برگه‌ها

مقالات دندانپزشکی

ارتودنسی کودکان ، بزرگسالان و مشکلات فک

تأثیر داروهای مختلف روی روند درمان ارتودنسی

, ,
رخی از داروها اثر منفی بر ارتودنسی دارند از سوی دیگر، برخی دیگر ممکن است روی این رویدادها تأثیر بگذارند و زمان درمان را کاهش دهند.

چرا قبل از جراحی آندربایت باید بریس دریافت کرد؟

, ,
چرا قبل از جراحی آندربایت باید بریس دریافت کرد؟ چه کسانی گزینه های خوبی برای جراحی ارتوگناتیک هستند؟ آندربایت و درمان آن با ارتودنسی

تحلیل لثه چیست و چگونه درمان می شود؟

,
تحلیل لثه چیست و چگونه درمان می شود؟ از چه نوع جراحی هایی برای درمان تحلیل رفتن لثه ها استفاده می شوند؟ چگونه می توان لثه را سالم تر کرد؟

ارتباط ژنتیک و وراثت با انواع مشکلات ارتودنتیک دندانی

,
تاثیر وراثت و ژنتیک در مشکلات ارتودنسی چیست؟ مال اکلوژن به دلیل ترکیبی از تأثیرات ژنتیکی و محیطی ایجاد می شود.

آیا در طول درمان ارتودنسی نیاز است به دندانپزشک مراجعه کنید؟

, ,
آیا در طول درمان ارتودنسی نیاز است به دندانپزشک مراجعه کنید؟ مراجعه به دندانپزشک قبل از درمان ارتودنسی لازم است؟

آیا مشکلات ارتودنسی ارثی هستند؟

, ,
آیا مشکلات ارتودنسی ارثی هستند؟ عوامل سبک زندگی که روی نیاز شما به بریس ها تأثیر بگذارند کدامند؟ چه چیزی ارثی است و چه چیزی ارثی نیست؟

مقالات دندانپزشکی

ارتودنسی کودکان ، بزرگسالان و مشکلات فک

تأثیر داروهای مختلف روی روند درمان ارتودنسی

, ,
رخی از داروها اثر منفی بر ارتودنسی دارند از سوی دیگر، برخی دیگر ممکن است روی این رویدادها تأثیر بگذارند و زمان درمان را کاهش دهند.

چرا قبل از جراحی آندربایت باید بریس دریافت کرد؟

, ,
چرا قبل از جراحی آندربایت باید بریس دریافت کرد؟ چه کسانی گزینه های خوبی برای جراحی ارتوگناتیک هستند؟ آندربایت و درمان آن با ارتودنسی

تحلیل لثه چیست و چگونه درمان می شود؟

,
تحلیل لثه چیست و چگونه درمان می شود؟ از چه نوع جراحی هایی برای درمان تحلیل رفتن لثه ها استفاده می شوند؟ چگونه می توان لثه را سالم تر کرد؟

ارتباط ژنتیک و وراثت با انواع مشکلات ارتودنتیک دندانی

,
تاثیر وراثت و ژنتیک در مشکلات ارتودنسی چیست؟ مال اکلوژن به دلیل ترکیبی از تأثیرات ژنتیکی و محیطی ایجاد می شود.

آیا در طول درمان ارتودنسی نیاز است به دندانپزشک مراجعه کنید؟

, ,
آیا در طول درمان ارتودنسی نیاز است به دندانپزشک مراجعه کنید؟ مراجعه به دندانپزشک قبل از درمان ارتودنسی لازم است؟

آیا مشکلات ارتودنسی ارثی هستند؟

, ,
آیا مشکلات ارتودنسی ارثی هستند؟ عوامل سبک زندگی که روی نیاز شما به بریس ها تأثیر بگذارند کدامند؟ چه چیزی ارثی است و چه چیزی ارثی نیست؟

error: Alert: Content is protected !!