حرکت ارتودنتیک دندان ها مجموعه ای از رویدادها را در هر دو سطح سلولی و مولکولی نشان می دهد که به نوبه خود مسیر التهابی را برای القاء حرکت دندان ها تحریک می کند. برخی از داروهای مصرفی بیماران اثر منفی دارند که می توانند این مسیر را مسدود کنند، از سوی دیگر، برخی دیگر ممکن است روی این رویدادها تأثیر بگذارند و زمان درمان را کاهش دهند.

یکی از شایع ترین معایب درمان ارتودنسی طولانی و در نتیجه گران بودن آن است. تغییر شکل در بافت های پارادنتال برای انجام حرکت ارتودنتیک دندان ها که پایه اصلاح ارتودنتیک است، ضروری است. هنگامی که دندان ها تحت نیروی ارتودنتیک قرار می گیرند، یک سری اتفاقات بیولوژیکی برای القاء حرکت دندان رخ می دهند. ابتدا، نیروی مکانیکی اعمال شده باعث می شود که مایع بینابینی از طریق کانال ها نمود پیدا کند و بر ECM و سلول های اطراف فشار وارد شود. گیرنده های مکانیکی بروز پیدا کرده توسط استئوسیت ها در پوشش حفره آلوئولار و فیبروبلاست در PDL می توانند سویه را تشخیص دهند. این فشار بر روی ECM استخوان و سلول ها منجر به تحریک پروتئین غشایی به نام اینتگرین می شود که اسکلت سلولی را به ماتریکس خارج سلولی آن متصل می کند. تحریک اینتگرین مسیر انتقال سیگنال را فعال می کند که باعث تمایز استئوسیتی به استئوبلاست و استئوکلاست برای ساخت و جذب استخوان می شود.

در نتیجه، کلسیم داخل سلولی افزایش می یابد و باعث فعال شدن فسفولیپاز A2 می شود که مسئول هیدرولیز گلیسروفسفولیپیدها برای تولید اسید آراشیدونیک است. سپس اسید آراشیدونیک توسط آنزیم های سیکلواکسیژناز (COX) برای تولید پروستاگلاندین ها تبدیل می شود که نقش کلیدی در روند التهابی دارند. ارتودنتیست ها اغلب داروهایی را برای مدیریت درد و ناراحتی ناشی از درمان ارتودنسی تجویز می کنند، عمدتاً اسید استیل سالیسیلیک، ایبوپروفن و پاراستامول، که به نوبه خود سنتز پروستاگلاندین را مسدود کرده و ممکن است منجر به حرکت کندتر دندان ها شود. از سوی دیگر، روش های بسیاری، از جمله روش های بیولوژیکی، درمان با کمک ابزار، و رویکرد جراحی، اخیراً برای کاهش زمان درمان ارتودنسی با تسریع حرکت دندان مورد بررسی قرار گرفته اند.

مولکول های تولید شده در بافت های بیمار مختلف، یا داروها و مواد مغذی که به طور منظم توسط بیماران مصرف می شوند، از طریق گردش خون می توانند به بافت های پارادنتال تحت فشار مکانیکی برسند و با سلول های هدف قانونی که ترکیبی از آنها ممکن است بازدارنده، افزاینده یا هم افزا باشد، تعامل داشته باشند. بنابراین ضروری است که ارتودنتیست با حضور در حرفه پزشکی، به سابقه مصرف داروی هر بیمار قبل و در طول دوره درمان ارتودنسی، توجه زیادی داشته باشد.

برای راحتی داروها به دو گروه تقسیم می شوند:

الف) داروی تجویز شده توسط متخصص ارتودنسی

ب) داروی تجویز شده توسط پزشکان متخصص دیگر

ما در این مقاله به بررسی تأثیر داروهای مختلف بر حرکت ارتودنتیک دندان ها می پردازیم.

تأثیر داروهای مختلف روی روند درمان ارتودنسی

تأثیر داروهای مختلف روی روند درمان ارتودنسی

داروی تجویز شده توسط متخصص ارتودنسی

درد

NSAID ها متداول ترین گروه دارویی هستند که برای کنترل درد پس از اعمال نیروی مکانیکی به دندان ها تجویز می شود. اولین گزارش در مورد استفاده از مسکن ها در ارتودنسی توسط سیمونز و برانت (۱۹۹۲) و توسط پاگانلی (۱۹۹۳) منتشر شد. گروه اول در کارآزمایی خود از استامینوفن استفاده کردند، در حالی که محقق دوم از فلوبیپروفن flurbiprofen استفاده کرد. پس از آن اولین مطالعه برای مقایسه داروهای مختلف از نظر اثربخشی آنها در مدیریت درد ارتودنتیک انجام شد و این نتیجه بدست آمد که در کنترل درد ایبوپروفن مؤثرتر از آسپرین است. مطالعات متعدد بعدی، اثر کاهش درد NSAID های مختلف، آنالوگ پروستاگلاندین و مهارکننده های COX-2 مانند روفکوکسیب را ارزیابی کردند.

مطالعات انجام شده نه تنها کاهش درد را پس از فعال سازی دوره ای ابزار ارتودنسی نشان دادند، بلکه عوارض جانبی دارو را با مهار یا کاهش روند التهاب و جذب استخوان مورد نیاز برای حرکت ارتودنتیک فعال دندان ها نشان دادند.

مطالعات حاکی از این هستند که NSAID ها با مهار فعالیت سیکلو-اکسیژناز، حرکت دندان ها را مهار می کند که منجر به تغییر در بازسازی ماتریکس عروقی و خارج سلولی می شود که باعث کاهش سرعت حرکت دندان ها می شود. Rofecoxib یک مهارکننده cox-2 بعداً مورد استفاده قرار گرفت، زیرا هیچ تأثیری روی سنتز PGE-2 نداشت اما مطالعه دیگری نشان داد که این دارو همیشه روی حرکت دندان ها تأثیر می گذارد.

بنابراین تجویز مسکن های پیشگیرانه یا بعد از عمل به منظور کاهش درد پس از عمل، به کانون تحقیقات اخیر در ارتودنسی تبدیل شده است. فرض بر این است که مسکن های پیشگیرانه، تکانه های عصب آوران را قبل از رسیدن به سیستم عصبی مرکزی مسدود می کنند و روند حساس سازی اولیه را متوقف می کنند. مطالعات انجام شده، ۲ ساعت، ۶ ساعت یا یک شب تسکین درد پس از قرار دادن جداکننده (سپراتور) یا سیم کمانی را با ۱ ساعت قبل از مصرف نشان می دهند. در پایان این تحقیق، دو دوز بعد از عمل، علاوه بر یک دوز قبل از عمل، برای کنترل کامل درد در طول هر جلسه ارتودنسی توصیه شد.

مدیریت تحلیل ریشه

عاقبت حرکت ناخواسته دندان، جذب ریشه است، که با استفاده از داروها و هورمون ها می توان آن را کاهش داد. بیس فسفونات به عنوان داروی اصلی برای آن استفاده شد که با تغییر سطح سمان از طریق مهار تشکیل سمان بدون سلول، کاهش وابسته به دوز در جذب ریشه را نشان داد، در نتیجه در واقع آسیب پذیری ریشه دندان را در برابر فرآیند جذب افزایش داد.

هورمونی که برای کاهش جذب ریشه تجویز می شود L-تیروکسین است که مقاومت سمنتوم و عاج را در برابر فعالیت آواری افزایش می دهد. داروی دیگری که برای مبارزه با تحلیل ریشه ارتودنتیک استفاده می شود، اکیستاتین echistatine یک پپتید حاوی RGD است که به صورت خاص گیرنده اینتگرین avB3 در ادونتوکلاست ها را مورد هدف قرار می دهد. تجویز این داروها و هورمون ها بویژه برای جلوگیری از جذب ریشه نادر است، زیرا روی فعالیت استئوکلاستیک تأثیر می گذارد همچنین برای آنکه حرکت فعال ارتودنتیک ادامه یابد، نباید تحت تأثیر قرار بگیرد. اما قطعاً زمانی که این داروها در بیماران مبتلا به پوکی استخوان و پرکاری تیروئید که تحت درمان ارتودنسی هستند تجویز می شود، اثر این داروها باید در نظر گرفته شود تا از هر گونه اثر ایتروژنیک جلوگیری شود.

مدیریت اختلال مفصل فکی- گیجگاهی (TMD)

مدیریت آن شامل درمان با اسپلینت (آتل) برای رابطه مرکزی یا تجویز شل کننده های عضلانی مانند سیکلوبنزاپین، داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای مانند آمی تریپتیلین بنزودیازپین ها مانند دیازپام است. عوارض جانبی مرتبط با همه این داروها خشکی دهان است که می تواند روی حفظ بهداشت دهان و دندان تأثیر منفی داشته باشد، خطر ابتلا به پریودنتیت پوسیدگی و هیپرپلازی لثه را افزایش دهد که در نهایت باعث کاهش حرکت دندان ها شود.

تأثیر داروهای مختلف روی روند درمان ارتودنسی

تأثیر داروهای مختلف روی روند درمان ارتودنسی

داروی تجویز شده توسط پزشکان متخصص دیگر

۲۰ تا ۳۰ درصد از بیمارانی که تحت درمان ارتودنسی قرار می گیرند، به گروه بزرگسالان تعلق دارند که در میان آنها بسیاری از آنها برای رفع شرایط سیستمیک و موضعی مختلف، داروهای تجویز شده را مصرف می کنند. همه این داروها می توانند به طور بالقوه سلول های هدف در سراسر بدن، از جمله بافت های دندانی را تحت تأثیر قرار دهند. دارویی که ممکن است به PDL تحت فشار مکانیکی برسد، با سلول هدف موضعی تعامل برقرار می کند و واکنش های آن به نیروهای اعمال شده را تغییر می دهد. برای اجتناب از تأثیرات نامطلوب روی حرکت دندان ها، ارتودنتیست ها باید از داروهای مصرفی هر بیمار آگاه باشند.

بیماری هایی که ممکن است متخصص ارتودنسی با آنها سر و کار داشته باشد به شرح زیر هستند:

 • پوکی استخوان
 • آرتریت روماتوئید
 • اختلال تشنجی
 • آسم
 • سرطان
 • مشکلات روانی
 • داروی سرکوب کننده سیستم ایمنی
 • سوء مصرف الکل
 • درمان با کورتیکواستروئید

پوکی استخوان

این بیماری شایع، زنان در گروه سنی بزرگسال را تحت تاثیر قرار می دهد، که در آنها تراکم استخوان SD 5/2 و کمتر است، و شکستگی شکننده وجود دارد. این وضعیت منجر به از دست دادن توده و استحکام استخوان و کاهش گردش استخوان با افزایش فعالیت جذبی می شود. اکثر داروهای پوکی استخوان ضد تحلیل هستند، و باعث کند شدن مرحله تخریب استخوان می شوند.

داروهای مورد استفاده برای درمان آن بیس فسفونات ها bisphosphonates، استروژن estrogen، مدولاسیون انتخابی گیرنده استروژن selective estrogen receptor modulation و کلسی تونین calcitonin هستند.

عملکرد دارو باعث افزایش معدنی شدن استخوان و کاهش موضعی سازی زیر سلولی و بیان هر دو نوع واکوئولی H [+] A-tpase کاتیزنتاز cathysinthase می شود که آنزیم های ضروری برای تحلیل استخوان هستند. به این دلیل، مکانیسم اثر در حرکت دندان اختلال ایجاد می کند، ترمیم استخوان را مختل می کند و باعث استئونکروز فک بالا و فک پایین می شود. گزارش یکی از محققان در این رابطه، کاهش ۴۰ درصدی حرکت دندان پس از تجویز بیس فسفونات ها را نشان داد. بنابراین درمان ارتودنتیک در بیماران مبتلا به پوکی استخوان باید با احتیاط و تحت نظر پزشک انجام شود، و باید بپذیریم که در مقایسه با سایر بیماران، نتیجه بسیار کند خواهد بود.

آرتریت روماتوئید (RA)

مشخصه ویژه این بیماری وجود سینوزیت التهابی ناشی از سیستم ایمنی بدن است که توانایی حمله و تخریب ماتریس های خارج سلولی غضروف و استخوان مفصل را نشان می دهد. داروهای مورد استفاده برای درمان RA  شامل عوامل تعدیل کننده ایمنی، آنتاگونیست های TNF یا آنتاگونیست های اینترلوکین هستند. همه این داروها واکنش التهابی پس از اعمال نیرو را تحت تأثیر قرار می دهند و سرعت بازسازی استخوان را کاهش می دهند و در نتیجه سرعت حرکت دندان را کند می کند. ارتودنتیست معالج بیمار مبتلا به آرتریت روماتوئید باید از این اثرات داروها آگاه باشد و باید انتظار پاسخ آهسته به نیروهای حرکتی دندان ها را داشته باشد.

اختلال تشنجی

مشخصه ویژه شایع ترین بیماری های عصبی مزمن جدی، تغییر ناگهانی و غیرارادی محدود در عملکرد عصبی ناشی از تخلیه الکتریکی غیرطبیعی توسط نورون های مغزی است. هدف درمان از بین بردن یا کاهش دفعات تشنج است.

داروهای مهم برای ارتودنست ها عبارتند از والپروئیک اسید valproic acid، فنی توئین phenytoin و گاباپانتین gabapaentin. والپروئیک اسید پتانسیل ایجاد خونریزی لثه را حتی با ترومای جزئی دارد، که باعث می شود مدیریت درمان ارتودنسی دشوار شود. مطالعات انجام شده نشان می دهند که فنی توئین باعث ایجاد هیپرپلازی لثه با درگیری پاپیلای بین دندانی می شود، و استفاده از مکانیک های ارتودنتیک و همچنین حفظ بهداشت دهان را دشوار می کند. گاباپنتین باعث ایجاد خشکی دهان و دشوار شدن حفظ بهداشت دهان و دندان می شود.

انجام درمان ارتودنسی در صورت وجود اختلال تشنج منعی ندارد، اما ارتودنتیست باید از مشکلات احتمالی که ممکن است در طول دوره درمان با آن مواجه شود آگاه باشد و در این مورد با بیمار و والدین صحبت کند.

آسم

تنگ شدن راه هوایی به صورت دوره ای، که منجر به بروز مشکلات تنفسی و خس خس سینه می شود، مشخصه ویژه آسم است. در بیمارانی که بروز مکرر آسم را تجربه می کنند نباید درمان ارتودنسی انجام شود. بیمارانی که در آنها خطر کم تا متوسط است ​​را می توان با زمان انتظار کوتاه در نوبت صبح درمان کرد. بیمار باید داروی کافی مصرف کند و در طول دوره درمان برای مدیریت حمله ناگهانی از داروهای استنشاقی استفاده کند.

این بیماران به داروهای خاصی مانند اریترومایسین erythromycin، آسپرین، آنتی هیستامین ها و L.A با اپی نفرین حساس هستند. بنابراین تجویز همه این داروها باید با احتیاط انجام شود. استفاده مزمن از داروهای استنشاقی همراه با استروئیدها اغلب منجر به کاندیدیازیس دهانی و خشکی دهان می شود که باید با داروهای ضد قارچ و جایگزین بزاقی به درستی مدیریت شود. این شامل تولید دوره ای مقدار زیادی از ایتوتن های (eytotens) التهابی در مخاط راه هوایی و پوست است. لکوسیت های مشتق شده از این بافت ممکن است از طریق گردش خون به فضای اضافی عروقی بافت اطراف دندان های تحت درمان ارتودنسی حرکت کنند. بنابراین به نظر می رسد این بیماران در معرض خطر بالای ایجاد تحلیل بیش از حد ریشه در طول درمان ارتودنسی قرار داشته باشند. برای جلوگیری از همه اینها، نیروهای ارتودنتیک سبک باید اعمال شوند تا خطر تحلیل ریشه کاهش یابد.

تأثیر داروهای مختلف روی روند درمان ارتودنسی

تأثیر داروهای مختلف روی روند درمان ارتودنسی

سرطان

از هر ۹۰۰ فرد بزرگسال جوان بین ۱۶ تا ۴۴ سال، یک نفر در دوران کودکی از سرطان نجات یافته است. تعداد رو به افزایشی از این بیماران اکنون در حال روی آوردن به ارتودنسی برای درمان هستند. در نتیجه عوامل شیمی درمانی و رادیو تراپی، در رشد و نمو دندان ها و همچنین رشد عمومی بدن آنها اختلال صورت می گیرد.

بیمارانی که تحت شیمی درمانی با busul fan/ aplophosphamide بوده اند و کمتر از دو سال زندگی عاری از بیماری داشته اند، در گروه پرخطر قرار دارند. برای درمان ارتودنسی، از آنجا که روی روند بازسازی استخوان تأثیر می گذارد، پیشنهاد می شود بیمارانی که با سرکوب کننده سیستم ایمنی حاوی سیکلوسپورین A تحت درمان هستند، به گروه پرخطر تعلق دارند. بسیاری از عوامل دارویی که برای درمان سرطان استفاده می شوند، یک مهارکننده قوی استئوکلاست ها هستند که موفق به جلوگیری از متاستاز سرطان در استخوان می شوند، اما حرکت دندان را به طور کامل متوقف می کنند.

مشکلات روانپزشکی

اوایل نوجوانی زمان تغییرات سریع است زیرا نوجوانان با وظایف متعددی در زندگی خود به چالش کشیده می شوند. آنها می توانند نسبت به موفقیت ها و شکست های اجتماعی بسیار حساس باشند. شکست های اجتماعی آنها اغلب می توانند منجر به بروز مشکلات روانپزشکی شوند که برای مدیریت آنها به دارو نیاز دارند. این داروها تاثیرات مشخصی روی مراقبت های دندانی و همچنین ارتودنتیک دارند. اختلال نقص توجه بیش فعالی عمدتاً با محرک های سیستم عصبی مرکزی مانند متیل فنیدیت methylphenidate، دکستروآمفتامین dextroamphetamine، اتوموکستین atomoxetine، بوپروپریکلونی دینه bupropricloni dine گوانفاسین guanfacine درمان می شود.

بیماران افسرده با داروهای ضد افسردگی و تثبیت کننده های خلقی درمان می شوند. ارتودنتیست ها می توانند انتظار داشته باشند که این بیماران فقط نگران ظاهر خود باشند و در عین حال این بیماران ممکن است رعایت نکنند. اختلال اضطرابی یا استرس روانی معمولاً با بنزودیازپین ها benzodiazepines مدیریت می شود که می تواند باعث بروز نگرانی بی مورد در ذهن بیمار شود. آنها بیشتر نگران عوارض جانبی و نتایج خواهند بود، اما ممکن است مرتباً در ویزیت ارتودنسی اختلال ایجاد کنند. اختلال روانپزشکی منشأ رشد، با نورولیتیک های نسل دوم درمان می شود که اغلب منجر به بروز نگرانی های چالش برانگیز غیرمنطقی، انعطاف ناپذیری، رفتارهای عجیب و غریب و بدرفتاری با کارکنان مطب می شود.

متخصص ارتودنسی برای مدیریت صحیح در مطب باید افزایش تغییرات رفتاری بیمار را مد نظر قرار دهد. کارکنان باید در مورد تغییرات رفتاری و مدیریت آن آگاه شوند و آموزش ببینند. استرس روانی، محور غده فوق کلیوی هیپوفیز هیپوتالاموس و سیستم ایمنی را تحت تأثیر قرار می دهد که منجر به فعالیت استئوکلاستیک تحت تأثیر می شود. در تحقیق انجام شده در این زمینه، جذب بیش از حد ریشه در این بیماران گزارش شده است.

داروی سرکوب کننده سیستم ایمنی

بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه یا دارای پیوند کلیه که از داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی استفاده می کنند، در حین حرکت ارتودنتیک دندان ها با مشکل مواجه می شوند. دارویی مانند سیکلوسپورین A که برای رد پیوند مصرف می شود باعث هیپرپلازی شدید لثه می شود که باعث دشوار شدن درمان ارتودنسی و همچنین حفظ بهداشت دهان می شود. به همین دلیل توصیه می شود که در این بیماران درمان را برای ۶ ماه اول شروع نکنید زیرا هیپرپلازی لثه در اوج خود است.

درمان تنها زمانی باید آغاز شود که رعایت بهداشت دهان و دندان ها خوب باشد یا پس از برداشتن بیش از حد بافت لثه آغاز شود. ابزارهای متحرک نباید برای آنها استفاده شوند زیرا تناسب ابزار مرتباً تغییر می کند. باید از چسباندن بند اجتناب شود زیرا منجر به آسیب و التهاب لثه و ممکن است بعداً باعث بزرگ شدن آن شود. بنابراین لوله های قابل چسباندن توصیه می شوند.

سوء مصرف الکل

مصرف متوسط ​​تا اندک الکل ممکن است اثرات مفیدی روی سیستم قلبی عروقی داشته باشد، اما مقدار زیاد آن برای مدت طولانی تر به صورت روزانه ممکن است اثرات مخربی روی تعدادی از سیستم های بافتی از جمله سیستم اسکلتی داشته باشد. ممکن است منجر به بروز عوارض شدید مانند سیروز کبدی، نوروپاتی، پوکی استخوان و شکستگی خود به خود استخوان شود. اتانول در گردش، هیدروکسیلاسیون ویتامین D3 در کبد را مهار می کند، بنابراین در چنین شرایطی هموستاز کلسیم را مختل می کند، سنتز هورمون پاراتیروئید افزایش می یابد و به منظور حفظ سطح طبیعی کلسیم (۱۰ میلی گرم درصد) در خون، تعادل عملکرد سلولی به سمت افزایش جذب بافت های معدنی از جمله ریشه های دندان منحرف می شود. الکلی های مزمن که تحت درمان ارتودنسی قرار می گیرند در معرض خطر بالای ایجاد تحلیل شدید ریشه در طول دوره درمان قرار دارند.

درمان با کورتیکواستروئید

کورتیکواستروئیدها برای اثرات ضد التهابی و سرکوب کننده سیستم ایمنی استفاده می شوند. عوارض جانبی درمان طولانی مدت با استروئیدها شامل اختلال در متابولیسم بافت معدنی، ناهماهنگی در ترمیم زخم در غضروف زایی و استخوان زایی، از دست دادن استخوان و پوکی استخوان است. دوره کوتاه مدت کورتیکواستروئیدها بازسازی استخوان را کاهش می دهد در حالی که مصرف طولانی مدت باعث افزایش حرکت دندان می شود.

در بیمارانی که برای مدت کوتاهی تحت درمان دارویی قرار دارند باید توصیه شود درمان ارتودنسی به تعویق انداخته شود. بیمارانی که برای مدت زمان طولانی تر تحت درمان دارویی قرار دارند، حرکت دندان در آنها تسریع می شود، بنابراین ابزار باید به طور معمول یا حتی مکرر تنظیم شود.

نتیجه گیری

ارتودنسی یک تخصص دندانپزشکی است که به حرکت دندان ها می پردازد، اما به این معنا نیست که برای آنها دارو تجویز نمی کنیم، یا ممکن است بیماری که برای درمان مراجعه می کند تحت درمان دارویی قرار داشته باشد که اثر منفرد یا چندگانه روی بدن به طور کلی، و فک و دندان ها به طور ویژه، داشته باشد. بنابراین برای یک ارتودنتیست ضرورت دارد که وارد حرفه پزشکی شود تا اثر و عوارض دارو را بداند تا بتواند بیمار را به درستی مدیریت کند و عوارض ناخوشایند را کاهش دهد.

آیا تا به حال در مورد آندربایت یا اوربایت چیزی شنیده اید؟ این مسائل بازتاب مستقیم ناهماهنگی فک هستند. از بین انواع مختلف بیماری های دندانی که افراد می توانند تجربه کنند، یکی از شرایطی که باعث ایجاد نگرانی زیادی شده است، مورد کلاسیک آندربایت است. بیایید کمی با آن آشنا شویم: سخت است که از دندان های خود راضی باشید، اگر آنها کاملاً با یکدیگر همراستا نباشند، بخصوص زمانی که دندان های دو فک بالا و پایین شما در جایی که قرار است باشند نباشند. آندربایت به اندازه وضعیت های دیگر، دردناک یا محدود کننده نیست، اما همچنان می تواند مشکلات زیادی ایجاد کند. اگر در اسرع وقت به آن رسیدگی نشود، می تواند اعتماد به نفس افراد را از بین ببرد و عملکرد دهان و دندان های او را تخریب کند.

جراحی ارتوگناتیک تحت عنوان جراحی اصلاحی فک نیز شناخته می شود. این روش برای رفع ناهماهنگی فک و دندان در زمانی انجام می شود که از طریق درمان ارتودنسی قابل اصلاح نباشد. هدف این جراحی تغییر موقعیت و ترمیم فک ها برای بهبود عملکرد و در عین حال بهبود ظاهر صورت شما است.

آندربایت و درمان آن با ارتودنسی

آندربایت و درمان آن با ارتودنسی

در اینجا برای شما توضیح می دهیم چرا آندربایت باید درمان شود.

وقتی آندربایت را درمان می کنید، سلامت جسمی و روحی فرد بهبود می یابد. در اینجا چند مزیت درمان آندربایت آورده شده اند:

 • تمیز کردن دندان ها بسیار آسان تر خواهد بود، که منجر به بهبود سلامت دندان ها می شود و از بروز برخی از بیماری ها مانند التهاب لثه و پوسیدگی دندان جلوگیری می کند.
 • حرکات فک کمتر احساس فشار می کنند و فشار روی دندان ها و ماهیچه ها کاهش می یابد.
 • احتمال شکستن دندان ها به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.
 • درمان های آندربایت از بروز انواع مختلف علائم اختلال مفصل فکی- گیجگاهی جلوگیری می کند.

اکنون، قبل از اینکه به دندانپزشک خود مراجعه کنید و برای درمان آندربایت درخواست کنید، مهم است که به خاطر داشته باشید که ممکن است ابتدا مجبور به استفاده از بریس ها شوید. تصور غلط شایعی که اکثر افراد هنگام درمان آندربایت دارند این است که آنها قبل از قرار گرفتن تحت درمان با بریس ها باید تحت عمل جراحی فک قرار بگیرند. برای در نظر گرفتن همه چیز، جراحی آندربایت شامل بریدن استخوان فک، تغییر شکل آن و یک دوره نقاهت طولانی است. به این ترتیب، این درمانی است که می تواند باعث ایجاد عوارضی در هنگام قرار دادن بریس ها شود.

بریس ها چگونه و چرا مسائل را پیچیده می کنند؟

یکی از اثرات بریس ها، تغییر شکل طبیعی فک است که در طول مرحله ای که تحت عنوان مرحله همترازی درمان شناخته می شود، صورت می گیرد. هنگامی که بریس ها بعد از جراحی آندربایت روی دندان ها قرار می گیرند، پایان ایده آلی که می تواند با این فرایند بدست آید، از طریق یک حرکت آهسته و پیوسته که در طول همترازی رخ می دهد، می تواند به شدت تغییر داده شود. از سوی دیگر، اگر بریس ها برای حفظ شکل مطلوب فک نصب نشده باشند، به دلیل هر گونه تغییر در تراز دندان ها در طول فرآیند تنظیم، ممکن است عملکرد دندان ها به خطر بیفتد. این علاوه بر عوارض قبلی دندان های نامرتب است.

آندربایت و درمان آن با ارتودنسی

آندربایت و درمان آن با ارتودنسی

دلایل بیشتر برای اینکه چرا ابتدا باید بریس ها را دریافت کنید.

از بین تمام روش های مختلفی که می توان برای درمان آندربایت و سایر مشکلات مرتبط استفاده کرد، طبیعی ترین راه برای اصلاح آندربایت از طریق همترازی ارتودنتیک است. این را می توان از طریق بریس ها بدست آورد. بریس ها می توانند آندربایت را اصلاح کنند و فرد را از مراجعه به جراحی اصلاحی نجات دهند. آنها با بهبود ظاهر فک فرد تنها از طریق هم ترازی به این امر دست می یابند. علاوه بر این، بریس ها برای از بین بردن فشردگی بیش از حد به کشیدن یک یا چند دندان در فک پایین نیاز دارند که به نوبه خود می تواند به دستیابی به اوربایت مناسب کمک کند.

در موارد شدید، جراحی آندربایت زمانی انجام می شود که وجود چنین مشکلی برای سلامت فرد به شدت تهدید محسوب می شود و به شدت کیفیت زندگی او را به خطر می اندازد. اکثر دندانپزشکان توصیه خواهند کرد که قبل از جراحی آندربایت ابتدا بریس ها را دریافت کنید تا از هر گونه عارضه ای جلوگیری شود. بریس ها به همراستا کردن دندان های فرد کمک می کنند تا جراحی به طور مؤثر انجام شود.

بریس و جراحی ارتوگناتیک: چه کسانی گزینه های خوبی برای جراحی ارتوگناتیک هستند؟

همه افرادی که مشکل فک دارند به جراحی ارتوگناتیک نیاز ندارند. یک گزینه خوب برای این نوع فرایند، کسی است که ممکن است به نوعی از عدم تعادل اسکلتی در فک رنج می برد. علاوه بر این، این شامل مشکل در صحبت کردن و جویدن، اختلال TMJ، جلو آمدگی فک، آپنه خواب، عقب رفتگی چانه، تراز ضعیف صورت، و اپن بایت است.

آندربایت و درمان آن با ارتودنسی

آندربایت و درمان آن با ارتودنسی

طرح درمان

پس از اتمام کار با بریس ها، جراح فک و صورت و ارتودنتیست شما با یکدیگر همکاری می کنند تا یک طرح درمان سفارشی با توجه به وضعیت دندان های شما ایجاد کنند. مدل ها، عکس ها و تصاویر رادیوگرافی با اشعه ایکس از دندان های شما ممکن است به عنوان بخشی از این فرایند گرفته شوند. گاهی اوقات، متخصصان ارتودنسی توصیه می کنند که شکل دندان ها تغییر داده شوند یا آنها با روکش پوشانده شوند. درمان شما برای جراحی ارتوگناتیک ممکن است به ابزارهای لنگر موقت ارتودنتیک، روش های درمان با هدایت کامپیوتری یا سی تی اسکن سه بعدی نیاز داشته باشد. علاوه بر این، این روش ها ممکن است زمان درمان شما با بریس ها را کاهش داده و از حرکت دندان ها جلوگیری کنند.

پس بالأخره سفر اصلاح لبخند خود را آغاز کردید و تحت درمان ارتودنسی قرار گرفتید! دریافت بریس ها یا اینویزیلاین می تواند تغییراتی در سبک زندگی روزمره شما ایجاد کند و طبیعی است که در مورد آن پرسش هایی داشته باشید. ما بیماران جدید زیادی داریم که از خود می پرسند، “در صورت شروع درمان ارتودنسی هنوز هم باید به دندانپزشک مراجعه کنم؟” پاسخ کوتاه بله است! در واقع مراجعه به دندانپزشک در طول درمان ارتودنسی برای بدست آوردن بهترین نتایج لبخند بسیار مهم است. به خواندن این مقاله ادامه دهید تا در مورد مراجعه به دندانپزشک با وجود داشتن بریس ها اطلاعات بیشتری کسب کنید.

تفاوت دندانپزشک و ارتودنتیست چیست؟

همه ارتودنتیست ها دندانپزشک هستند، اما همه دندانپزشکان ارتودنتیست نیستند! در حالی که دندانپزشکان و ارتودنتیست ها هر دو با دندان های بیماران سر و کار دارند، اما تخصص های متفاوتی دارند. دندانپزشک در زمینه سلامت عمومی دندان ها، فک و لثه ها تخصص دارد. در حالی که متخصصین ارتودنسی در اصلاح ساختار بایت شما و ایجاد لبخند صاف و یکدست تر تخصص دارند. مراجعه هم به ارتودنتیست ها و هم به دندانپزشکان برای دستیابی به سالم ترین لبخند ممکن ضروری است. اگر به مراقبت های اولیه بهداشت دهان مانند تمیز کردن، پر کردن، روکش و موارد دیگر نیاز دارید، باید به دندانپزشک خود مراجعه کنید. ارتودنتیست شما لبخند شما را بهبود می بخشد تا دندانپزشک شما بهتر از سلامت دندان های شما مراقبت کند!

مراجعه به دندانپزشک عمومی در طول ارتودنسی

مراجعه به دندانپزشک عمومی در طول ارتودنسی

چرا پس از انجام درمان ارتودنسی باید به دندانپزشک خود مراجعه کنید؟

هنگامی که به متخصص ارتودنسی مراجعه می کنید، درمان ارتودنسی شما را زیر نظر خواهند داشت، اما دندان های شما را تمیز نمی کنند. وظیفه دندانپزشک شما این است که به شما کمک کند دندان های تمیز و سالمی داشته باشید. هماهنگی با تمیز کردن و قرار ملاقات های دندانپزشکی، این تضمین را بوجود می آورند که وقتی بریس ها یا الاینرهای اینویزیلاین شما جدا می شوند، لبخندی درخشان و کاربردی داشته باشید.

مراقبت از دندان های خود با بریس و الاینر به دلیل خطر حفره

از آنجا که بریس ها و الاینرها می توانند رعایت بهداشت روزانه شما را دشوارتر کنند، باید چند مرحله تمیز کردن اضافی را در نظر بگیرید. چه بریس داشته باشید و چه اینویزیلاین، باید مراجعات منظم به دندانپزشک را در برنامه بهداشت دهان و دندان خود قرار دهید. با بریس ها، براکت ها و سیم هایی خواهید داشت که گیر کردن غذا در داخل و اطراف دندان ها را آسان تر می کنند و باعث تشکیل باکتری هایی می شوند که می تواند منجر به تجمع پلاک شوند. این ابزارها همچنین مراقبت از دهان در منزل را از جمله مسواک زدن و نخ دندان کشیدن صحیح را کمی دشوارتر می کنند، بنابراین رعایت توصیه های ما برای بهداشت دهان و دندان مناسب با بریس ها بسیار مهم است.

اگر از اینویزیلاین ها استفاده می کنید، هنوز هم لازم است به دندانپزشک معمولی خود مراجعه کنید. الاینرهای شفافی که تقریباً در تمام طول روز استفاده می کنید، می توانند محیطی را در اطراف دندان های شما ایجاد کنند که برای رشد باکتری ها ایده آل است. الاینرهای اینویزیلاین می توانند باکتری ها و ذرات غذا را نزدیک به مینای دندان به دام بیندازند که به پلاک تبدیل می شوند و باعث التهاب لثه، پوسیدگی دندان و سایر بیماری ها می شوند.

اگر دستور بهداشت دهان و دندان تجویز شده خود را رعایت نکنید، شرایط مختلفی ممکن است ایجاد شوند از جمله:

 • التهاب لثه
 • بوی بد دهان
 • درد/ حساسیت دندان
 • تغییر رنگ دندان
 • حفره ها

در حالی که متخصص ارتودنسی شما در طول ویزیت های درمانی به لثه ها و دندان های شما نگاه می کند، ضروری است و به طور معمول بخشی از دستورالعمل های ارتودنسی شما است که به طور معمول برای مراقبت های مداوم به دندانپزشک عمومی خود مراجعه کنید.

به راحتی با چند مرحله ساده برای تمیز کردن بریس ها یا مراقبت از الاینرهای اینویزیلاین می توان از این شرایط جلوگیری کرد. از آنجا که در طول درمان ارتودنسی باید مراحل بهداشتی دیگری را در نظر گرفت، دندانپزشک به شما کمک می کند تا دندان های خود را تا حد امکان سالم نگه دارید. دندانپزشکان ابزارها و مهارت های لازم برای حفظ سلامت و بهداشت دندان های شما را دارند و به طور ماهرانه در اطراف ابزارهای ارتودنسی شما کار می کنند.

مراجعه به دندانپزشک قبل از درمان ارتودنسی

گرچه ارتودنتیست ها دندانپزشکان آموزش دیده هستند، اما خدماتی که ارائه می دهند متفاوت هستند. مطب های دندانپزشکی دندان های شما را به صورت عمقی پاکسازی می کنند و مناطقی که با وجود ابزار روی دندان ها دسترسی به آنها دشوار است را کاملاً پاکسازی می کنند و پوسیدگی، التهاب لثه و بیماری پریودنتال را بررسی می کنند. برای دندانپزشک شما آسان تر خواهد بود که این نوع مشکلات را قبل از اینکه براکت ها و ضمائم بریس ها را روی دندان های خود داشته باشید، برطرف کند. در ارتودنسی، ما می خواهیم به بیماران خود کمک کنیم تا لبخندی زیبا به روشی سالم داشته باشند. به همین دلیل است که ما از بیماران می خواهیم قبل از شروع استفاده از بریس یا اینویزیلاین به دندانپزشک خود مراجعه کنند.

مراجعه به دندانپزشک عمومی در طول ارتودنسی

مراجعه به دندانپزشک عمومی در طول ارتودنسی

چرا داشتن دندان های تمیز قبل از درمان ارتودنسی مهم است؟

هنگامی که پلاک یا میکروب انباشته روی دندان ها وجود دارد، براکت ها خیلی راحت تر کنده می شوند. آنها دوست دارند سطح صاف و تمیزی داشته باشند تا به آن بچسبند! در نهایت، داشتن دندان های سالم قبل از شروع درمان ارتودنسی احتمالاً مشکلات کمتری را ایجاد می کند و در نهایت نتیجه بهتری به بیماران می دهد.

اجتناب از دکلسیفیکاسیون

مراجعه به دندانپزشک در طول درمان ارتودنسی از دکلسیفیکاسیون یا از بین رفتن مواد معدنی سطح دندان نیز جلوگیری می کند. کلسیفیکاسیون ایجاد لکه های سفید روی دندان است که در جایی که براکت ها قرار دارند ظاهر می شوند. این به دلیل مسواک زدن نادرست و مصرف بیش از حد نوشیدنی های شیرین و اسیدی است.

لکه های سفید روی دندان ها دائمی هستند. به همین دلیل است که نوشیدن آب و مراجعه به دندانپزشک برای تمیز کردن عمقی در طول درمان ارتودنسی بسیار مهم است.

همکاری دندانپزشک با ارتودنتیست برای ارائه بهترین درمان

در ارتودنسی، ما معتقدیم که سرمایه گذاری روی لبخند اعتماد به نفس افراد را افزایش می دهد و مسیری را به سمت سلامت مادام العمر دندان ها ایجاد می کند. اما همچنین مهم است که به خاطر داشته باشید که مراجعه به دندانپزشک کلید دستیابی به آن لبخند زیبا است! ارتودنتیست و دندانپزشک با همکاری یکدیگر بهترین درمان ممکن را ارائه می دهند. اگر می خواهید بدانید که درمان ارتودنسی می تواند برای شما یا یکی از عزیزان شما مفید باشد، برای قرار ملاقات و مشاوره حضوری وقت بگیرید!

علل ژنتیکی مشکلات ارتودنتیک

نحوه رشد دندان ها و استحکام دندان های شما به عوامل مختلفی بستگی دارد. نقایص مادرزادی و ساختار طبیعی صورت شما می توانند باعث بروز مشکلات ارتودنتیک شوند و شرایط غیر قابل پیش بینی نیز می توانند ساختار اسکلتی شما را در رحم تغییر دهند. اما بیشتر، نحوه رشد و تراز دندان های شما بر اساس نوع دندان هایی است که به ارث برده اید.

ژنتیک یک علم بسیار پیچیده است و در حال حاضر در جالب ترین مرحله است که معماهای جدید و جدیدتری برای حل آن تولید می کند. با این حال، می توان گفت که ترکیبی از ژن ها را از هر دو والدین بیولوژیکی خود به ارث می بریم.

این درست است که ژن های ما مسئول خلق همه چیز در وجود ما هستند و لبخند ما از این قضیه مستثنی نیست. بی شک برخی از عوامل خاص درباره لبخند شما وجود دارند که از والدین شما به شما ارث رسیده اند. این بدان معناست که شما می توانید ساختار دندان مادر یا پدرتان را به ارث ببرید. اما ژنتیک می تواند ترکیبی از این دو را به شما بدهد، زیرا آلل های مسئول ساخت دندان های شما، در واقع می توانند روی یکدیگر تأثیر بگذارند. این ممکن است یک تغییر جدید ایجاد کند که کاملاً متفاوت از مجموعه دندان های مادر یا پدر شما باشد. شما همچنین می توانید یک جهش داشته باشید، به این معنا که یک تغییر جدید و هرگز دیده نشده از آلل هایی که دندان های شما را می سازند، و این می تواند مثبت یا منفی باشد (گرچه به دومی تمایل دارد). شما همچنین می توانید ویژگی های مغلوب را به ارث ببرید. یک ویژگی مغلوب یک ویژگی است که در مادر یا پدر آشکار نیست، اما هر دو ژن مربوط به آن را دارند. به همین دلیل است که برای مثال، دو فرد مو قهوه ای می توانند والدین بیولوژیکی یک نوزاد بلوند باشند.

ارتو ژنتیکی

ارتو ژنتیکی به این معنا است که وضعیت دندان های والدین شما نشان دهنده خوبی است که نشان می دهد چه نوع دندان هایی خواهید داشت، اما این وضعیت بی خطر نیست. ممکن است یک جهش داشته باشید که تراز دندان هایتان را متفاوت از هر چیزی که والدینتان تجربه کرده اند کند، یا می توانید ترکیبی از ژن های مغلوب را به ارث برده باشید که ممکن است هرگز در هیچ کس از اعضاء خانواده تان نشان داده نشده باشند!

آیا مشکلات ارتودنسی ارثی هستند؟

آیا مشکلات ارتودنسی ارثی هستند؟

الگوها

گرچه این بسیار نادر است و معمولاً همه ما دندان هایی را به ارث می بریم که تا حدودی شبیه سایر افراد خانواده مان هستند. صفات خاصی وجود دارند که بیشتر به ارث می رسند، و این در مورد مشکلاتی که بزرگترها و سایر اعضای خانواده ما دارند نیز صدق می کند. بنابراین خوب به اطراف نگاه کنید، و ببینید که افراد خانواده شما چه نوع دندان هایی دارند، این یک راه خوب برای آماده شدن برای چیزی است که ممکن است در پیش باشد.

دندان ها و وراثت

محققان توصیه می کنند که داشتن والدینی که سلامت دهان و  دندان ضعیفی دارند می تواند شما را مستعد ابتلا به این همین مشکلات کند، بنابراین باید در مراقبت از دهان خود محتاط باشید.

اما در مورد مشکلات ارتودنتیک چطور؟ وقتی صحبت از دندان های کج به میان می آید، احتمالاً شما مادر و پدر را هم دارید که در این رابطه آنها را مقصر بدانید. شما از هر دو والدین خود ژن ها را به ارث برده اید، بنابراین ممکن است کوچک بودن فک را از مادر و دندان های درشت را از پدر خود به ارث برده باشید! در این مقاله برای شما توضیح می دهیم که ژنتیک چگونه می تواند روی آینده شما تأثیر بگذارد.

چه چیزی ارثی است و چه چیزی ارثی نیست؟

اندازه فک و همچنین شکل و اندازه دندان های شما احتمالاً از والدین شما به ارث رسیده اند. حتی فاصله بین دندان های شما ممکن است ارثی باشند، به این معنا که اگر یکی از والدین شما دندان های فشرده و نامنظم داشته باشد، ممکن است شما نیز دندان های فشرده ای داشته باشید. البته، شما لبخند منحصر به فرد خود را خواهید داشت، اما عناصر آن از والدین شما نشأت گرفته اند. اگر یکی از والدین شما مجبور بوده است از بریس ها استفاده کند، احتمالاً شما هم باید از آنها استفاده کنید.

چیزی که ارثی نیست سلامت لبخند شما است. گرچه سلامت دهان و دندان های شما مطمئناً تحت تأثیر سلامت والدینتان خواهد بود، اما این تنها عامل تعیین کننده نیست. فقط به این دلیل که والدین شما پوسیدگی دندان یا بیماری لثه دارند الزاماً به این معنا نیست که شما به آن مبتلا خواهید شد، گرچه خطر شما افزایش یافته است. شما به تنهایی مسئول مراقبت از دهان خود هستید، پس بهترین کار ممکن را هنگام تمیز کردن دندان های خود انجام دهید!

آیا مشکلات ارتودنسی ارثی هستند؟

آیا مشکلات ارتودنسی ارثی هستند؟

عوامل سبک زندگی که می توانند روی نیاز شما به بریس ها تأثیر بگذارند

به غیر از به ارث بردن ساختار بد دهان یا دندان های فشرده از والدینتان، چیزهای دیگری نیز وجود دارند که به طور خاص به ژن ها مربوط نمی شوند که می توانند روی نیاز شما به بریس ها تأثیر بگذارد. اینها شامل تنفس دهانی در دوران کودکی هستند که ممکن است روی رشد فک تأثیر بگذارد. عامل دیگر مکیدن طولانی مدت انگشت شست است که می تواند موقعیت دندان ها را در حین رشد تحت تأثیر قرار دهد.

این رفتارها می توانند باعث فشردگی دندان ها، ایجاد شکاف، اوربایت و آندربایت شوند. البته، والدین شما مسئول کمک به شما برای مهار این رفتارها در کودکی هستند، بنابراین حداقل تا حدی به آنها بستگی دارد که نیاز شما به بریس ها را در آینده محدود کنند.

آیا مشکلات ارتودنسی ارثی هستند؟

آیا مشکلات ارتودنسی ارثی هستند؟

آنچه شما می توانید انجام دهید

البته، شما نمی توانید ژن های خود را تغییر دهید، و عوامل سبک زندگی که در نیاز شما به درمان ارتودنسی نقش داشته اند، مدت هاست که از آنها گذشته است. مهمترین کاری که اکنون می توانید انجام دهید این است که بر لبخند خود نظارت داشته باشید. همچنین اگر قبلاً این کار را نکرده اید، می توانید یک قرار ملاقات با متخصص ارتودنسی برای تعیین نیاز خود به بریس ها تعیین کنید. دندان های فشرده و کج می توانند روی بهداشت دهان و دندان شما تأثیر بگذارند (تمیز کردن آن فضاهای کوچک دشوار است!) بنابراین رسیدگی به مسائل ارتودنتیک می تواند به شما کمک کند تا بهترین مراقبت ممکن را از لبخند خود را انجام دهید و از بروز بیماری های دهان و دندان جلوگیری کنید.

آیا کجی دندان ها یا مشکلات بایت را از والدین خود به ارث برده اید؟ اگر چنین است، نگران نباشید. به ارث بردن این نوع مشکلات طبیعی است، اما این به شما بستگی دارد که اگر والدینتان به این مشکلات رسیدگی نکرده اند، خودتان مسئولیت آن را به عهده بگیرید. لبخند شما منحصر به فرد و متعلق به خود شماست، پس بگذارید بدرخشد!

بی شک کج بودن دندان ها روی ظاهر شما تأثیر می گذارد، و همین امر باعث می شود بسیاری از بیماران برای درمان به ارتودنتیست مراجعه کنند. ما دوست داریم لبخند شما را زیبا کنیم، اما همچنین از اصلاح دندان های کج نیز خوشحال هستیم زیرا یک بایت مشکل دار خیلی بیشتر از ظاهر شما را تحت تأثیر قرار می دهد. یک بایت مشکل دار خطر ابتلا به مشکلات دندانی، بیماری لثه و حتی اختلالات فک را افزایش می دهد.

 

داشتن بایت مشکل دار به چه معناست؟

داشتن بایت مشکل دار، که در اصطلاح دندانپزشکی مال اکلوژن نامیده می شود، به این معنا است که دندان های شما در هنگام گاز زدن به خوبی روی یکدیگر قرار نمی گیرند. انواع مختلفی از بایت مشکل دار و دلایل مختلف دندانی وجود دارند که باعث می شوند بایت شما از حالت عادی خارج باشد، از جمله:

 

دندان های فشرده یا تعداد اندک دندان ها

داشتن دندان های فشرده به این معنا است که تعداد دندان های شما آنقدر زیاد است که از اندازه فک شما بیشتر هستند. به ناچار، تعدادی از دندان ها، برخی دیگر را از مسیر خود خارج می کنند و باعث ایجاد دندان های کج و بایت مشکل دار می شوند. برخی از بیماران مشکل برعکس دارند: آنها بدون تعداد کامل دندان به دنیا می آیند. در نتیجه، آنها فضاهایی دارند که به دندان ها اجازه می دهند از هم ترازی خود خارج شوند.

تاثیر مشکلات بایت روی سلامت دهان و دندان

تاثیر مشکلات بایت روی سلامت دهان و دندان

کراس بایت

وقتی بایت خود را می بندید، دندان های فک های بالا و پایین شما باید کاملاً به یکدیگر برسند. به این معنا که دندان های جلوی فک بالای شما کمی دندان های جلوی فک پایین شما را پوشش می دهند و دندان های مولر شما مانند قطعات پازل در کنار یکدیگر قرار می گیرند. زمانی که کراس بایت دارید، یک یا چند دندان فک بالا به درستی روی دندان های فک پایین قرار نمی گیرند.

 

اوربایت و آندربایت

اوربایت زمانی اتفاق می افتد که دندان های فک بالای شما نسبت به دندان های فک پایین خیلی جلوتر باشند. مقدار کمی اوربایت طبیعی است، اما زمانی که خیلی شدید باشد باعث مال اکلوژن می شود. آندربایت برعکس است، به گونه ای که دندان های فک پایین شما جلوتر از دندان های فک بالای شما قرار می گیرند.

 

اپن بایت

زمانی که دندان های عقب بایکدیگر تماس دارند، اما بین دندان های جلوی بالا و پایین باز می ماند.

 

دلایلی که ممکن است یک بایت مشکل دار ایجاد شود

بایت مشکل دار می تواند یک ویژگی ارثی باشد که روی رشد و اندازه فک شما تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، فک های بالا و پایین ممکن است به طور ناهماهنگ رشد کنند، بنابراین یکی از آنها بلندتر از دیگری باشد. همچنین جالب است بدانید که وضعیت زبان شما ممکن است منجر به بروز بایت مشکل دار شود. هنگامی که زبان به طور مداوم روی دندان های شما فشار وارد می کند، می تواند باعث شود دندان های شما از موقعیت خارج شوند.

گذشته از ژنتیک، از دست دادن دندان و بیماری لثه باعث بروز مال اکلوژن می شود. مشکلاتی که برای ایجاد بایت مشکل دار در کودکان به خوبی شناخته شده اند عبارتند از: مکیدن انگشت شست، استفاده از پستانک و تنفس دهانی.

تاثیر مشکلات بایت روی سلامت دهان و دندان

تاثیر مشکلات بایت روی سلامت دهان و دندان

چگونه یک بایت مشکل دار روی سلامت دهان شما تأثیر می گذارد؟

حتی اگر بایت مشکل دار شما از نظر تأثیر آن روی ظاهر شما یک مشکل کوچک به نظر برسد، باز هم این امکان وجود دارد که منجر به بروز مشکلات دندانی شود. بایت مشکل دار باعث ایجاد فشار به داخل دهان می شود که منجر به بروز مشکلات سلامت دهان و دندان می شود، از جمله:

 

پوسیدگی دندان و بیماری لثه

دندان های نامرتب اغلب فضاهای تنگی ایجاد می کنند که به راحتی غذا در آنها انباشته می شود. دسترسی به این فضاها هنگام مسواک زدن نیز دشوار است. بسته به نوع مال اکلوژن، هنگام مسواک زدن ممکن است دندان هایی که در جهتی متفاوت از دندان های دیگر قرار دارند، به خوبی مسواک زده نشوند. دندان های جلو آمده ممکن است مانع رسیدن مسواک شما به دندان های مجاور شوند. حتی زمانی که در مورد بهداشت دهان و دندان های خود تلاش می کنید، مال اکلوژن خطر ایجاد حفره، پلاک و بیماری لثه را افزایش می دهد.

فرسایش و ساییدگی غیر طبیعی که منجر به آسیب دندان می شود.

هنگامی که دندان های شما به درستی همراستا نباشند، نقاط برجسته هر دندان مولر باید در شیارهای دندان مولر مقابل قرار بگیرند. این تناسب دقیق فشار ناشی از جویدن و گاز زدن را به طور مساوی روی همه دندان ها پخش می کند که فشار روی مینای دندان ها را به حداقل می رساند.

عضلاتی که باز و بسته کردن دهان را کنترل می کنند بسیار قوی هستند و می توانند فشار زیادی ایجاد کنند. هنگام جویدن، دندان های مولر شما فشاری معادل ۱۵۰ پوند وارد می کنند. با این حال، این طبیعی است و دندان های شما به گونه ای طراحی شده اند که در برابر فشار مقاومت کنند.

مشکلات زمانی بوجود می آیند که بایت مشکل داری داشته باشید زیرا فشار ناهموار می شود. برخی از دندان ها تحت فشار کمی قرار می گیرند، در حالی که برخی دیگر باید هر بار که چیزی را گاز می زنید، در مقابل استرس بیشتری مقاومت کنند. با گذشت زمان، این امر منجر به ساییدگی و فرسایش شدید روی دندان هایی می شود که بیشتر تحت فشار قرار می گیرند.

فشار ناهموار اغلب باعث لق شدن دندان ها و لب پر شدن، ترک خوردن یا شکستگی دندان ها می شود. مانند یک اثر دومینو، یک تغییر باعث تغییر دیگری می شود. دندان های آسیب دیده ممکن است منجر به ایجاد حفره و عفونت در داخل ریشه دندان شوند.

این استرس همچنین استخوان های فک و الیاف ها و عضلات حمایت کننده از آنها را تحت تأثیر قرار می دهند و منجر به بروز مشکلاتی مانند سردرد مزمن، درد گردن و شانه و مشکلات فک مانند اختلال مفصل فکی- گیجگاهی می شود.

تخصص ما درمان بایت مشکل دار کودکان و بزرگسالان با استفاده از یکی از چندین گزینه، از ابزارهای دهانی و هدگیر گرفته تا بریس های سنتی و اینویزیلاین هستند. برخی از افراد بزرگسال گزینه های خوبی برای ارتودنسی تسریع شده هستند، که می تواند به ۵۰ درصد سریع تر حرکت کردن دندان های شما، در مقایسه با بریس ها و الاینرها کمک کند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد گزینه های خود، با ما تماس بگیرید، یا یک نوبت بگیرید.

آیا متوجه شده اید که برخی از خوراکی ها باعث حساس شدن دندان های شما می شوند؟ این مشکل اغلب با دمای زیاد، خوراکی ها و مایعات شیرین یا ترش و همچنین حفره ها یا پر شدگی های عمیق ایجاد می شود. حساسیت که مشکلی بسیار گسترده است، حدود ۴۵ میلیون نفر در ایالات متحده را تحت تأثیر قرار می دهد. حساسیت یکی دیگر از عوارض جانبی مکرر قرار گرفتن تحت درمان ارتودنسی است، بنابراین اگر آن را تجربه کردید تعجب نکنید.

حساسیت دندانی که یک بیمار در طول درمان ارتودنسی با ابزارهایی مانند اینویزیلاین احساس می کند، ناشی از فشاری است که توسط الاینرها به دندان های او وارد می شود. میزان ناراحتی که هر بیمار تجربه می کند متفاوت است. این حساسیت موقتی است و بعد از چند روز برطرف خواهد شد.

 

حساسیت دندان چیست؟

اگر دندان های شما به شدت به دماهای سرد و داغ واکنش نشان می دهند، ممکن است دندان های حساسی داشته باشید. علائم دیگر عبارتند از درد شدید یا درد مبهم در دندان ها بعد از مصرف خوراکی های سرد یا داغ، مسواک زدن دندان ها یا حتی استفاده از خمیر دندان یا دهانشویه نعنایی.

علاوه بر دلایلی که قبلاً توضیح دادیم، طیف وسیعی از محرک های دیگر ممکن است باعث ایجاد دندان های حساس شوند. در این رابطه باید با یک دندانپزشک متخصص مشورت شود تا علت آن را بیشتر ارزیابی کند. این ناراحتی می تواند ناشی از پوسیدگی دندان باشد. در موارد خاص، اسید تولید شده توسط باکتری های متصل به دندان ممکن است به تدریج باعث تخریب مینای دندان ها شوند و عاج را بدون پوشش محافظ، در معرض محیط دهان قرار دهد.

دلیل این امر می تواند ترکیبی از چند عامل مختلف باشد، اما یکی از شایع ترین دلایل، آسیب مینای دندان به دلیل خشن مسواک زدن است. اگر با مسواک دارای فرچه سفت به شدت دندان های خود را مسواک بزنید، بافتی که دندان ها و لثه های شما را به یکدیگر متصل می کند، به سرعت از بین خواهد رفت. با تحلیل رفتن خط لثه، سطوح متخلخل ریشه در معرض محیط دهان قرار خواهند گرفت. این ممکن است باعث شود برخی از دندان های شما بسیار حساس شوند.

تحلیل رفتن لثه پیامد طبیعی فرآیند پیری است که به مرور زمان در افراد بالای ۶۰ سال ایجاد می شود. مسواک زدن دندان ها به صورت عمودی به جای افقی، با استفاده از یک مسواک نرم، با حرکات بالا و پایین، می تواند به کاهش احتمال حساس شدن دندان ها کمک کند.

اینویزیلاین و حساسیت دندان

اینویزیلاین و حساسیت دندان

آیا اینویزیلاین می تواند باعث حساسیت دندان شود؟

برخی از افراد هستند که دندان هایشان به طور طبیعی حساس تر از افراد دیگر است. اگر قصد دارید دندان های خود را با الاینرهای اینویزیلاین صاف کنید، این حساسیت دندان ممکن است برای شما مشکل ساز شود.

تری های الاینر اینویزیلاین جایگزین مناسبی برای بریس های سنتی هستند که وقتی دندان ها جابجا شدند، به جابجایی آنها به یک موقعیت مطلوب تر کمک می کند.. تحقیقات در زمینه ارتودنسی نشان می دهند افرادی که از الاینرهای شفاف مانند اینویزیلاین استفاده می کنند، کمتر در معرض حساسیت دندان قرار دارند. در طول درمان خود با اینویزیلاین، یا بلافاصله پس از اتمام آن، می توانید متوجه شوید که دندان های شما لق به نظر می رسند. علیرغم این موضوع، طبیعی است که در چند هفته اول همه چیز به حالت عادی برگردد.

حساسیت ایجاد شده توسط اینویزیلاین ممکن است با ایجاد ناراحتی در هنگام صاف شدن دندان ها ارتباط داشته باشد. با این وجود، بیمارانی که تحت درمان ارتودنسی قرار می گیرند، درجات مختلفی از ناراحتی را گزارش می کنند، از سطوحی که به سختی قابل توجه هستند گرفته تا سطوح غیرقابل تحمل.

گزینه های مختلفی برای مدیریت درد برای افرادی که از حساسیت دندانی رنج می برند یا در طول درمان اینویزیلاین احساس ناراحتی می کنند، وجود دارند. بسیار بعید است که خود الاینرها منبع مستقیم هر گونه حساسیتی باشند که ممکن است در طول درمان با اینویزیلاین ایجاد شود.

اینویزیلاین و حساسیت دندان

اینویزیلاین و حساسیت دندان

پرسش های متداول در مورد حساسیت دندان ها با اینویزیلاین

در مورد حساسیت دندان ناشی از اینویزیلاین چه کاری می توانید انجام دهید؟

شما برای کنترل درد دندان های خود که ممکن است در طول درمان اینویزیلاین خود تجربه کنید، می توانید چند کار را انجام دهید. اولویت دادن به سلامت دهان و دندان ها مهم است.

اول، مهم است که به عادات بهداشت دهان و دندان خود ادامه دهید. این به معنای دو مرتبه مسواک زدن در روز، نخ دندان کشیدن منظم و استفاده از دهانشویه است. همچنین می توانید از یک مسواک نرم استفاده کنید و هنگام مسواک زدن دندان های خود، با خمیردندانی که غلظت فلوراید بیشتری دارد، ملایم تر باشید.

همچنین توصیه می شود بلافاصله پس از خوردن غذاهای اسیدی مسواک نزنید. وقتی می دانید که می خواهید چیزی اسیدی یا شیرین مصرف کنید، ابتدا دندان های خود را مسواک بزنید و سپس دهان خود را با آب بشویید.

در نهایت، اگر متوجه شدید که این حساسیت واقعا آزار دهنده است، در مورد سایر گزینه های درمانی می توانید با دندانپزشک یا متخصص ارتودنسی خود صحبت کنید.

 

دندان های شما با اینویزیلاین تا چه زمانی حساس خواهند بود؟

ممکن است در طول یا بلافاصله پس از اتمام درمان با اینویزیلاین، حساسیت دندانی خفیفی را تجربه کنید. علت این است که دندان های شما در حال حرکت و جابجایی هستند و الاینرها به دندان های شما فشار وارد می کنند. با این حال، این حساسیت باید ظرف چند روز از بین برود. اگر ادامه پیدا کرد یا بدتر شد، لطفا با ارتودنتیست خود مشورت کنید.

 

اگر دندان های حساسی دارم باید اینویزیلاین استفاده کنم؟

هدف اولیه از درمان ارتودنسی این است که دندان ها را مجدداً مرتب کند تا در موقعیت مطلوب تری قرار بگیرند. به عنوان یک نتیجه مستقیم، اکثر بیماران ممکن است در طول درمان خود ناراحتی را تجربه کنند. با این وجود، هرگونه حساسیتی که ممکن است ایجاد شود را می توان با کمک فناوری ها و درمان های مدرن به حداقل رساند.

اگر از قبل دندان های حساسی دارید، درمان اینویزیلاین به طور قابل توجهی آنها را بدتر نخواهد کرد. علت این است که الاینرها در مقایسه با بریس های فلزی عملاً نامرئی هستند. اکثر بیماران گزارش می دهند که تنها در ابتدای درمان و چند روز اول پس از رفتن به سراغ الاینرهای جدید ناراحتی دارند، اما در نهایت از بین می رود.

گرچه معمولاً نوجوانان بریس های ارتودنسی را دریافت می کنند، اما امروزه افراد بزرگسال بیشتری تصمیم می گیرند که دندان های کج یا نامرتب خود را با استفاده از بریس ها اصلاح کنند.

احتمالاً به تازگی براکت های خود را دریافت کرده اید و ارتودنتیست شما فهرستی از بایدها و نبایدها را همراه با دستورالعمل هایی برای نگهداری مناسب با شما در میان می گذارد. چیزی که انتظارش را نداشتید این بود که مجبور شوید هر چند وقت یک مرتبه برای تنظیمات بازگردید. ممکن است به این موضوع فکر کنید که چرا باید برای تنظیم ابزار خود به ارتودنتیست مراجعه کنید. بالأخره، آیا بریس ها دندان های شما را به صورت خود به خود صاف نمی کنند؟ حقیقت این است که بریس ها به تنظیمات منظم نیاز دارند تا اطمینان حاصل شود که آنها به طور مؤثر کار می کنند و شما در مسیر دستیابی به نتایج دلخواه خود قرار دارید. این مقاله به بررسی این موضوع می پردازد که چرا بریس ها به تنظیمات نیاز دارند و در طول قرار ملاقات انتظار چه چیزی را می توانید داشته باشید.

چرا بریس ها به تنظیمات نیاز دارند؟

دندان های شما اجسام ساکنی نیستند. بلکه آنها در پاسخ به فشار جابجا می شوند و حرکت می کنند. هدف از بریس ها صاف کردن دندان های کج و کمک به همراستا کردن دندان ها، فک و لبخند شماست. بریس ها فشار ملایم و ثابتی به دندان های شما وارد می کنند که به تدریج آنها را به موقعیت مورد نظر منتقل می کنند. طی این فرآیند، لثه ها و دندان های شما روند بازسازی را طی می کنند. به همین دلیل است که ارتودنتیست باید به طور منظم بریس ها را تنظیم کند تا اطمینان حاصل نماید که فشار به درستی اعمال می شود و دندان های شما در جهت درست در حال حرکت هستند. علاوه بر این، باید رابر بندهای الاستیک شما را تعویض کند تا فشار آنها برای حرکت دندان های شما ادامه یابد. رابر بندهای فرسوده که بیش از حد کشیده شده اند نمی توانند فشار مورد نیاز دهان شما را حفظ کنند. سیم های شما هم همینطور. با جابجایی دندان ها، ممکن است شکاف هایی در سیم های شما ایجاد شود. آنها نیز باید سفت شوند تا اطمینان حاصل شود که دندان های شما به جایی که قرار است، حرکت می کنند.

علاوه بر این، با حرکت دندان ها، سیم ها و براکت های بریس ها می توانند شل شده یا آسیب ببینند. تنظیمات این امکان را برای ارتودنتیست شما فراهم می کنند تا این اجزاء را سفت یا تعویض کند، و از عملکرد صحیح بریس های شما اطمینان حاصل کند.

سفت و تنظییم کردن براکت ارتودنسی

سفت و تنظییم کردن براکت ارتودنسی

در طول یک قرار ملاقات تنظیم بریس ها چه اتفاقی می افتد؟

ارتودنتیست شما در طول یک قرار ملاقات برای تنظیم ابزار شما، بریس ها و دندان های شما را معاینه خواهد کرد تا مشخص نماید چه تغییراتی باید ایجاد شوند. علاوه بر این، آنها ممکن است عکس های رادیوگرافی با اشعه ایکس یا سایر تصاویر را برای مشاهده نحوه حرکت دندان های شما بگیرند.

ارتودنتیست هنگامی که به صورت شفاف پیشرفت درمان شما را درک کرد، تنظیمات لازم را روی بریس های شما انجام خواهد داد. این ممکن است شامل سفت کردن یا شل کردن سیم ها، تعویض براکت ها، یا ایجاد تغییرات دیگر در ابزار باشد.

پس از معاینه، اولین گام در تنظیمات، برداشتن لیگاچورها است که سیم های کمانی را روی براکت ها نگه می دارند. در مرحله بعد، سیم کمانی برداشته می شود و ارتودنتیست دوباره موقعیت دندان ها را بررسی می کند تا مشخص کند که آیا به سیم کمانی جدید نیاز دارید یا خیر. در نهایت، یا سیم کمانی قدیمی شما یا یک سیم جدید مجدداً به براکت ها وصل می شود و لیگاچورها و پس از آن رابربندهای جدید به سیم کمانی اضافه می شوند.

در حالی که تنظیمات ممکن است ناراحت کننده باشند، اما ناراحتی معمولاً فقط مدت کوتاهی طول خواهد کشید. ارتودنتیست شما برای ایجاد تغییرات لازم به سرعت کار خواهد کرد و سپس قبل از آنکه شما مطب را ترک کنید، بررسی خواهد کرد تا اطمینان حاصل نماید که همه چیز به درستی عمل می کند.

سفت و تنظییم کردن براکت ارتودنسی

سفت و تنظییم کردن براکت ارتودنسی

این قرار ملاقات چقدر طول می کشد؟

به طور کلی، تنظیم فقط ۳۰ دقیقه طول می کشد. در حالی که به نظر می رسد کار زیاد است، اما یک فرآیند نسبتاً سریع است. تا آنجا که دردناک خواهد بود، احتمالاً پس از تنظیم، ناراحتی وجود خواهد داشت، زیرا دندان های شما تنظیم می شوند و به مکان مناسب حرکت می کنند، بخصوص پس از چند تنظیم اولیه. جلسات بعدی، به این اندازه ناراحت کننده یا طولانی نخواهند بود.

هر چند وقت یکبار به تنظیمات نیاز خواهید داشت؟

دفعات قرار ملاقات های لازم برای تنظیمات بریس های شما به طرح درمان شما بستگی خواهد داشت. با این حال، اکثر بیماران هر ۴ تا ۸ هفته یک مرتبه برای انجام تنظیمات به ارتودنتیست خود مراجعه می کنند. با این حال، مهم است که توجه داشته باشید که هر مورد منحصر به فرد است و ارتودنتیست شما بهترین طرح درمان را برای نیازهای شما مشخص خواهد نمود. علاوه بر این، آنها تعداد ملاقات های شما را بر اساس سرعت حرکت دندان ها و میزان اصلاح مورد نیاز تعیین خواهند کرد.

ممکن است همیشه در هر قرار ملاقات به تنظیمات نیاز نداشته باشید، اما توصیه می شود که برای اطمینان از پیشرفت روند جابجایی دندان های خود، به طور مرتب قرار ملاقات ها را برنامه ریزی کنید.

پس از معاینه کامل، متخصص ارتودنسی به شما اطلاع می دهد که آیا در حال حاضر یا در مراجعه بعدی به تنظیم نیاز دارید.

سفت و تنظییم کردن براکت ارتودنسی

سفت و تنظییم کردن براکت ارتودنسی

اگر تنظیمات بریس های شما انجام نشوند، چه اتفاقی می افتد؟

اگر تنظیمات بریس های شما به صورت منظم انجام نشوند، ممکن است درمان شما بیشتر طول بکشد یا ممکن است به اندازه ای که می توانست، مؤثر نباشد. علاوه بر این، اگر براکت های شما آسیب ببینند یا شکسته شوند و آنها را تعمیر نکنید، می تواند منجر به بروز مشکلات دندانی دیگری شود.

دنبال کردن طرح درمان توصیه شده توسط ارتودنتیست و مراجعه برای تمام جلسات برنامه ریزی شده برای تنظیمات ابزار، برای اطمینان پیدا کردن از بهترین نتایج ممکن برای درمان ارتودنسی بسیار مهم است.

اگر براکت های شما شل شدند، اولین کاری که باید انجام دهید این است که با متخصص ارتودنسی خود تماس بگیرید و برای تعمیر فوری وقت بگیرید. در ضمن، می توانید از نوک پاک کن یا موم دندانپزشکی برای پوشاندن سیم های بیرون زده که داخل دهان شما را بریده یا تحریک می کنند، استفاده کنید.

دندان های فشرده همیشه فقط کج به نظر نمی رسند. آنها می توانند از بالای خط لثه یا زیر خط لثه بیرون بیایند، و باعث ناخوشایند شدن ظاهر لبخند شوند. یکی از مشکلات متداولی که در ارتودنسی مشاهده می کنیم بالا بودن دندان نیش است. این دندان ها به جای اینکه با بقیه دندان ها در یک راستا قرار بگیرند، بالاتر از آنها قرار می گیرند. همچنین، این امکان وجود دارد که دندان های نیش فک پایین خیلی پایین تر از دندان های دیگر بیرون بیایند. خبر خوب این است که می توانیم دندان های نیشی که بالاتر بیرون آمده اند را، با با بریس ها یا با الاینرهای شفاف اینویزیلاین درست کنیم!

خب، برخی از دلایل بیرون آمدن دندان های نیش بالاتر از جایی که باید بیرون بیایند چیست و چه گزینه هایی برای برطرف کردن مشکل دندان های نیشی که بالا بیرون می آیند وجود دارد؟ بیایید یک نگاه بیندازیم.

چه چیزی باعث بیرون آمدن دندان های نیش بالاتر از حد معمول می شود؟

چگونه دندان های نیش یک فرد بالاتر بیرون می آیند؟ معمولاً، این به دلیل سایر مشکلات دندانی، مانند باریک بودن سقف دهان یا کام، یا فشردگی بیش از حد دندان ها ایجاد می شود. این مشکلات می توانند باعث فشرده شدن سایر دندان ها شوند، و باعث شوند فضای کمی برای دندان های نیش باقی بماند تا در جایی که باید باشند بیرون بیایند. در عوض، آنها بالای خط لثه بیرون می آیند و بالاتر از دندان های دیگر قرار می گیرند.

زمانی که دندان ها بیرون نمی آیند و در موقعیت مناسب خود قرار نمی گیرند، به آنها دندان های نابجا می گویند. برخی از افراد فقط در رویش دندان های خود تأخیر دارند. دندان های نهفته به دندان هایی اطلاق می گردد که در زمان طبیعی خود می رویند، اما نمی توانند در موقعیت طبیعی خود بیرون بیایند، زیرا چیزی در راه آنها وجود دارد- بویژه دندان های دیگر. این مشکل در مورد بالاتر قرار گرفتن دندان های نیش نسبت به جای معمول آنها شایع تر است که کاسپید (دندان های دو پایه) بالا نیز نامیده می شوند.

اگر دندان های دیگر شما زود بیرون بیایند، یا اگر فضای کافی برای باقی ماندن در جای خود نداشته باشند، ممکن است دندان های نیش شما بالاتر از جای اصلی خود بیرون بیایند. همچنین، اگر دندان های شیری قبل از بیرون آمدن دندان های دائمی نیفتند، ممکن است دندان های نیش را مجبور کنند که خیلی بالا بیرون بیایند.

ارتودنسی دندان های نیش

ارتودنسی دندان های نیش

آیا بالا بودن دندان های نیش باعث ایجاد مشکل می شود؟

این پرسش یک پاسخ کوتاه دارد: آری. دندان های نیشی که بالاتر یا پایین از جای اصلی خود بیرون می آیند، در صورت عدم درمان می توانند باعث بوجود آمدن مشکلات متعددی شوند. دندان های نیش دور از جای خود، ممکن است باعث شوند بخواهید لبخند خود را پنهان کنید. این آخرین چیزی است که می خواهیم ببینیم! ما می خواهیم که شما به نشان دادن لبخند خود افتخار کنید.

اما خارج بودن دندان های نیش شما از ردیف دندان های دیگر می تواند باعث بوجود آمدن مشکلات فراتر از کاهش عزت نفس شود. دندان های نیش خارج از ردیف، به دلیل تراز ضعیف دندان ایجاد می شوند، به این معنا که دندان ها دیگر نیز مشکل دارند. به این معنا که ممکن است در نهایت در گاز زدن و جویدن با مشکلاتی مواجه شوید. همچنین ممکن است در نهایت با درد فک ناشی از غذا خوردن یا حتی مشکلات دندان قروچه مواجه شوید. به همین دلیل است که درمان دندان های نیش خارج از ردیف با بریس ها یا اینویزیلاین بسیار مهم است.

آیا می توان بالا بودن دندان های نیش را با بریس ها اصلاح کرد؟

آری می توان دندان های نیش بالا یا پایین تر از حد معمول را در کنار سایر مشکلات دندانی اصلاح کرد که باعث رویش دندان های نیش بالاتر از جای خود می شوند! بریس ها یک روش آزمایش شده و واقعی برای اصلاح دندان های نیش بالا و مسائلی هستند که باعث ایجاد آنها می شوند، از دندان های کج و فاصله بین دندان ها گرفته تا مال اکلوژن هایی مانند اپن بایت، دیپ بایت یا اوربایت.

درمان دندان های نیش بالا یا پایین با بریس ها می تواند به طور متوسط ​​۹ ماه تا یک سال طول بکشد. اگر مشکلات دندانی دیگری وجود داشته باشد، بخصوص اگر مشکلات دندانی شدیدی دارید، مانند دیپ بایت یا دندان های بسیار فشرده و کج، درمان ممکن است کمی بیشتر طول بکشد.

ارتودنتیست شما در طول مشاوره اولیه می تواند تخمینی از زمان درمان شما به شما ارائه دهد. همچنین می تواند به شما اطلاع دهد که آیا بریس ها یا درمان اینویزیلاین امکان پذیر هستند یا خیر.

ارتودنسی دندان های نیش

ارتودنسی دندان های نیش

آیا می توان دندان های نیش بالا را بدون بریس ها اصلاح کرد؟

گزینه های دیگری برای اصلاح دندان های نیش بالا و پایین وجود دارد. اگر مشکل فشردگی بیش از حد باشد، دندانپزشک شما ممکن است کشیدن دندان ها را توصیه کند تا امکان باز شدن راحت تر دندان های دیگر شما فراهم شود تا دندان های نیش خود به خود در جای خود قرار بگیرند. اغلب، دندان های پرمولر اول یا دوم کشیده می شوند- دندان هایی که بین دندان های مولر عقب و دندان نیش شما قرار دارند. بیمارانی که قوس های دندانی باریک دارند ممکن است یک پالاتال اکسپندر یا بازکننده کام دریافت کنند تا فضا برای جای گیری دندان های نیش بالا ایجاد شود. پالاتال اکسپندر یا وسیع کننده، سقف دهان را باز می کند و فضای بیشتری برای قرار گرفتن دندان ها در موقعیت مناسب خود ایجاد می کند.

در شرایط شدید، ممکن است پیوند لازم باشد. این شامل جراحی دهان است که دندان را درآورده می شود و را در موقعیت صحیح پیوند زده می شود. این اتفاق تنها در صورتی می تواند رخ دهد که فضای کافی برای قرار دادن دندان نیش در محل صحیح خود وجود داشته باشد. به ندرت پیش می آید که به این حد برسد. معمولاً دندان های نیش بالا یا پایین را می توان با کشیدن، درمان ارتودنسی یا ترکیبی از این دو اصلاح کرد.

ارتودنسی دندان های نیش

ارتودنسی دندان های نیش

آیا می توان دندان های نیش بالا یا پایین را با اینویزیلاین اصلاح کرد؟

پاسخ این پرسش کمی پیچیده تر است. ممکن است بتوانید دندان های نیش خارج از ردیف خود را با الاینرهای شفافی مانند اینویزیلاین درمان کنید. به این بستگی دارد که دندان های نیش تا چه اندازه بالاتر از خط لثه قرار گیرند. اگر دندان های نیش نسبتاً نزدیک به خط لثه هستند، ممکن است بتوان از اینویزیلاین برای اصلاح کاسپید بالا استفاده کرد.

در برخی موارد، ممکن است با بریس ها شروع کنیم تا دندان های نیش بالا را پایین بیاوریم در حالی که سایر دندان ها را از مسیر خارج می کنیم تا جایی برای لغزش در جای خود داشته باشند. هنگامی که دندان های نیش به اندازه کافی پایین آمدند، ممکن است برای بقیه درمان با اینویزیلاین انجام شود.

اغلب با این مشکل، بریس ها راه حل شدنی هستند. اگر نگران ظاهر بریس ها هستید، نگران نباشید! بریس های شفاف به عنوان جایگزینی برای بریس های فلزی سنتی ارائه می شوند. بریس های شفاف به گونه ای ساخته می شوند که بیشتر با رنگ طبیعی دندان های شما مطابقت داشته باشند. این باعث می شود که آنها نسبت به بریس های فلزی سنتی کمتر جلب توجه کنند.

دریافت درمان برای دندان های نیش خارج از ردیف دندان های دیگر

بالا یا پایین بودن دندان نیش می تواند باعث بوجود آمدن همه نوع مشکلی شود، از مشکلات عزت نفس گرفته تا مشکلات گاز زدن و جویدن. اما امکان درمان دندان های نیش بالا یا پایین توسط متخصص ارتودنسی وجود دارد. ما می توانیم مشکلات دندانی شما از جمله دندان های نیش بالا یا پایین را ارزیابی کرده و بهترین راه برای درمان آنها را مشخص کنیم. شما می توانید لبخند رویاهای خود را زودتر از آنچه فکر می کنید داشته باشید!

آیا تاکنون در بین دوستان و اطرافیان خود افرادی را دیده‌اید که پس از انجام ارتودنسی از عفونت دندان‌های خود گله و شکایت داشته باشند؟ آیا برایتان پیش آمده است که بخاطر ترس از عفونت دندان پس از ارتودنسی از انجام آن سرباز زنید؟ آیا می‌دانید چطور می‌توان از بروز آبسه و عفونت دندان پس از انجام ارتودنسی جلوگیری کرد؟

همان طور که می‌دانید ارتودنسی یکی از اقدامات حوزه دندانپزشکی به منظور درمان ناهنجاری و مشکلات دندانی یا به اصطلاح تصحیح وضعیت دندان‌ها تا رسیدن به وضعیت استاندارد است. یکی از نکات بسیار مهم در انجام ارتودنسی مراجعه به متخصصی خبره و باتجربه است چرا که ریشه دندان‌ها دارای عروق و اعصابی در خارج و داخل هستند که تغییر ناگهانی و فشار بیش از حد می‌تواند خون رسانی و تغذیه بافت را با مشکل مواجه سازد. از این رو برای جلوگیری از آسیب رسیدن به ریشه دندان لازم است تا درمان ارتودنسی به صورت آرام و با دقت انجام شود که این تنها از دست یک ارتودنتیست متبحر برمی‌آید. یکی از مشکلات بسیار نادر پس از انجام ارتودنسی عفونت یا بروز آبسه بوده که ممکن است این مشکلات به خاطر عدم رعایت بهداشت دهان و دندان یا پوسیدگی‌های قبلی به وجود آید.

عفونت دندان

یکی از بیماری‌های بسیار شایع دهان و دندان که هر یک از ما در طول زندگی خود ممکن است چندین بار با آن مواجه شویم عفونت دندان بوده که به صورت سردرد، گوش درد، دندان درد، تب یا حتی لرز نمایان می‌شود. البته ناگفته نماند که عفونت به خودی خود در دهان ظاهر نشده و بدون شک نتیجه عدم رسیدگی به بهداشت دهان و دندان که موجب پوسیدگی می‌شوند، خواهد بود. در این خصوص لازم است بدانید که اگر با درد ضربانی در دندان‌های خود مواجه شدید احتمالا نشان این خواهد بود که دندان پوسیده شما به موقع درمان نشده و حال عفونت به ریشه دندان رسیده است.

از این رو برای جلوگیری از بروز عفونت و آبسه دندان لازم است تا با مراقبت‌های لازم مانند استفاده از مسواک، دهانشویه و نخ دندان به صورت روزانه از رشد و تکثیر میکروب‌ها جلوگیری کرد. همچنین اگر با نشانه‌های اولیه عفونت دندان مواجه شدید لازم است تا برای درمان سریعا اقدام نمایید. چرا که اگر عفونت در نواحی مختلف پخش شود ممکن است عارضه‌های جدی‌تری را در قسمت ریه، قلب یا فک برای بیمار به همراه داشته باشد. از جمله عوارض عدم درمان عفونت دندان در حین ارتودنسی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

 • ورم صورت به همراه درد
 • افزایش تعداد تنفس
 • اسهال و استفراغ
 • تب و لرز
 • درد در هنگام قورت دادن آب و مواد غذایی
 • سردردهای مکرر
ارتودنسی و عفونت دندان

ارتودنسی و عفونت دندان

آیا ارتودنسی نقشی در عفونت دندان دارد؟

اگرچه ممکن است برخی از افراد بر این باور باشند که ارتودنسی در ایجاد عفونت دندان نقش دارد اما باید بگوییم که این باور کاملا اشتباه بوده و ارتودنسی چه به صورت ثابت، متحرک یا نامرئی به خودی خود هیچ گونه عفونتی را در دندان و لثه فرد به وجود نمی‌آورد. لازم است بدانید که تنها عامل به وجود آمدن عفونت پس از انجام ارتودنسی قطعا‌ عدم رعایت موارد بهداشتی در طول دوره درمان یا پوسیدگی‌های درمان نشده پیش از انجام ارتودنسی خواهد بود.

یکی از نکات بسیار مهم در انجام ارتودنسی ثابت توجه به توصیه‌ها و رعایت موارد بهداشتی است. چرا که در این نوع ارتودنسی به خاطر وجود براکت و سیم روی دندان‌ها و تجمع مواد غذایی و باکتری در اطراف آن‌ها احتمال پوسیدگی و عفونت دندان افزایش می‌یابد.‌ از این رو در طول درمان ارتودنسی رعایت بهداشت دندان بیش از هر زمان دیگر اهمیت داشته و می‌بایست به صورت مرتب از مسواک‌ و دهانشویه‌های مخصوص ارتودنسی و نخ دندان استفاده کرد. یکی دیگر از نکاتی که باید در طول دوره ارتودنسی به آن توجه ویژه نمود، مراجعه به دندانپزشک در صورت مشاهده هر گونه عفونت دندانی است چرا که هیچ گونه عفونتی به خودی خود درمان نشده و سهل انگاری در این امر می‌تواند مشکلات و آسیب‌های فراوانی را برای شما به وجود آورد.

ارتودنسی و عفونت دندان

ارتودنسی و عفونت دندان

چگونه از عفونت دندان در دوران ارتودنسی جلوگیری کنیم؟

به منظور جلوگیری از عفونت در دوران ارتودنسی لازم است تا موارد زیر را رعایت نمایید:

 • بعد از صرف هر وعده غذایی دندان‌های خود را به خوبی مسواک بزنید و از مسواک های بین دندانی مخصوص ارتودنسی نیز استفاده کنید.
 • استفاده از نخ دندان را به صورت روزانه فراموش نکنید. در این خصوص اگر نحوه استفاده از نخ دندان در طول دوره ارتودنسی را نمی‌دانید لازم است تا از متخصص ارتودنسی سوال نمایید.
 • برای از بین بردن باکتری‌های دهان و دندان لازم است تا از یک دهانشویه مناسب طبق نظر ارتودنتیست خود استفاده کنید.
 • مصرف مواد قندی و نوشیدنی‌های گازدار را به حداقل برسانید.
 • ابزارهای لازم برای بهداشت دهان و دندان در طول دوره ارتودنسی را تهیه نمایید. مسواک‌های بین دندانی از جمله ابزارهایی هستند که می‌توان با استفاده از آن‌ها به راحتی بین براکت‌های خود را تمیز کنید.
 • حتما مطابق با زمان تعیین شده به متخصص ارتودنسی برای بررسی وضعیت و شرایط دهان و دندان خود مراجعه نمایید.
ارتودنسی و عفونت دندان

ارتودنسی و عفونت دندان

سوالات متداول

 1. آیا عفونت به وجود آمده در طول دوره ارتودنسی پس از اتمام دوره به خودی خود درمان می‌شود؟

در خصوص این سوال باید به شما بگوییم که هیچ‌گاه عفونت به ‌خودی‌ خود درمان نشده و عدم رسیدگی به آن عوارض شدیدتری مانند از دست رفتن دندان را برای بیمار به همراه می‌آورد. از این رو لازم است تا برای درمان عفونت و جلوگیری از مشکلات پیش رو سریعا به دندانپزشک مربوطه مراجعه نمود.

 1. آیا برای درمان عفونت‌های دندان می‌توان از زردچوبه و آویشن استفاده کرد؟

اگر چه از گذشته تا به امروز برای درمان عفونت‌های دندان بسیاری از افراد به سراغ استفاده از زردچوبه و آویشن می‌روند اما باید بگوییم که این مواد نمی‌توانند عفونت را به طور کل برطرف کنند و تنها ممکن است درد و علائم را کاهش دهند. بنابراین در صورت مشاهده هر گونه علائم عفونت می‌بایست هر چه سریع‌تر به دندانپزشک مراجعه کرد.

 1. با مشاهده چه علائمی متوجه شویم که دچار عفونت دندان شده‌ایم؟

از جمله مواردی که با مشاهده آن‌ها می‌توان به عفونت دهان و دندان پی برد عبارتند از:

 • بوی بد دهان
 • احساس مزه تلخی در دهان
 • خونریزی در هنگام استفاده از مسواک و نخ دندان
 • احساس درد و ناراحتی هنگام لمس لثه‌ها
 • تورم در ناحیه ارتباط دندان و لثه
 • تغییر رنگ لثه‌ها از صورتی کمرنگ به رنگ‌های تیره، آبی یا بنفش
ارتودنسی و عفونت دندان

ارتودنسی و عفونت دندان

سخن پایانی

همان‌ طور که در بالا نیز بیان کردیم ارتودنسی یکی از اقدامات حوزه دندانپزشکی است که هم به منظور زیبایی و هم به منظور درمان انجام می‌گیرد. با این حال ممکن است برخی از افراد به خاطر ترس از ارتودنسی و ارتباط آن با عفونت‌های دندان انجام ارتودنسی خود را به تاخیر بیندازند. در این خصوص باید بگوییم که انجام ارتودنسی هیچگاه موجب عفونت دندان نشده و تنها عدم رعایت بهداشت و نکات لازم و عدم درمان پوسیدگی دندان‌ها پیش از ارتودنسی عامل به وجود آمدن عفونت خواهند بود. یکی از نکاتی که در هنگام مشاهده هر گونه عفونت و جلوگیری از عواقب زیان‌بار آن باید توجه داشت مراجعه به موقع به دندانپزشک است. از این رو با مشاهده هر یک از نشانه‌هایی چون تغییر رنگ لثه، درد در لثه‌ها، سردرد گلودرد یا خونریزی لازم است تا سریعا به دندانپزشکی مراجعه شود.

ارتودنسی تسریع شده یا سریع، به نظر می رسد که همان چیزی باشد که همه بیماران ارتودنسی با آن موافق هستند. اگر بریس های خود را در سریع ترین زمان ممکن بردارید تا لبخندی شگفت انگیز از خود نشان دهید، چه چیزی وجود دارد که آن را دوست نداشته باشید؟ با خواندن این مقاله می توانید دریابید که ارتودنسی سریع چیست و آیا شما گزینه خوبی برای انجام آن هستید یا خیر.

ارتودنسی سریع چیست؟

درمان ارتودنسی سریع یا تسریع شده را می توان از طریق یک فرایند جراحی همراه با بریس ها یا الاینرهای شفاف مانند اینویزیلاین به انجام رساند. بلافاصله پس از قرار دادن بریس ها روی دندان ها، متخصص پریودنتیست یک جراحی جزئی روی لثه های شما انجام می دهد تا لثه ها و استخوان های بیمار را “فعال کند”. هنگامی که “فعال” شدند، دندان ها می توانند سریع تر به موقعیت مطلوب خود جابجا شوند. فرایند نسبتاً جدید تحت بیهوشی عمومی انجام می شود.

ارتودنسی سریع

ارتودنسی سریع

یکی از روش های ارتودنسی سریع:

کورتیکوتومی ها برش های کوچکی هستند که در سطح لثه و استخوان ایجاد می شوند و به حرکت سریع تر دندان ها در طول درمان ارتودنسی کمک می کنند. آنها را می توان هم با ارتودنسی معمولی و هم با اینویزیلاین انجام داد. این یک فرایند بدون درد و کم تهاجم است.

با افزایش سن و گذشت سال ها، بازسازی استخوان که همان سرعت حرکت سلول های استخوانی برای انجام حرکت دندان ها است، کاهش می یابد. در این موارد درمان ارتودنسی با سرعتی که ما انتظار داریم پیشرفت نمی کند.

کورتیکوتومی با ضربه زدن به استخوان کورتیکال و لثه باعث ایجاد PRP (پدیده شتاب دهنده ناحیه ای) می شود، که یک پدیده موقت تسریع ناحیه ای بازسازی استخوان است (دمینرالیزیشن / معدنی سازی مجدد استخوان).

همچنین زمانی که به انجام حرکات بزرگ دندانی- آلوئولار نیاز داشته باشیم و ضخامت یا نوع لثه بیمار اجازه این کار را نمی دهد، می توان از این راهکار استفاده کرد. با کورتیکوتومی می توان از مشکلاتی مانند فرو رفتگی یا شکستگی های دندانی اجتناب کرد که ممکن است در هنگام فشردگی یا فشرده سازی در بیماران دارای بیوتیپ بسیار ظریف رخ دهند.

به طور خلاصه، ارتودنسی با کمک کورتیکوتومی گزینه خوبی برای زمانی است که به دنبال سرعت بیشتر هستیم و یا زمانی که به انجام حرکات بزرگ بدون عوارض جانبی بر پریودنتیوم بیمار نیاز داریم.

جوانب مثبت ارتودنسی تسریع شده

درمان سریع ارتودنسی مزایای متعددی دارد.

درمان سریع تر

اکثر بیماران تمایل دارند که زمان استفاده از بریس ها یا اینویزیلاین را کاهش دهند و ارتودنسی تسریع شده یکی از معدود راه هایی است که می توان با آن به زمان کوتاه تر درمان دست یافت.

برخی از افراد به دلیل زمان تخمینی ۲۴ و ۳۶ ماهه درمان تصمیم می گیرند از درمان ارتودنسی اجتناب کنند. با گزینه ارتودنسی تسریع شده که چندین ماه از زمان درمان آنها می کاهد، ممکن است تمایل بیشتری به ادامه درمان داشته باشند.

ارتودنسی سریع

ارتودنسی سریع

نتایج قابل مشاهده سریع تر

ممکن است چندین ماه پس از شروع استفاده از بریس ها طول بکشد تا بیماران متوجه تغییر قابل مشاهده در موقعیت دندان های خود شوند. برای برخی از بیماران، زمانی که به نظر می رسد دندان های آنها تنها اندکی حرکت می کنند، ناامید کننده است. با درمان ارتودنسی سریع، حرکت دندان ها سریع تر انجام می شود و برای برخی از بیماران، آگاهی از پیشرفت خوشحال کننده است.

پشتیبانی بهتر از دندان ها و لثه ها

این جراحی استخوانی را فعال می کند که می تواند حمایت زیرین برای دندان ها و لثه ها را افزایش دهد. با تحریک و نرم کردن استخوان، دندان ها می توانند با سرعت بیشتری حرکت کنند و برای ایجاد پایه قوی تری برای دندان ها استخوان جدید ایجاد می شود. در برخی موارد، حجم بیشتر استخوان در لثه می تواند زیبایی چهره را بهبود بخشد.

آماده برای یک رویداد بزرگ

بیمارانی که رویداد بزرگی در راه دارند و می خواهند درمان را به موقع به پایان برسانند تا لبخند جدید خود را به رخ دیگران بکشند، می توانند از زمان درمان سریع بهره ببرند. ارتودنسی سریع ممکن است تنها راه برای پایان دادن به موقع به درمان برای یک رویداد بزرگ، مانند یک مراسم خاص در مدرسه، عروسی یا سفر به خارج از کشور باشد.

جراحی جزئی به جای جراحی بزرگ

تعداد اندکی از بیماران به عنوان بخشی از طرح درمان خود به جراحی فک نیاز دارند. گاهی اوقات جراحی ارتودنسی سریع می تواند جای جراحی فک را بگیرد که زمان بهبودی طولانی تری دارد. همچنین می توان از درمان ارتودنسی تسریع شده به جای کشیدن دندان یا کاهش تعداد دندان هایی استفاده کرد که باید قبل از اعمال بریس ها کشیده شوند.

ارتودنسی سریع

ارتودنسی سریع

معایب ارتودنسی تسریع شده

در حالی که ارتودنسی تسریع شده مزایای زیادی دارد، اما معایبی نیز دارد.

برای همه مناسب نیست

ارتودنسی تسریع شده برای برخی از بیماران مناسب نیست. افرادی که سیگار می کشند یا مشکل لثه دارند، به دلیل خطر عفونت، ممکن است به آنها توصیه شود از ارتودنسی تسریع شده استفاده نکنند.

فرایند جراحی

ارتودنسی تسریع شده یک فرایند جراحی است و هر جراحی با خطراتی همراه است. درمان ارتودنسی سریع در ۲۰ سال گذشته در سراسر جهان انجام شده است و موارد نسبتاً اندکی از عوارض ثبت شده آن وجود داشته اند، اما همیشه شانس کمی وجود دارد.

همان تعداد قرار ملاقات با ارتودنتیست

متأسفانه، زمان کوتاه تر درمان، تعداد تنظیمات لازم برای بریس های شما را کاهش نمی دهد، بنابراین قرار ملاقات های شما به هم نزدیک تر می شوند (با فواصل زمانی کوتاه تری انجام می شوند). برخی از بیماران ترجیح می دهند که قرار ملاقات های آنها در طول یک دوره درمان طولانی تر و با فاصله های بیشتر باشند تا زمان بیشتری بین هر جلسه تنظیم داشته باشند.

هزینه جراحی

حتی با وجود بیمه درمانی، هر بیمار در صورت انتخاب ارتودنسی سریع، برای درمان خود باید هزینه بیشتری بپردازد. ممکن است لازم باشد هزینه های جراحی و بیهوشی از جیب شما پرداخته شوند. اگر زمان درمان کوتاه تر برای شما ارزش هزینه اضافی را دارد، باید خودتان همه جوانب را بسنجید.

ارتودنسی سریع

ارتودنسی سریع

برای تصمیم گیری آگاهانه سوال بپرسید

اگر متخصص ارتودنسی شما ارتودنسی تسریع شده را برای شما یا فرزندتان پیشنهاد کرده است، مهم است که قبل از اقدام، آگاهانه تصمیم بگیرید. فهرستی از پرسش هایی که دوست دارید در قرار ملاقات بعدی خود به آنها پاسخ داده شود، یادداشت کنید تا فراموش نکنید که چیزهایی بپرسید. هنگامی که تمام حقایق را دارید، می توانید تصمیم بگیرید که آیا می خواهید گزینه ارتودنسی تسریع شده را انتخاب کنید یا خیر.

کارهایی که می توانید به جای ارتودنسی سریع انجام دهید

نکات ما را دنبال کنید تا مطمئن شوید براکت های شما فقط تا زمانی که لازم است روی دندان های شما قرار دارند.

مراقب بریس های خود باشید.

فقط یک لقمه از چیزی که نباید با بریس بخورید لازم است تا یک سیم بشکند یا باعث شل شدن براکت شود. هنگامی که این اتفاق رخ می دهد، باید هر چه سریع تر آن را ترمیم کنید، در غیر این صورت دندان ها می توانند به موقعیت قبلی خود باز گردند.

مراقبت از بریس ها به شما کمک خواهد کرد مطمئن شوید که در طول درمان ارتودنسی بهترین نتایج ممکن را خواهید داشت. از خوردن غذاهای سفت مانند نان تست، آجیل های بزرگ، یخ، ذرت بو داده، آبنبات های سفت و سیب بدون برش دادن آن به اندازه یک گاز خودداری کنید. از خوراکی های چسبناک و جویدنی مانند آبنبات، شیرین بیان، کارامل و مارشملو نیز باید اجتناب شود.

در صورت شکستن ابزارها، سریع قرار ملاقات بگذارید.

اگر دچار شکستگی شدید (مثل شکستگی سیم یا براکت)، فوراً تماس بگیرید تا برای تعمیر اضطراری وقت بگیرید. شما باید در اسرع وقت آن را ترمیم کنید، در غیر این صورت دندان ها می توانند به سرعت از موقعیت دلخواه خود خارج شوند و بخشی از کار سخت شما را خنثی کنند.

از الاستیک ها استفاده کنید.

اگر ارتودنتیست شما الاستیک ها را توصیه کرده است، مطمئن شوید که تا حد امکان از آنها استفاده می کنید. الاستیک ها سریع تر از بریس ها به تنهایی، قدرت کشش بیشتری برای جابجایی دندان ها به محل مطلوب فراهم می کنند. وقتی غذا خوردن و مسواک زدن تمام شد، الاستیک های خود را دوباره وصل کنید. با دنبال کردن دستورالعمل های ارتودنتیست خود، درمان را در اسرع وقت به پایان خواهید رساند.

بهداشت دهان و دندان را رعایت کنید

هیچ چیز به اندازه بهداشت نامناسب دندان ها باعث کاهش سرعت درمان نمی شود. اگر روزانه مسواک نمی زنید و نخ دندان نمی کشید، پلاک در اطراف براکت ها ایجاد می شود. این باکتری می تواند منجر به بروز بیماری لثه شود و به محض پیشرفت، درمان ارتودنسی باید متوقف شود تا سلامت لثه ها بهبود یابد. اگر زمانی که بیمار به بیماری لثه مبتلا است به دندان ها اجازه داده شود که به حرکت خود ادامه دهند، ممکن است عوارض جدی برای لثه ها و دندان ها ایجاد شود. با ارتودنسی سریع و مراقبت خوب از دندان های خود، می توانید از سریع ترین زمان درمان ارتودنسی مطمئن شوید.