بیماری لثه به نام پریودنتیت خواهد شد. در این شکل پیشرفته بیماری لثه، لثه های ناسالم از دندان ها جدا می شوند و در کنار دندان ها، پاکت های کوچکی تشکیل می دهند که می توانند عفونی شوند. بیماری پریودنتال اگر درمان نشود، استخوان ها، لثه ها و بافت همبند که از دندان ها حمایت می کنند، تخریب می شوند.

بر اساس موسسه ملی تحقیقات دندانپزشکی و جمجمه صورت، افراد خاصی نسبت به سایرین، بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری لثه قرار دارند. ریسک فاکتورهایی که بیماری لثه را افزایش می دهند عبارتند از:

 • سالخورده بودن
 • ابتلا به دیابت
 • استعداد ژنتیکی
 • تغییرات هورمونی در دختران و زنان
 • داروها
 • سایر بیماری ها مانند ایدز و درمان سرطان
 • سیگار کشیدن

مراقبت از لثه های ناسالم (بیماری لثه) می تواند دندان های شما را نجات دهد. در اینجا چند سبک زندگی و درمان خانگی وجود دارند که باید در نظر گرفته شوند:

 • دندان های خود را حداقل دو مرتبه در روز مسواک بزنید.
 • مسواک نرم استفاده کنید.
 • هر سه ماه یک مرتبه مسواک خود را تعویض کنید.
 • روزانه نخ دندان بکشید.
 • برای کاهش پلاک، بعد از مسواک زدن از دهانشویه بدون نسخه استفاده کنید.
 • برای پاکسازی تخصصی دندان های خود و چک کردن دهان، به طور منظم به دندانپزشک خود مراجعه کنید.
 • سیگار نکشید.

به این علائم دهانی نگاهی بیندازید تا متوجه شوید که آیا این علائم در مورد سلامتی شما چه می گویند.

سلامتی دهان و سلامت بدن

سلامتی دهان و سلامت بدن

لثه های ناسالم می توانند باعث بوی بد دهان شوند.

همه افراد بوی بد دهان را تجربه می کنند، اما مسواک زدن و نخ دندان کشیدن- از جمله مسواک زدن زبان یا استفاده از زبان شوی- باید بوی بد دهان را در مراحل ابتدایی از بین ببرد. اگر این بو با مسواک زدن از بین نرود چطور؟ این می تواند نشانه بیماری پیشرفته لثه باشد، بنابراین مهم است قبل از اینکه این وضعیت دهانی دندان های کاملاً سالم را خراب کند، با دندانپزشک خود صحبت کنید.

در بیشتر مواقع، بزرگترین عاملی که باعث بوی بد دهان می شود رژیم غذایی شما است. پیاز، سیر و ادویه های تند تا ساعت ها بعد از مصرف باعث ایجاد بوی بد دهان می شوند. علاوه بر این، افرادی که دیابت کنترل نشده دارند، رژیم غذایی پر پروتئین دارند یا از اعتیاد به الکل رنج می برند، معمولاً به نظر می رسد دهان آنها بوی شیرینی یا بوی میوه می دهد، یا از یک بیماری متابولیک جدی به نام کتواسیدوز رنج می برند.

لثه های قرمز و متورم؟ در اینجا برای شما توضیح می دهیم منظور آنها چیست.

داشتن لثه های متورم یکی دیگر از علائم بیماری لثه است. حتی اگر فکر می کنید دندان های سالمی دارید، لثه های متورم قطعاً به مراجعه به دندانپزشک نیاز دارند. دندانپزشک شما می تواند فوراً تشخیص دهد که آیا به بیماری لثه مبتلا هستید- اما می توانید با خشک کردن لثه های خود با دستمال یا دستمال کاغذی و نگاه کردن در آینه، تورم لثه ها را بررسی کنید. سطح لثه نزدیک به دندان باید مانند توپ بسکتبال سنگریزه دار به نظر برسد، نه صاف و براق. و گرچه لثه های متورم شما ممکن است احساس خوبی داشته باشند، اما در حین مسواک زدن خونریزی می کنند.

این مشکل دهانی، علاوه بر تورم باعث قرمزی لثه ها نیز می شود. (اکثر افرادی که پوست روشن و تیره دارند، به طور طبیعی لثه های صورتی دارند، اما برخی از افراد مدیترانه ای و آفریقایی تبار لثه های تیره دارند.)

سلامتی دهان و سلامت بدن

سلامتی دهان و سلامت بدن

علت فرسایش مینای دندان را کشف کنید!

در طول فرسایش دندان ها، سطح دندان یا دندان ها به تدریج فرسوده می شود. هر منبع اسیدی می تواند مینای دندان های سالم را از بین ببرد، از جمله اسید مرکبات و نوشابه. اما یکی از متداول ترین منابع اسید در دهان به دلیل بیماری ریفلاکس اسید معده به مری (GERD) است، وضعیتی که در آن اسید از معده از مری بالا می آید، باعث سوزش سر دل می شود و به دهان می رسد.

یکی دیگر از دلایل این مشکل سلامت دهان، ممکن است پرخوری عصبی باشد، یک اختلال خوردن که در آن افراد اغلب یک وعده غذایی بزرگ می خورند و سپس با استفراغ آن را پاک می کنند.

استفراغ بیش از حد، مانند بولیمیا، می تواند منجر به سایر مشکلات سلامت دهان شود، مانند:

 • خشکی دهان
 • لب های خشک و ترک خورده
 • از بین رفتن مینای دندان
 • دندان های حساس
 • غدد بزاقی متورم

بوی بد دهان (هالیتوزیس)

بوی بد دهان می تواند ناشی از خشکی دهان یا غذاها و نوشیدنی هایی باشد که مصرف می کنید. اما بیماری لثه و التهاب لثه نیز می توانند به عود آزار دهنده بوی بد دهان کمک کنند.

علاوه بر دندان ها و لثه ها، بوی بد دهان که ادامه می یابد می تواند ناشی از برخی مشکلات سلامتی باشد که به مراقبت فوری پزشکی نیاز دارند. این شرایط عبارتند از:

 • عفونت های سینوسی
 • عفونت مزمن ریه
 • بیماری کبد یا کلیه
 • مشکلات گوارشی
 • دیابت
سلامتی دهان و سلامت بدن

سلامتی دهان و سلامت بدن

طعم ترش داخل دهان شما به خاطرچیست؟

اگر اغلب طعم در دهان خود حس ترشی دارید- که اغلب با بوی بد دهان اشتباه گرفته می شود- می تواند نشانه دیگری از GERD باشد، بخصوص اگر با گلو درد، درد قفسه سینه و صدای خشن همراه باشد. علاوه بر این وضعیت دهان و فرسایش دندان، GERD می تواند منجر به بروز مشکلات دیگری مانند سرفه مزمن، زخم مری و التهاب مری شود. اگر مشکوک به GERD هستید، در صورت نیاز تحت آزمایش و درمان قرار بگیرید.

سلامتی دهان و سلامت بدن

سلامتی دهان و سلامت بدن

چرا اینقدر خشک؟

خشکی دهان یا زروستومیا یک بیماری دهانی بسیار شایع است، بخصوص با افزایش سن. همچنین بیش از ۴۲۵ دارو وجود دارند که خشکی دهان به عنوان یک عارضه جانبی آنها شناخته شده است. اما خشکی دهان می تواند با مسائلی فراتر از سلامت دندان مرتبط باشد. همچنین یکی از علائم شایع دیابت، آرتریت روماتوئید، اسکلرودرمی، لوپوس اریتماتوز سیستمیک و سندرم شوگرن است. توصیه می شود اگر خشکی مزمن دهان دارید، باید نگران باشید و با دندانپزشک خود صحبت کنید. همچنین می توانید کلینیک هایی را بیابید که در درمان این بیماری تخصص دارند.

آیا دندان های لق شما می خواهند چیزی به شما بگویند؟

لق شدن دندان یکی دیگر از علائم سلامت دندان است که نباید نادیده گرفت زیرا ممکن است نشانه ابتلای لثه های شما به بیماری باشد، که یک بیماری کاملاً جدی دهان است. باکتری هایی که زیر خط لثه رشد می کنند می توانند باعث تجزیه بافت ها و استخوان ها شوند، که منجر به جدا شدن دندان ها از لثه ها می شود. همانطور که بافت و استخوان بیشتری تخریب می شوند، احتمال از دست رفتن دندان های سالم بیشتر خواهد شد زیرا آنها لق می شوند و به کشیدن نیاز دارند. لق شدن دندان ها همچنین ممکن است نشانه عفونت باشد.

دندان هایی که به طور غیرمنتظره جابجا می شوند یا می افتند نشانه بیماری پیشرفته لثه هستند. از دست دادن دندان همچنین می تواند یکی از علائم اولیه پوکی استخوان باشد که باعث کاهش تراکم استخوان و ضعیف شدن استخوان های شما می شود.

برخی از مطالعات ارتباط بین پوکی استخوان و از دست رفتن استخوان در فک را نشان می دهند که دندان ها را محکم می کند. بخصوص در افراد مسن، زمانی که پوکی استخوان فک را تحت تآثیر قرار می دهد، از دست دادن دندان ممکن است رخ دهد. از دست دادن دندان تقریباً یک سوم افراد بزرگسال ۶۵ سال و بالاتر را تحت تأثیر قرار می دهد.

پوکی استخوان که تقریباً ۱۰ میلیون آمریکایی را تحت تأثیر قرار می دهد، اغلب تا زمانی که یک استخوان بشکند یا ترک بردارد، تشخیص داده نمی شود. احتمال از دست دادن دندان در زنان مبتلا به پوکی استخوان سه برابر بیشتر از افرادی است که به این بیماری مبتلا نیستند. با مراجعه منظم به دندانپزشک خود، داشتن یک رژیم غذایی متعادل و انجام فعالیت های بدنی منظم، می توانید قبل از بروز هر گونه آسیب جدی، آن تشخیص داده و درمان را انجام دهید.

سلامتی دهان و سلامت بدن

سلامتی دهان و سلامت بدن

زخم های دهانی

آیا می دانستید که لکه های سفید یا قرمز روی زبان یا مخاط دهان شایع ترین علامت سرطان دهان هستند؟ اما نگران نباشید: زخم های دهان کاملاً شایع هستند و احتمال اینکه زخم های دهان شما نشانه سرطان باشند بسیار پایین است. سرطان دهان یکی از شایع ترین انواع سرطان در ایالات متحده است. اغلب به صورت یک لکه کوچک سفید یا قرمز یا زخم در دهان شروع می شود و اغلب در افراد سیگاری یا افرادی که از هر شکل دیگری از تنباکو یا الکل استفاده می کنند رخ می دهد.

برای ایمن بودن، هر زخمی که در دهان شما پس از دو هفته بهبود نمی یابد را به دندانپزشک خود نشان دهید. معمولاً زخم های دهان ناشی از سرطان دهان، همراه با سایر بیماری های دهان مانند طعم عجیب داخل دهان، مشکلات جویدن، درد هنگام بلع و مشکل در گفتار ایجاد می شوند.

علائمی که نشان می دهند ممکن است سرطان دهان داشته باشید عبارتند از:

 • زخم های خونریزی دهنده که به راحتی بهبود نمی یابند
 • نقاط سخت یا مناطق ناهموار
 • بافت بی رنگ شده
 • تغییر در نحوه قرار گرفتن دندان ها روی هم
 • بی حسی
 • توده یا بافت نامنظم در دهان، گونه ها، گردن یا سر

سرطان دهان چیزی نیست که بتوانید آن را در منزل تشخیص دهید. اگر هر یک از این علائم را در دهان خود مشاهده کردید، حتماً به دندانپزشک خود مراجعه کنید تا در صورت نیاز شما را برای مراقبت به متخصصان مربوطه ارجاع دهد.

وجود خطوط سفید یا قهوه ای روی دندان های کودکان؟

کودکانی که در معرض فلوراید بیش از حد قرار گرفته اند، ممکن است خطوط سفید یا قهوه ای روی سمت جلویی دندان های خود داشته باشند. سایر علائم فلوراید بیش از حد عبارتند از تهوع، اسهال و استفراغ. در حالی که فلوریاد در مقادیر بسیار اندک بی خطر است، اما اگر فکر می کنید کودک شما مقدار زیادی خمیر دندان حاوی فلوراید مصرف کرده است، فوراً با مرکز کنترل مسمومیت تماس بگیرید.

برای محافظت از دندان های سالم، قرار گرفتن در معرض فلوراید را محدود کنید، خمیر دندان های حاوی فلوراید را در مکانی امن نگه دارید و فقط در صورت توصیه دندانپزشک، از مکمل فلوراید استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که برای حفظ سلامت دندان ها، بیشتر منابع آب شهری با فلوراید غنی شده اند، و فلوراید را می توان در برخی از آب های بطری شده و سایر محصولات مانند آبمیوه ها یافت.

سلامتی دهان و سلامت بدن

سلامتی دهان و سلامت بدن

سوزش دهان در مورد سلامتی شما چه می گوید؟

اگر احساس سوزش متوسط ​​تا شدید در دهان، لب ها یا زبان خود دارید، ممکن است یک بیماری دهانی به نام سندرم سوزش دهان باشد. خوشبختانه سندرم سوزش دهان چندان شایع نیست. زمانی که بروز پیدا می کند، می تواند ناشی از مصرف تعدادی از داروها، شرایط خاص دهان و دندان، یا سایر مسائل بهداشتی، از جمله کمبودهای تغذیه ای، عفونت های قارچی در دهان و تغییرات هورمونی در زنان باشد.

درد دهان و فک

همراه با علائمی مانند تبخال، درد فک و دهان اغلب نشانه های استرس هستند. استرس می تواند به تعدادی از اختلالات جسمی و روانی کمک کند. و دندانپزشک می تواند به شما کمک کند تا منبع ناراحتی فک را شناسایی کنید، که اغلب به دلیل شرایط ساده و قابل درمان مانند دندان درد، مشکلات سینوسی یا بیماری لثه ایجاد می شود.

همچنین مهم است که بدانید درد یا ناراحتی در فک می تواند به این معنا باشد که شما دچار حمله قلبی شده اید. دانستن این موضوع و شناخت سایر علائم شایع حمله قلبی می توانند به نجات جان شما یا یکی از عزیزانتان کمک کند.

اختلالات خوردن مانند بی اشتهایی و پرخوری عصبی مسئول چندین بیماری تهدید کننده سلامتی هستند، اما آیا می دانسته اید که به سلامت دهان و دندان های فرد نیز آسیب وارد می کنند؟

بر اساس یک مطالعه در سنگاپور، ۴/۷ درصد از زنان (۱۲ تا ۲۶ ساله) در برابر اختلالات شدید خوردن مانند بی اشتهایی (شرایطی که معمولاً شامل گرسنگی دادن به خود به دلیل ترس از افزایش وزن است) و بولیمیا (شرایطی که معمولاً شامل پرخوری و پاکسازی مقدار زیادی غذا به دلیل استرس شدید است) آسیب پذیر هستند.

هر دو شرایط علائم شایع مشکلات تصور شخص از بدن خود هستند، که به عنوان وضعیت ناراضی بودن فرد از ظاهر فیزیکی خود شناخته می شود. این می تواند ناشی از فشار فزاینده ای باشد که از طریق رسانه ها به افراد، بویژه زنان، برای مطابقت با استانداردهای غیر واقعی زیبایی منتقل می شود.

اختلالات خوردن شرایطی تهدید کننده زندگی هستند که برای عزت نفس، عملکرد تحصیلی و مهارت های اجتماعی فرد مضر هستند. آنها معمولاً با اختلالات شدید سلامت روان مانند افسردگی و اضطراب مرتبط هستند، اما آیا می دانسته اید که اختلالات خوردن می توانند روی سلامت دندان ها نیز تأثیر منفی بگذارند؟

وجه مشترک بین انواع اختلالات خوردن این است که افراد را از مواد مغذی مورد نیاز برای تغذیه بدن آنها برای عملکردهای روزانه محروم می کند. به این ترتیب، کمبود مواد مغذی، ناگزیر منجر به ایجاد حساسیت لثه ها می شود که مستعد خونریزی هستند و استفراغ مکرر منجر به تماس حجم بالایی از اسید معده با دندان ها می شود که مینای دندان ها را فرسوده می کند و منجر به تغییر منفی در اندازه، رنگ، و طول دندان ها می شود.

اختلالات خوردن و مشکلات دهان و دندان

اختلالات خوردن و مشکلات دهان و دندان

مشکلات دندانی ناشی از اختلالات خوردن

جویدن

آرتریت دژنراتیو Degenerative arthritis مفصل فکی گیجگاهی (TMJ) در فک یک عارضه دندانی است که اغلب با اختلالات خوردن ارتباط دارد. این مفصل در نقطه اتصال فک پایین به جمجمه واقع شده است. هنگامی که در این مفصل آرتریت ایجاد می شود، می تواند باعث درد مفاصل، سردرد شدید و مشکل در جویدن شود.

افرادی که این مشکل را دارند، باز و بسته کردن دهان برایشان دشوار است. بنابراین، مصرف غذاهای مغذی با بافت سخت تر مانند سبزیجات، میوه ها و گوشت برای آنها دشوار است. و این ممکن است آنها را وادار به اتخاذ یک رژیم غذایی نرم تر و محدود کننده کند که اغلب فاقد مواد مغذی مناسب است.

آسیب های دهانی

پاکسازی می تواند باعث تورم، زخم ها، و بریدگی های داخل دهان، بویژه روی سطح بالایی شود که تحت عنوان “نرم کام” شناخته می شود. چنین آسیبی برای دندانپزشکان یک پرچم قرمز است زیرا عادات عادی روزانه به ندرت به این ناحیه آسیب می رسانند.

یکی دیگر از نشانه های پاکسازی، کبودی روی بند انگشتان است زیرا افراد تمایل دارند پوست خود را گاز بگیرند تا پاکسازی کنند. یک چرخه منظم پرخوری و پاکسازی می تواند منجر به بزرگ شدن غدد بزاقی شود. بزرگ شدن غدد می تواند آسیب زا باشد و معمولاً برای دیگران قابل مشاهده است، که با ناراحتی عاطفی بیشتر و اعتماد به نفس پایین ارتباط دارد.

بیماری های لثه

رژیم غذایی نامناسب اغلب منجر به کمبود مواد مغذی می شود. کلسیم، آهن و ویتامین های گروه B همگی مواد مغذی هستند که سلامت دندان ها را تقویت می کنند. کلسیم ناکافی نه تنها بیماری های لثه بلکه پوسیدگی دندان را نیز افزایش می دهد؛ حتی اگر یک فرد بی اشتها کلسیم کافی مصرف کند، بدن برای جذب آن به ویتامین D کافی نیاز دارد. آهن ناکافی می تواند باعث ایجاد زخم های دهان شود.

شایع ترین مشکل لثه، ژنژیویت است، که تحت عنوان التهاب لثه تعریف می شود. علائم التهاب لثه عبارتند از خونریزی در حین مسواک زدن، لثه هایی که متورم به نظر می رسند، و قرمزی لثه ها.

بوی بد دهان، خشکی دهان و لب های ترک خورده

سطوح ناکافی ویتامین B3 (که همچنین تحت عنوان نیاسین تعریف می شود) می تواند با بوی بد دهان و ایجاد آفت ارتباط داشته باشد. همانطور که قبلاً اشاره شد، در نتیجه بیماری های لثه، لثه ها می توانند قرمز و متورم شوند و تقریباً براق به نظر برسند، که می تواند به دلیل کم آبی شدید باشد. به این ترتیب، دهان می تواند به طور باور نکردنی خشک شود و لب ها ممکن است تاول بزنند و ترک بخورند.

راه هایی برای جلوگیری از آسیب بیشتر

به دنبال حمایت از عزیزان خود باشید.

همه ما موجودات ارتباطی هستیم که در زمان های سخت برای حمایت به یکدیگر متکی هستیم. افرادی که با اختلالات خوردن دست و پنجه نرم می کنند نباید اجازه دهند افکارشان در انزوا تبخیر شود، در عوض باید از حمایت عاطفی عزیزان خود بهره مند شوند.

سفر به سمت بهبودی از یک اختلال خوردن مسئله آسانی نیست، زیرا هم یک نبرد فیزیکی و هم روانی است. افرادی که در مسیر بهبودی قرار دارند سزاوار محبت و تشویق فراوان از سوی افرادی هستند که به آنها اهمیت می دهند.

اختلالات خوردن و مشکلات دهان و دندان

اختلالات خوردن و مشکلات دهان و دندان

به دنبال کمک تخصصی باشید.

همانطور که قبلاً اشاره شد، اختلالات خوردن معمولاً با اختلالات روانی همراه هستند. بنابراین، برای افرادی که با اختلال خوردن دست و پنجه نرم می کنند، به شدت توصیه می شود که از یک درمانگر یا روانپزشک کمک تخصصی بگیرند.

متخصصان بهداشت روان ممکن است بیماران را تشویق کنند که یک دفترچه یادداشت تغذیه ای داشته باشند که در طول هر جلسه مشاوره مرور شود. هدف یک دفترچه یادداشت تغذیه ای شناسایی عواملی است که باعث رفتارهای ناسالم غذایی می شود و چگونگی اصلاح آنها با ابزارهای مناسب.

طرح درمان خود را از دندانپزشک بخواهید.

افرادی که از اختلالات خوردن رنج می برند، به دلیل مشکلاتی که داخل دهان و دندان های آنها وجود دارد، اغلب از دندانپزشک خود کمک تخصصی می گیرند. به دندانپزشک آموزش داده می شود که علائم دهانی یک اختلال شدید خوردن را شناسایی کند. آنها ابتدا در مورد آسیب های دهانی و بدنی ناشی از یک اختلال خوردن به بیمار خود آموزش می دهند، و یک طرح درمانی ایجاد می کنند که به رفع این عوارض دهانی کمک می کند.

دندانپزشک همیشه باید به بیماران خود اطمینان دهد که رابطه آنها محرمانه است و مطب آنها فضای امنی برای آنها است تا بتوانند مبارزات و پیشرفت خود را به سمت بهبودی به اشتراک بگذارند.

دندانپزشکان در فراز و نشیب های یک اختلال خوردن نقش مهمی در حمایت از بیماران ایفا می کنند، زیرا آنها باید همیشه باید به بیماران خود که به دنبال کمک های دندانپزشکی هستند شفقت، درک و صبر خود نسبت به آنها را منتقل کنند.

همانطور که مشاهده می کنید، اختلالات خوردن تأثیرات مهمی روی سلامت دهان و دندان های فرد دارند. با این حال، زمانی که همدلی وجود داشته باشد قابل درمان است. وجه مشترک بین سه نقش ذکر شده در بالا که به عنوان کمکی برای افرادی که دارای اختلالات خوردن هستند این است که هر فرد می تواند حمایت عاطفی و روانی ارائه دهد. سلامت دندان های شما برای سلامت عمومی شما ضروری است.

بی شک کج بودن دندان ها روی ظاهر شما تأثیر می گذارد، و همین امر باعث می شود بسیاری از بیماران برای درمان به ارتودنتیست مراجعه کنند. ما دوست داریم لبخند شما را زیبا کنیم، اما همچنین از اصلاح دندان های کج نیز خوشحال هستیم زیرا یک بایت مشکل دار خیلی بیشتر از ظاهر شما را تحت تأثیر قرار می دهد. یک بایت مشکل دار خطر ابتلا به مشکلات دندانی، بیماری لثه و حتی اختلالات فک را افزایش می دهد.

 

داشتن بایت مشکل دار به چه معناست؟

داشتن بایت مشکل دار، که در اصطلاح دندانپزشکی مال اکلوژن نامیده می شود، به این معنا است که دندان های شما در هنگام گاز زدن به خوبی روی یکدیگر قرار نمی گیرند. انواع مختلفی از بایت مشکل دار و دلایل مختلف دندانی وجود دارند که باعث می شوند بایت شما از حالت عادی خارج باشد، از جمله:

 

دندان های فشرده یا تعداد اندک دندان ها

داشتن دندان های فشرده به این معنا است که تعداد دندان های شما آنقدر زیاد است که از اندازه فک شما بیشتر هستند. به ناچار، تعدادی از دندان ها، برخی دیگر را از مسیر خود خارج می کنند و باعث ایجاد دندان های کج و بایت مشکل دار می شوند. برخی از بیماران مشکل برعکس دارند: آنها بدون تعداد کامل دندان به دنیا می آیند. در نتیجه، آنها فضاهایی دارند که به دندان ها اجازه می دهند از هم ترازی خود خارج شوند.

تاثیر مشکلات بایت روی سلامت دهان و دندان

تاثیر مشکلات بایت روی سلامت دهان و دندان

کراس بایت

وقتی بایت خود را می بندید، دندان های فک های بالا و پایین شما باید کاملاً به یکدیگر برسند. به این معنا که دندان های جلوی فک بالای شما کمی دندان های جلوی فک پایین شما را پوشش می دهند و دندان های مولر شما مانند قطعات پازل در کنار یکدیگر قرار می گیرند. زمانی که کراس بایت دارید، یک یا چند دندان فک بالا به درستی روی دندان های فک پایین قرار نمی گیرند.

 

اوربایت و آندربایت

اوربایت زمانی اتفاق می افتد که دندان های فک بالای شما نسبت به دندان های فک پایین خیلی جلوتر باشند. مقدار کمی اوربایت طبیعی است، اما زمانی که خیلی شدید باشد باعث مال اکلوژن می شود. آندربایت برعکس است، به گونه ای که دندان های فک پایین شما جلوتر از دندان های فک بالای شما قرار می گیرند.

 

اپن بایت

زمانی که دندان های عقب بایکدیگر تماس دارند، اما بین دندان های جلوی بالا و پایین باز می ماند.

 

دلایلی که ممکن است یک بایت مشکل دار ایجاد شود

بایت مشکل دار می تواند یک ویژگی ارثی باشد که روی رشد و اندازه فک شما تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، فک های بالا و پایین ممکن است به طور ناهماهنگ رشد کنند، بنابراین یکی از آنها بلندتر از دیگری باشد. همچنین جالب است بدانید که وضعیت زبان شما ممکن است منجر به بروز بایت مشکل دار شود. هنگامی که زبان به طور مداوم روی دندان های شما فشار وارد می کند، می تواند باعث شود دندان های شما از موقعیت خارج شوند.

گذشته از ژنتیک، از دست دادن دندان و بیماری لثه باعث بروز مال اکلوژن می شود. مشکلاتی که برای ایجاد بایت مشکل دار در کودکان به خوبی شناخته شده اند عبارتند از: مکیدن انگشت شست، استفاده از پستانک و تنفس دهانی.

تاثیر مشکلات بایت روی سلامت دهان و دندان

تاثیر مشکلات بایت روی سلامت دهان و دندان

چگونه یک بایت مشکل دار روی سلامت دهان شما تأثیر می گذارد؟

حتی اگر بایت مشکل دار شما از نظر تأثیر آن روی ظاهر شما یک مشکل کوچک به نظر برسد، باز هم این امکان وجود دارد که منجر به بروز مشکلات دندانی شود. بایت مشکل دار باعث ایجاد فشار به داخل دهان می شود که منجر به بروز مشکلات سلامت دهان و دندان می شود، از جمله:

 

پوسیدگی دندان و بیماری لثه

دندان های نامرتب اغلب فضاهای تنگی ایجاد می کنند که به راحتی غذا در آنها انباشته می شود. دسترسی به این فضاها هنگام مسواک زدن نیز دشوار است. بسته به نوع مال اکلوژن، هنگام مسواک زدن ممکن است دندان هایی که در جهتی متفاوت از دندان های دیگر قرار دارند، به خوبی مسواک زده نشوند. دندان های جلو آمده ممکن است مانع رسیدن مسواک شما به دندان های مجاور شوند. حتی زمانی که در مورد بهداشت دهان و دندان های خود تلاش می کنید، مال اکلوژن خطر ایجاد حفره، پلاک و بیماری لثه را افزایش می دهد.

فرسایش و ساییدگی غیر طبیعی که منجر به آسیب دندان می شود.

هنگامی که دندان های شما به درستی همراستا نباشند، نقاط برجسته هر دندان مولر باید در شیارهای دندان مولر مقابل قرار بگیرند. این تناسب دقیق فشار ناشی از جویدن و گاز زدن را به طور مساوی روی همه دندان ها پخش می کند که فشار روی مینای دندان ها را به حداقل می رساند.

عضلاتی که باز و بسته کردن دهان را کنترل می کنند بسیار قوی هستند و می توانند فشار زیادی ایجاد کنند. هنگام جویدن، دندان های مولر شما فشاری معادل ۱۵۰ پوند وارد می کنند. با این حال، این طبیعی است و دندان های شما به گونه ای طراحی شده اند که در برابر فشار مقاومت کنند.

مشکلات زمانی بوجود می آیند که بایت مشکل داری داشته باشید زیرا فشار ناهموار می شود. برخی از دندان ها تحت فشار کمی قرار می گیرند، در حالی که برخی دیگر باید هر بار که چیزی را گاز می زنید، در مقابل استرس بیشتری مقاومت کنند. با گذشت زمان، این امر منجر به ساییدگی و فرسایش شدید روی دندان هایی می شود که بیشتر تحت فشار قرار می گیرند.

فشار ناهموار اغلب باعث لق شدن دندان ها و لب پر شدن، ترک خوردن یا شکستگی دندان ها می شود. مانند یک اثر دومینو، یک تغییر باعث تغییر دیگری می شود. دندان های آسیب دیده ممکن است منجر به ایجاد حفره و عفونت در داخل ریشه دندان شوند.

این استرس همچنین استخوان های فک و الیاف ها و عضلات حمایت کننده از آنها را تحت تأثیر قرار می دهند و منجر به بروز مشکلاتی مانند سردرد مزمن، درد گردن و شانه و مشکلات فک مانند اختلال مفصل فکی- گیجگاهی می شود.

تخصص ما درمان بایت مشکل دار کودکان و بزرگسالان با استفاده از یکی از چندین گزینه، از ابزارهای دهانی و هدگیر گرفته تا بریس های سنتی و اینویزیلاین هستند. برخی از افراد بزرگسال گزینه های خوبی برای ارتودنسی تسریع شده هستند، که می تواند به ۵۰ درصد سریع تر حرکت کردن دندان های شما، در مقایسه با بریس ها و الاینرها کمک کند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد گزینه های خود، با ما تماس بگیرید، یا یک نوبت بگیرید.

برای درمان شیارهای عمیق، حفره ها و شکاف های روی سطوح جونده دندان های پرمولر و دندان های مولر می توان یک سیلانت دندانی یا پوشش پلاستیکی نازک را اعمال کرد. هدف این درمان دندانپزشکی این است که با اعمال پوشش های نازک رزین کامپوزیت، دندان ها در برابر باکتری های مضر پوشانده شوند.

اگر تا به حال از مشکلات مربوط به سطح جونده یا حفره های رنج برده باشید، حتماً همین نام را شنیده اید. گرچه سیلانت ها عمدتاً برای کودکان استفاده می شوند، اما دندانپزشکان می توانند در موارد خاص آنها را به بزرگسالان نیز توصیه کنند. اینها تجهیزات دندانپزشکی بسیار بادوام هستند.

سطح بالایی دندان ها جایی است که هفتاد و پنج درصد از پوسیدگی های دندانی در آنجا مشاهده می شود. تمیز کردن دندان ها، با داشتن این شرایط، دشوار می شود و در نتیجه راحت تر پوسیده می شوند. با استفاده از سیلانت ها از دندان ها در برابر پوسیدگی محافظت می شود.

هنگامی که دندانپزشک شما سیلانت های دندانی را توصیه می کند، مهم است که بدانید آنها چقدر دوام خواهند داشت و چگونه می توان طول عمر آنها را افزایش داد و از آنها بهترین استفاده را برد!

هدف از سیلانت های دندانی برای افراد مختلف چیست؟

 • کودکان و نوجوانان- در سنین ۶ تا ۱۶ سالگی که احتمال ایجاد پوسیدگی بیشتر است، بویژه زمانی که نخستین دندان های دائمی ظاهر می شوند.
 • افراد بزرگسال- سطوح دندانی که فرو رفتگی یا شیارهای عمیق ندارند و شواهد پوسیدگی را نشان نمی دهند.
 • دندان های شیری- اگر کودکی مستعد پوسیدگی باشد، یا فرورفتگی ها یا شیارهای عمیقی در دندان های شیری او وجود داشته باشند، می توان از سیلانت ها روی آنها استفاده کرد.
سیلانت دندانی

سیلانت دندانی

سیلانت های دندان چقدر دوام دارند؟

ماندگاری آنها به فرد و وضعیت دندان های او بستگی دارد. اما با احتیاط مناسب، می توانند تا ۸-۹ سال دوام بیاورند.

سیلانت های دندانی علیرغم سادگی آنها، برای ماندگار بودن طراحی شده اند که ممکن است باعث شک در دوام آنها شود. همانطور که در بالا ذکر شد، مواد خوب می توانند ۱۰ سال یا بیشتر دوام بیاورند. مانند بریس ها یا سایر درمان های دندانی به برداشتن آنها نیاز نیست.

آنها با ساییده و فرسوده شدن به مرور زمان، در نهایت ناپدید خواهند شد. در صورت پیشنهاد دندانپزشک، می توان موارد جدید را جایگزین آنها کرد. این ابزارهای دندانپزشکی به این معروف هستند گه اگر دندان ها بیش از حد تحت فشار نباشند، سال ها دوام می آورند. تا زمانی که آنها خیلی آسیب نبینند، لازم نیست نگران چیزی باشید.

مینای دندان های طبیعی و سیلانت های دندانی هر دو هنگام جویدن غذاهای سفت مانند یخ و دانه های ذرت بو داده در معرض فرسایش قرار می گیرند. بنابراین، شما باید به این موضوع توجه داشته باشید.

علاوه بر این، هنگامی که دندانپزشک شما از سیلانت ها استفاده می کند، باید برای چکاپهای منظم به کلینیک مراجعه کنید تا مطمئن شوید که آنها به درستی در جای خود قرار گرفته اند. و دندانپزشک شما در صورتی که احساس کند سیلانت شما فرسوده شده است ممکن است آن را با سیلانت های دندانی جدیدی جایگزین کند.

اکنون که از طول عمر سیلانت ها اطلاع دارید، بیایید مروری داشته باشیم بر نحوه قرار گرفتن آنها روی دندان ها!

فرایند قرار گرفتن سیلانت های دندانی چگونه است؟

فرایند قرار گرفتن سیلانت روی دندان فقط چند دقیقه طول می کشد. دندانپزشک می تواند این کار را انجام دهد. به منظور سیل (مهر و موم) شدن دندان ها، در اطراف آن پنبه قرار داده می شود. به این ترتیب پس از تمیز شدن کامل، خشک باقی خواهد ماند.

مینای دندان با یک محلول مخصوص آغشته می شود تا به چسبندگی سیلانت به دندان کمک کند. در مرحله بعد، شما دندان های خود را آبکشی و خشک خواهید کرد. این ماده مانند رنگ روی شیارهای عمیق و فرو رفتگی های روی سطح مینای دندان زده می شود.

بسته به نوع سیلانت دندانی مورد استفاده، دو روش برای سخت شدن این مواد وجود دارد: نور مصنوعی و ابزارهای طبیعی.

در نهایت، بایت بیمار چک می شود و هر گونه سیلانت اضافی پاک می شود.

در نهایت، یک روتین خوب بهداشت دهان و دندان، یک رژیم غذایی متعادل، و مشاوره منظم با دندانپزشک، همگی کلید حفظ اثربخشی سیلانت های جدید شما هستند.

سیلانت دندانی

سیلانت دندانی

بعد از فرایند دریافت فیشورسیلانت دندان چه انتظاری باید داشت؟

شما باید طبق معمول دندان های خود را تمیز کنید و بهداشت دهان و دندان های خود را به خوبی رعایت کنید. دندان های شما راحت تر تمیز می شوند زیرا مسواک به تمام سطوح می رسد.

گاهی اوقات سیلانت می افتد- این معمولاً در عرض ۶ ماه اتفاق می افتد. ایده خوبی است که به طور منظم به دندانپزشک مراجعه کنید تا بتواند از سالم بودن سیلانت به عنوان بخشی از معاینه معمول دندانپزشکی شما مطمئن شود. سیلانت ها می توانند در طول سال ها فرسوده شوند و پس از آن باید دوباره استفاده شوند.

فیشورسیلانت چه فواید و خطراتی دارد؟

سیلانت ها ابزاری ساده و مؤثر برای کاهش پوسیدگی دندان ها هستند. آنها حتی برای افرادی که آب فلورایده می نوشند و با خمیر دندان های فلورایده مسواک می زنند، محافظت بیشتری در برابر پوسیدگی ایجاد می کنند. فلوراید موجود در آب و خمیر دندان به راحتی به شیارها یا حفره های عمیق نمی رسد. حتی فرچه مسواک هم ممکن است به این اندازه نرسد.

عوارض نادر هستند، اما ممکن است شامل واکنش آلرژیک به سیلانت یا، در صورت ضخیم بودن لایه سیلانت، تغییر در بایت شما باشد.

جایگزین های فیشورسیلانت کدامند؟

دندانپزشک می تواند وارنیش فلوراید را روی دندان ها اعمال کند. با این حال، وارنیش های فلوراید بیشتر در کودکان خردسالی استفاده می شوند که در معرض خطر بالای ایجاد حفره قرار دارند. وارنیش فلوراید باید ۲ تا ۴ مرتبه در سال اعمال شود.